Työnohjaus

by dharwp
avokado

Tervetuloa työnohjaukseen tai työhön liittyvään konsultaatioon kognitiivisen käyttäytymisterapian ja työterveyspsykologian viitekehyksestä, yksilönä, parina tai ryhmänä! Ohjaan mielelläni muun muassa

 • työ- ja työterveyspsykologeja,
 • opintopsykologeja,
 • psykoterapeutteja,
 • työyhteisötyötä tekeviä,
 • muissa ohjauksen ja asiakastyön tehtävissä toimivia.

Olen työskennellyt erityisesti psykologien, opetus- ja varhaiskasvatusalan henkilöstön sekä muuta asiantuntija- ja ohjaustyötä tekevien henkilöiden kanssa. Työterveyspsykologin, opintopsykologin ja psykoterapeutin työ on minulle tuttua, ja työtoimintaympäristöinä tunnen koulut, oppilaitokset, korkeakoulut, varhaiskasvatusyksiköt, sosiaali- ja terveysalan työpaikat sekä työterveyshuollon. Tutkin mielelelläni työn ja työyhteisön ilmiöitä, sparraan työssä tapahtuneiden muutosten jäsentämisessä, ja teen case-työskentelyä.

Minkälainen olen ohjaajana?

Pysyvä tavoitteeni työnohjaajana on toimia vaativuuden vastapainona. Arvojani työnohjaajana ovat:

 • läsnäolo,
 • hyväksyvyys,
 • turvallisuus,
 • kannustavuus ja osaamisen huomaaminen,
 • luotettavuus.

Haluan olla työnteon matka- ja jäsennyskumppani, jonka kanssa voi uskaltaa pohtia ääneen ihan kaikkia työhön liittyviä asioita, ajatuksia ja tuntemuksia pelkäämättä, että tulee tuomituksi tai arvioiduksi. Voit lukea minusta ihmisenä ja työntekijänä lisää tältä sivulta.

Huomaathan, että minulla ei ole vielä erillistä työnohjaajakoulutusta, vaan ohjaan psykologin ja psykoterapeutin koulutuksen, kouluttajapsykoterapeuttiopintojen (työnohjausopinnot) sekä työkokemuksen pohjalta. Noudatan STOry:n eettisiä periaatteita.

Mitä aiheita käynneillä yleensä käsitellään?

Työnohjauksellisella jaksolla voi tehdä esimerkiksi seuraavaa:

 • Jäsentää ajankohtaista työkenttää vaatimuksineen ja kuormitustekijöineen,
 • Tunnistaa työssä tapahtuneet muutokset ja tutkia niiden heijasteita siihen, mitä työssä voi nyt tehdä ja saavuttaa,
 • Pohtia yhdessä asiakastapauksia (case-työskentely),
 • Hahmotella omaa työnkuvaa ja työn määrää,
 • Käsitellä ammatti-identiteetin muodostumiseen liittyviä teemoja,
 • Pohtia työn tai työyhteisön haastavia tilanteita,
 • Tutkia oman elämän, persoonan, työotteen ja työn voimavaroja ja kantavia rakenteita,
 • Tutkia taustalla vaikuttavan organisaation kulttuurin heijasteita omaan työhön, työyhteisöön ja työhyvinvointiin,
 • Pohtia työssä näyttäytyviä ilmiöitä,
 • Tunnistaa voimavaroja ja työn, työnkuvan tai alan toimivia asioita,
 • Etsiä uusia näkökulmia tai ratkaisuja keskeisimpiin avainkohtiin.

Henkilökohtaiseen ohjaukseen voi hakeutua myös silloin, jos työnkuva, työura tai työssäjaksaminen pohdituttavat, jos on omalla alallaan tai työelämässä vastikään aloittanut, tai jos ajatuksissa on uuden uran tai opiskelun aloittaminen, ikään katsomatta. Ohjauksen tavoite ja pituus sovitaan aina yksilöllisesti.

Ohjauksen aloittamisesta

 • Ohjaus voi olla yksilö-, pari- tai ryhmämuotoista. Henkilökohtaiseen työnohjaukseen hakeutuminen on mahdollista myös yksityisesti.
 • Tapaamisten määrä sovitaan yksilöllisesti, tavallisesti sovitaan kuitenkin useamman kerran jakso. Varsinaisessa työnohjauksessa sopimus tehdään puolesta vuodesta vuoteen kerrallaan, ja tapaamisia on yleensä kerran kuussa, esim. 9-12 kertaa vuodessa riippuen tarpeesta, loma-ajat huomioiden. Mikäli työnohjauksen järjestää työnantaja, suosittelen tarkistamaan työnohjauskertojen vuosittaisen enimmäismäärän työnantajalta.
 • Ennen työskentelyn aloittamista on hyvä tulla ainakin yhdelle tutustumiskäynnille, jotta voimme arvioida, olenko juuri minä oikealta tuntuva henkilö keskustelukumppaniksi. Tarjoamani ohjauspalvelut ovat luottamuksellisia, myös silloin, kun ohjauksen maksaa työnantaja.
 • Työskentelyaikani ovat joustavia ja sopimuksen mukaan järjesteltävissä.
 • Tarjoamani työnohjauksen ajantasaiseen hinnastoon voit tutustua hinnastosivulta.

Olisin kiinnostunut, miten etenisin?

Ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia, osoitteen löydät yhteystietosivulta!