Psykoterapiaan?

by dharwp

Tarjoan psykoterapiaa lyhyenä tai pidempänä jaksona ihmisen kokonaisvaltaisena, psykofyysisenä olentona huomioivasta kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksestä. Työskentelyni pohjaa erityisesti hyväksymis- ja omistautumisterapiaan.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tavoitteellinen, ihmisläheinen ja yksilölliseen analyysiin perustuva, arkeen ja käyttäytymiseen kytkeytyvä, tieteelliseen tutkimusnäyttöön perustuva psykoterapiamuoto.

Työskentelyssä huomioidaan sekä mieli että keho yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti: elämänhistoria, ajatukset, tunteet, kehontuntemukset, kehitys- ja oppimishistoria, koetut oireet ja nykyhetki – juuri sellaisina, kuin ne ainutlaatuisina jokaiselle ilmenevät. 

KELA-kuntoutuspsykoterapiaa tarjoan yli 20-vuotiaille. Alaikäiset ohjaan poikkeuksetta kääntymään nuorten kanssa työskentelevien psykoterapeuttien puoleen.

Minkälaista työskentely on – mitä odottaa?

 • Työskentelytapa kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa on aktiivinen, vuorovaikuttava, ja sisältää tavallisesti kotitehtäviä, taitoharjoittelua sekä muutoskokeiluja.
 • Aktiivisuudella tarkoitetaan molempien osallistumista, vuorovaikutusta, valmistautumista tapaamisiin sekä yhdessä työskentelyä asiakkaalle tärkeiden tavoitteiden eteen.
 • Psykoterapian aloittaa laaja alkukartoitus, jonka aikana tutkitaan koettuja ongelmia, niiden taustatekijöitä ja toisaalta myös voimavaroja. Alkukartoitus sisältää keskustelua sekä itsearviointitehtäviä, jotka puretaan yhdessä.
 • Keskeisistä asioista ja niihin vaikuttavista tekijöistä tehdään tavallisesti visuaalinen kartta, jonka avulla tutkitaan, mihin yhteinen työskentely ja omaehtoinen kotiharjoittelu kohdennetaan.
 • Psykoterapiaprosessit ovat viikoittaisia tapaamisia, jotka ovat järjestettävissä joko erikseen sovitun jakson pituisena (esim. 3-20 käyntiä) tai Kelan kuntoutuspsykoterapiana (väh. 1 vuosi kertaviikkoisia käyntejä). Vaihtoehtoja työskentelylle -sivulta voit lukea lisää.
 • Huomaathan, että erityisesti Kela-tuettu kuntoutuspsykoterapia on pitkäaikainen sitoumus viikoittaiseen työskentelyyn. Suosittelen tästä syystä psykoterapiajaksoa pohtiville tekstiä Psykoterapiaa harkitsevalle orientoitumisen tueksi.

Yleisiä teemoja vastaanotolleni hakeutumisessa:

 • Stressi, työuupumus ja muut työhön liittyvät pulmat,
 • Itsetuntemuksen, omien arvojen ja elämänsuunnan kirkastaminen,
 • Mieliala- ja ahdistuneisuusoireet,
 • Tarve ymmärtää itseä ja omaa kehoa paremmin,
 • Halu kehittää omaa keho-mieliyhteyttä,
 • Elämän suunnan muuttaminen, arvopohdinta,
 • Lihavuus, painonhallinta,
 • Syömishäiriöoireilu, erityisesti ahmintahäiriö BED,
 • Ihmissuhdeongelmat
 • jne.

Olen perehtynyt erityisesti seuraaviin aiheisiin

 • Opetus- ja kasvatusalan työn piirteet, haasteet, voimavarat sekä työ- ja työyhteisöilmiöt,
 • Työuupumus, masennus, ahdistus sekä työn ja hyvinvoinnin yhteys,
 • Työkykyasiat ja työssäjaksamisen tuki,
 • Kehon ja mielen yhteys: kehon ja mielen ymmärtäminen koetuissa oireissa (esim. ahdistus, tunnereaktiot),
 • Kehotietoisuuden ja kehoyhteistyön lisääminen,
 • Arvotyöskentely; arvopohjainen viisas arki,
 • Lihavuuteen ja painonhallintaan liittyvät asiat (erityisesti BED),
 • Astangajoogan, restoratiivisen joogan, hengityksen ja mindfulness-perinteiden käyttö kehotietoisuuden tukena,
 • Joogafilosofian sekä joogaterapian hyödyntäminen viisaan elämän pohjana.

Olisin kiinnostunut, miten etenisin?

Voit ottaa yhteyttä tai kysyä lisää lähettämällä sähköpostia. Oma varaustilanteeni on aina ajan tasalla yhteystietosivulla. Voit myös tutustua Apua psykoterapeutin etsimiseen -sivuuni.

Mikäli tuntuu siltä, että hyötyisit tämänkaltaisesta työskentelystä, mutta et koe viikoittaisia tapaamisia tällä hetkellä tarpeellisiksi tai mahdollisiksi, voit harkita myös yksittäisille psykologikäynneille hakeutumista.