TYÖNOHJAUS

Tervetuloa työnohjaukseen tai työhön liittyvään konsultaatioon kognitiivisen käyttäytymisterapian ja työterveyspsykologian viitekehyksestä, yksilönä, parina tai ryhmänä.

Ohjaan mielelläni ohjaus- ja asiakastyön tehtävissä toimivia työntekijöitä ja esihenkilöitä etenkin, jos työ koskettaa mielenterveysasioita. Työnohjauksessani on käynyt muun muassa:

 • työterveyspsykologeja,
 • opintopsykologeja,
 • muissa psykologin tehtävissä toimivia,
 • psykoterapeutteja,
 • fysioterapeutteja,
 • opettajia ja rehtoreita,
 • työyhteisötyötä tekeviä,
 • mielenterveystyötä tekeviä henkilöitä.

Mitä aiheita ohjauksessa yleensä käsitellään?

Olen työskennellyt erityisesti psykologien, opetus- ja varhaiskasvatusalan henkilöstön sekä muuta asiantuntija- ja ohjaustyötä tekevien henkilöiden kanssa. Työterveyspsykologin, opintopsykologin ja psykoterapeutin työnkuvat ovat minulle tuttuja, ja työtoimintaympäristöinä tunnen koulut, oppilaitokset, korkeakoulut, varhaiskasvatusyksiköt, sosiaali- ja terveysalan työpaikat sekä työterveyshuollon niin työntekijöiden kuin johtamistyön näkökulmista. Tutkin mielelelläni työn ja työyhteisön ilmiöitä, sparraan työssä tapahtuneiden muutosten jäsentämisessä, ja teen case-työskentelyä.

Työnohjauksessa voi esimerkiksi:

 • Jäsentää ajankohtaista työkenttää vaatimuksineen ja kuormitustekijöineen,
 • Tunnistaa työssä tapahtuneet muutokset ja tutkia niiden heijasteita siihen, mitä työssä voi nyt tehdä ja saavuttaa,
 • Pohtia yhdessä asiakastapauksia (case-työskentely),
 • Hahmotella omaa työnkuvaa ja työn määrää,
 • Käsitellä ammatti-identiteetin muodostumiseen liittyviä teemoja,
 • Pohtia työn tai työyhteisön haastavia tilanteita,
 • Tutkia oman elämän, persoonan, työotteen ja työn voimavaroja ja kantavia rakenteita,
 • Tutkia taustalla vaikuttavan organisaation kulttuurin heijasteita omaan työhön, työyhteisöön ja työhyvinvointiin,
 • Pohtia työssä näyttäytyviä ilmiöitä,
 • Tunnistaa voimavaroja ja työn, työnkuvan tai alan toimivia asioita,
 • Etsiä uusia näkökulmia tai ratkaisuja keskeisimpiin avainkohtiin.

Henkilökohtaiseen ohjaukseen voi hakeutua myös silloin, jos työnkuva, työura tai työssäjaksaminen pohdituttavat, jos on omalla alallaan tai työelämässä vastikään aloittanut, tai jos ajatuksissa on uuden uran tai opiskelun aloittaminen, ikään katsomatta. Ohjauksen tavoite ja pituus sovitaan aina yksilöllisesti.

Ohjauksen aloittamisesta

 • Ohjaus voi olla yksilö-, pari- tai ryhmämuotoista, ja sen voi toteuttaa lähitapaamisina tai etänä.
 • Tapaamisten määrä sovitaan yksilöllisesti: niitä voi olla yksi tai useampi, tarpeen mukaan.
 • Yksityisesti työnohjauksen voi aloittaa ilman eri sopimusta myös kertakäynteinä. Mikäli työnohjauksen järjestää työnantaja, ohjauksesta tehdään sopimus, jossa määritellään mm. työnohjauskertojen vuosittaisen enimmäismäärä.
 • Ennen työskentelyn aloittamista on hyvä tulla ainakin yhdelle tutustumiskäynnille, jotta voimme arvioida, olenko juuri minä oikealta tuntuva henkilö keskustelukumppaniksi.
 • Tarjoamani ohjauspalvelut ovat luottamuksellisia, myös silloin, kun ohjauksen maksaa työnantaja. Henkilökohtaiseen työnohjaukseen hakeutuminen on mahdollista myös yksityisesti.
 • Työskentelyaikani ovat joustavia ja sopimuksen mukaan järjesteltävissä.
 • Tarjoamani työnohjauksen ajantasaiseen hinnastoon voit tutustua hinnastosivulta.

Minkälainen olen työnohjaajana?

Pysyvä tavoitteeni on toimia vaativuuden vastapainona; haluan olla matka- ja sparrauskumppani, jonka kanssa uskaltaa pohtia ja puhua ääneen kaikista työhön ja työhyvinvointiin liittyvistä asioita, ajatuksista ja tuntemuksista pelkäämättä, että tulee tuomituksi tai arvioiduksi. Voit lukea minusta ihmisenä ja työntekijänä lisää tältä sivulta.

Arvojani työnohjaajana ovat:

 • läsnäolo ja kiinnostus,
 • lämmin hyväksyntä,
 • turvallisuus,
 • kannustavuus ja osaamisen huomaaminen,
 • ja luotettavuus – puolella oleminen.

Huomaathan, että minulla ei ole erillistä työnohjaajakoulutusta, vaan ohjaan psykologin ja psykoterapeutin koulutuksen, kouluttajapsykoterapeuttiopintojen (työnohjausopinnot) sekä työkokemuksen pohjalta. Noudatan STOry:n eettisiä periaatteita.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Harvajaksoisuutensa johdosta työnohjaukseen on yleensä tilaa, ja ajat päästään tavallisesti sopimaan varsin joustavasti. Jos haluaisit tiedustella työnohjauksesta, ota siis yhteyttä lähettämällä sähköpostia – se ei sido mihinkään. Osoitteen löydät yhteystietosivulta.