Tietosuoja

by dharwp

Tällä sivulla voit tutustua tarkemmin tietosuojaperiaatteisiini, lukea tietosuojaselosteeni sekä tarkistaa missä mennään Kanta-palveluun liittymisen kanssa.

Kaikki kerättävä tieto perustuu tarpeellisuusperiaatteeseen. Kerään esimerkiksi yhteystiedot yhteydenpitoa varten sekä vointia koskevia tietoja (esim. mieliala, oireseuranta) arvioidakseni lähtötilannetta sekä työskentelyn mahdollista suuntaamista.

Tiedonlähteet

Tiedonlähteenä toimii asiakas itse. KELA-kuntoutuspsykoterapiassa saan Kelalta lisäksi hakemustiedot sekä psykiatrin lausunnon, sillä molemmissa on tärkeää tietoa pitkän psykoterapian järjestämisestä, suuntaamisesta ja psykiatrin toivomista tavoitteista. Nämä tulevat minulle useimmiten automaattisesti, kun asiakas ilmoittaa yhteistyön alkamisesta Kelaan. On hyvä lisäksi tietää, että minun on ilmoitettava Kelaan lista sekä toteutuneista että peruuntuneista käynneistä, ja että terapiajaksosta lähetetään Kelaan vuosittain terapiapalaute.

Potilaskertomus – mitä ja miksi tietoja kerätään?

Psykologina ja psykoterapeuttina olen terveydenhuollon ammattihenkilö, ja rekisterivelvollisena minulta edellytetään potilasrekisterimerkintöjä asiakaskäynneistä. Näistä merkinnöistä muodostuu juokseva potilaskertomus, joka sisältää käynnin ajankohdan ja pääpiirteittäin käynnin sisällön. Kirjaukset ovat minulle lain mukaan pakollisia, ja on hyvä siis tietää, että en voi esimerkiksi asiakkaan toiveesta tarjota psykologin tai psykoterapeutin palveluita ilman potilasmerkintöjen laatimista.

Ylläpidän tällä hetkellä manuaalista arkistoa, jota säilytän lukitussa tilassa kahden erillisen lukitusjärjestelmän takaisessa säilössä ilman ulkopuolisten pääsyä tietoihin. Tietoja ei siirretä, käsitellä tai säilytetä internetissä, esim. pilvipalvelussa. Olen aina suhtautunut vakavasti asiakkaideni tieto- ja yksityisyydensuojaan, heidän minuun asettamaani luottamukseen sekä oikeuteen saada omat, henkilökohtaiset tietonsa säilytettyä turvallisesti. Noudatan tietosuojaa ja potilasasiakirjoja koskevia lakeja ja asetuksia sekä psykologiliiton suosituksia.

Ei vielä, mutta on hyvä tietää, että tämä siirtymä on väistämättä tulossa, jonka jälkeen käyntikirjaukset ovat luettavissa OmaKanta-palvelussa. Jokainen yksityinen terveydenhuollon palvelunantaja on velvoitettu liittymään potilastiedon sähköiseen arkistoon, eli Kanta-palveluun (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluista). Kanta-palvelut ovat tietosuojaltaan korkealaatuisia, ja palvelussa on laaja tietosuojaa koskeva osio, johon kannustan tutustumaan mikäli omien tietojen siirtyminen palveluun huolettaa. Kantaan siirtymisen jälkeen käyntien kirjaukset voi halutessaan itse lukea OmaKanta-palvelusta.

Voit ladata tietosuojaselosteen PDF-muodossa tästä linkistä: tietosuojaselote. Tätä selostetta ei varsinaisesti enää edellytetä (lue tietosuojavaltuutetun juttu aiheesta), mutta minusta seloste kuvaa tiiviissä muodossa suojaukseen liittyviä periaatteita, jotka voi olla hyvä tietää.