PSYKOTERAPIAA HELSINGISSÄ

Tarjoan psykoterapiaa lyhyenä tai pidempänä jaksona ihmisen kokonaisvaltaisena, psykofyysisenä olentona huomioivasta kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksestä. Työskentelyni pohjaa vahvasti hyväksymis- ja omistautumisterapiaan sekä yhteistyösuhteen tärkeyttä vaalivaan funktionaalis-analyyttiseen psykoterapiaan.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tavoitteellinen, ihmisläheinen ja yksilöllinen, jokapäiväiseen arkeen ja toimintaan kytkeytyvä, tieteelliseen tutkimusnäyttöön perustuva psykoterapiamuoto.

Työskentelyssä huomioidaan sekä mieli että keho kokonaisvaltaisesti: elämänhistoria, ajatukset, tunteet, kehontuntemukset, kehitys- ja oppimishistoria, koetut oireet ja nykyhetki – juuri sellaisina, kuin ne ainutlaatuisina jokaiselle ilmenevät.

KELA-kuntoutuspsykoterapiaa tarjoan yli 20-vuotiaille. Alaikäiset ohjaan poikkeuksetta kääntymään nuorten kanssa työskentelevien psykoterapeuttien puoleen.

Minkälaista työskentely on kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa – mitä odottaa?

 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia lähestyy asioita aktiivisesti pohtien. Työskentely sisältää tavallisesti välitehtäviä, taitoharjoittelua sekä muutoskokeiluja. Puhetta, tekemistä ja kokemista – sopivassa suhteessa!
 • On ratkaisevan tärkeää, että terapialla on asiakkaasta itsestään lähtevä konkreettinen tavoite, johon hän on itse valmis sitoutumaan. Tästä syystä aloitan kaikki psykoterapiaprosessit laajalla kartoituksella, jonka aikana tutkitaan koettuja ongelmia, niiden taustatekijöitä ja toisaalta myös voimavaroja. Kartoituksen tarkoituksena on yhdessä tutkia, mihin käytettävissä oleva aika ja omaehtoinen kotiharjoittelu tapaamisten välillä ensisijaisesti kohdennetaan.
 • Terapia on yhteistyötä: molemmat osallistuvat, vuorovaikuttavat, valmistautuvat tapaamisiin ja tekevät yhteistä työtä asiakkaalle keskeisten tavoitteiden eteen.
 • Psykoterapiatapaamiset ovat viikoittaisia tapaamisia, jotka ovat järjestettävissä joko erikseen sovitun jakson pituisena (esim. 3-20 käyntiä) tai Kelan kuntoutuspsykoterapiana (väh. 1 vuosi kertaviikkoisia käyntejä).

 

Voit lukea lisää seuraavilta sivuilta:

Minkälaisissa asioissa psykoterapiaan hakeudutaan?

 • Stressi, työuupumus ja muut työhön liittyvät pulmat,
 • Itsetuntemuksen, omien arvojen ja elämänsuunnan kirkastaminen,
 • Mieliala- ja ahdistuneisuusoireet,
 • Tarve ymmärtää itseä ja omaa kehoa paremmin,
 • Halu kehittää omaa keho-mieliyhteyttä,
 • Elämän suunnan muuttaminen, arvopohdinta,
 • Lihavuus, painonhallinta,
 • Syömishäiriöoireilu, erityisesti ahmintahäiriö BED,
 • Ihmissuhdeongelmat
 • jne.

Olen perehtynyt erityisesti seuraaviin aiheisiin:

 • Opetus- ja kasvatusalan työn piirteet, haasteet, voimavarat sekä työ- ja työyhteisöilmiöt,
 • Työuupumus, masennus, ahdistus sekä työn ja hyvinvoinnin yhteys,
 • Työkykyasiat ja työssäjaksamisen tuki,
 • Kehon ja mielen yhteys: kehon ja mielen ymmärtäminen koetuissa oireissa (esim. ahdistus, tunnereaktiot),
 • Kehotietoisuuden ja kehoyhteistyön lisääminen,
 • Arvotyöskentely; arvopohjainen viisas arki,
 • Lihavuuteen ja painonhallintaan liittyvät asiat (erityisesti BED),
 • Astangajoogan, restoratiivisen joogan, hengityksen ja mindfulness-perinteiden käyttö kehotietoisuuden tukena,
 • Joogafilosofian sekä joogaterapian hyödyntäminen viisaan elämän pohjana.

Olisin kiinnostunut, miten etenisin?

Voit ottaa yhteyttä tai kysyä lisää lähettämällä sähköpostia. Yhteystiedot ja aina ajantasaisen varaustilanteeni löydät yhteystietosivulta.

Jos en ole itse saatavilla tai se mitä tarjoan ei tunnu Sinulle sopivalta, tutustu myös Apua psykoterapeutin etsimiseen -sivuuni! Olen pyrkinyt koostamaan sinne vaihtoehtoisia palveluntarjoajia niin kattavasti kuin olen voinut, jotta mahdollisimman moni löytäisi juuri itselleen sopivaa tukea.

Mikäli tuntuu siltä, että hyötyisit tämänkaltaisesta työskentelystä, mutta et koe viikoittaisia tapaamisia tällä hetkellä tarpeellisiksi tai mahdollisiksi, voit harkita myös yksittäisille psykologikäynneille hakeutumista.