Psykoterapiaan?

by dharwp

Tarjoan psykoterapiaa lyhyenä tai pidempänä jaksona ihmisen kokonaisvaltaisena, psykofyysisenä olentona huomioivasta kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksestä.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tavoitteellinen, ihmisläheinen ja yksilölliseen analyysiin perustuva, arkeen kytkeytyvä ja tutkimusnäyttöön perustuva psykoterapiamuoto. Työskentelyssä huomioidaan sekä mieli että keho yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti: elämänhistoria, ajatukset, tunteet, kehontuntemukset, kehitys- ja oppimishistoria, koetut oireet ja nykyhetki – juuri sellaisina, kuin ne ainutlaatuisina jokaiselle ilmenevät. 

KELA-kuntoutuspsykoterapiaa tarjoan yli 20-vuotiaille.

Minkälaista työskentely on – mitä odottaa?

 • Ongelmista ja niihin vaikuttavista tekijöistä tehdään visuaalinen kartta, jonka avulla tutkitaan, miten arjessa näyttäytyvät ilmiöt ovat niin keskenään kuin elämänhistoriaankin kytköksissä, ja mihin mahdollisia toimenpiteitä olisi syytä kohdentaa.
 • Työskentelytapa on aktiivinen, vuorovaikuttava, ja sisältää tavallisesti kotitehtäviä, taitoharjoittelua sekä muutoskokeiluja.
 • Psykoterapiaprosessit ovat usein viikoittaisia tapaamisia, jotka ovat järjestettävissä joko erikseen sovitun jakson pituisena (esim. 3-20 käyntiä) tai Kelan kuntoutuspsykoterapiana (väh. 1 vuosi kertaviikkoisia käyntejä). Vaihtoehtoja työskentelylle -sivulta voit lukea lisää.

Erityisiä sydämenaiheitani psykologina ja psykoterapeuttina:

 • Kehon ja mielen yhteys, kehoinformoitu ja arvopohjainen viisas arki,
 • Kehotietoisuuden ja -yhteistyön lisääminen,
 • Työn, mielenterveyden ja hyvinvoinnin välinen yhteys,
 • Työperäiset ongelmat, työyhteisöilmiöt ja työssäjaksamisen tuki,
 • Lihavuuteen ja painonhallintaan liittyvät asiat,
 • Jooga- ja mindfulness-perinteet muutosprosessin tukena.

Yleisiä teemoja vastaanotolleni hakeutumisessa:

 • Stressi, työuupumus ja muut työhön liittyvät pulmat,
 • Itsetuntemuksen, omien arvojen ja elämänsuunnan kirkastaminen,
 • Mieliala- ja ahdistuneisuusoireet,
 • Tarve ymmärtää itseä ja omaa kehoa paremmin,
 • Halu kehittää omaa keho-mieliyhteyttä,
 • Elämän suunnan muuttaminen, arvopohdinta,
 • Lihavuus, painonhallinta,
 • Syömishäiriöoireilu, erityisesti ahmintahäiriö BED,
 • Ihmissuhdeongelmat
 • jne.

Olisin kiinnostunut, miten etenisin?

Voit ottaa yhteyttä tai kysyä lisää lähettämällä sähköpostia. Oma varaustilanteeni on aina ajan tasalla yhteystietosivulla. Voit myös tutustua Apua psykoterapeutin etsimiseen -sivuuni.

Mikäli tuntuu siltä, että hyötyisit tämänkaltaisesta työskentelystä, mutta et koe viikoittaisia tapaamisia tällä hetkellä tarpeellisiksi tai mahdollisiksi, voit harkita myös yksittäisille psykologikäynneille hakeutumista.