PSYKOTERAPIAA HELSINGISSÄ

Tarjoan psykoterapiaa lyhyenä tai pidempänä jaksona ihmisen kokonaisvaltaisena, psykofyysisenä olentona huomioivasta kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksestä. Työskentelyni pohjaa vahvasti hyväksymis- ja omistautumisterapiaan sekä terapiasuhdetta painottavaan funktionaalis-analyyttiseen psykoterapiaan.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tavoitteellinen, ihmisläheinen ja yksilölliseen analyysiin perustuva, arkeen ja toimintaan kytkeytyvä, tieteelliseen tutkimusnäyttöön perustuva psykoterapiamuoto.

Työskentelyssä huomioidaan sekä mieli että keho yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti: elämänhistoria, ajatukset, tunteet, kehontuntemukset, kehitys- ja oppimishistoria, koetut oireet ja nykyhetki – juuri sellaisina, kuin ne ainutlaatuisina jokaiselle ilmenevät.

KELA-kuntoutuspsykoterapiaa tarjoan yli 20-vuotiaille. Alaikäiset ohjaan poikkeuksetta kääntymään nuorten kanssa työskentelevien psykoterapeuttien puoleen.

Minkälaista työskentely on – mitä odottaa?

 • Työskentelytapa kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa on aktiivinen, vuorovaikuttava, ja sisältää tavallisesti kotitehtäviä, taitoharjoittelua sekä muutoskokeiluja. Puhetta ja tekemistä – sopivassa suhteessa!
 • Aktiivisuudella tarkoitetaan molempien osallistumista, vuorovaikutusta, valmistautumista tapaamisiin sekä yhdessä työskentelyä asiakkaalle tärkeiden tavoitteiden eteen.
 • Aloitan psykoterapiaprosessit laajalla kartoituksella, jonka aikana tutkitaan koettuja ongelmia, niiden taustatekijöitä ja toisaalta myös voimavaroja. Alkukartoitus sisältää keskustelua sekä itsearviointitehtäviä, jotka puretaan yhdessä.
 • Keskeisistä asioista ja niihin vaikuttavista tekijöistä tehdään jäsennys, jonka avulla tutkitaan, mihin yhteinen työskentely ja omaehtoinen kotiharjoittelu kohdennetaan.
 • Psykoterapiatapaamiset ovat viikoittaisia tapaamisia, jotka ovat järjestettävissä joko erikseen sovitun jakson pituisena (esim. 3-20 käyntiä) tai Kelan kuntoutuspsykoterapiana (väh. 1 vuosi kertaviikkoisia käyntejä). Vaihtoehtoja työskentelylle -sivulta voit lukea lisää.

Minkälaisissa asioissa psykoterapiaan hakeudutaan?

 • Stressi, työuupumus ja muut työhön liittyvät pulmat,
 • Itsetuntemuksen, omien arvojen ja elämänsuunnan kirkastaminen,
 • Mieliala- ja ahdistuneisuusoireet,
 • Tarve ymmärtää itseä ja omaa kehoa paremmin,
 • Halu kehittää omaa keho-mieliyhteyttä,
 • Elämän suunnan muuttaminen, arvopohdinta,
 • Lihavuus, painonhallinta,
 • Syömishäiriöoireilu, erityisesti ahmintahäiriö BED,
 • Ihmissuhdeongelmat
 • jne.

Olen perehtynyt erityisesti seuraaviin aiheisiin:

 • Opetus- ja kasvatusalan työn piirteet, haasteet, voimavarat sekä työ- ja työyhteisöilmiöt,
 • Työuupumus, masennus, ahdistus sekä työn ja hyvinvoinnin yhteys,
 • Työkykyasiat ja työssäjaksamisen tuki,
 • Kehon ja mielen yhteys: kehon ja mielen ymmärtäminen koetuissa oireissa (esim. ahdistus, tunnereaktiot),
 • Kehotietoisuuden ja kehoyhteistyön lisääminen,
 • Arvotyöskentely; arvopohjainen viisas arki,
 • Lihavuuteen ja painonhallintaan liittyvät asiat (erityisesti BED),
 • Astangajoogan, restoratiivisen joogan, hengityksen ja mindfulness-perinteiden käyttö kehotietoisuuden tukena,
 • Joogafilosofian sekä joogaterapian hyödyntäminen viisaan elämän pohjana.

Olisin kiinnostunut, miten etenisin?

Voit ottaa yhteyttä tai kysyä lisää lähettämällä sähköpostia. Yhteystiedot ja aina ajantasaisen varaustilanteeni löydät yhteystietosivulta.

Jos en ole itse saatavilla tai se mitä tarjoan ei tunnu Sinulle sopivalta, tutustu myös Apua psykoterapeutin etsimiseen -sivuuni! Olen pyrkinyt koostamaan sinne vaihtoehtoisia palveluntarjoajia niin kattavasti kuin olen voinut, jotta mahdollisimman moni löytäisi juuri itselleen sopivaa tukea.

Mikäli tuntuu siltä, että hyötyisit tämänkaltaisesta työskentelystä, mutta et koe viikoittaisia tapaamisia tällä hetkellä tarpeellisiksi tai mahdollisiksi, voit harkita myös yksittäisille psykologikäynneille hakeutumista.