Kirjoitettu 3/2021, päivitetty 3/2023 / Anna Granlund (psykoterapeutti, työterveyspsykologi PsM)

Tämän sivun tarkoituksena on koota yhteen tahoja, jotka tarjoavat KELA-tuettua kuntoutuspsykoterapiaa. Olen pyrkinyt auttamaan eteenpäin silloin, kun omat paikkani ovat olleet täynnä, ja ajattelin koota nämä ehdotukset yhdelle sivulle siinä toivossa, että listasta olisi apua muillekin.

Sivuston sisältö edustaa omaa käsitystäni käsitellystä aiheesta. Se ja tarjottu linkkilista eivät ole kaikenkattavat – päivitän tietoja mahdollisuuksieni mukaan, muun työn ohella. Tänne saa linkittää, mutta ethän kopioi ja uudelleenjulkaise sisältöä sellaisenaan. Otan myös mielelläni vastaan vinkkejä sivuista, jotka täältä puuttuvat!

Lista on kirjoitettu pk-seudulla asuvien aikuisten kuntoutuspsykoterapia-asiakkaiden näkökulmasta, mutta sitä voinee soveltaa myös muualla asuviin sekä nuorempiin henkilöihin, sillä moni palveluntarjoaja toimii valtakunnallisesti ja monenlaisten asiakasryhmien kanssa.

Sivun osat:

I – Taustatietoa: Mitä pohtia ennen psykoterapiaan ryhtymistä, ja miksi terapeutti täytyy etsiä itse?

II – Ensimmäinen päätös: Ryhmä- vai yksilöterapiaan?

III – Mistä hakea psykoterapeuttia: Hakupalvelut, palveluntuottajat, lääkäriasemat, yhdistykset, listat…

 

Päivitetty edellisen kerran:
1.3.2023 – Lisätty linkkejä

Osa I: Ensin taustatietoa (tylsää, mutta tärkeää)

Mitä kannattaa pohtia ennen pitkään psykoterapiaan ryhtymistä?

Tärkeintä on ehkä tietää, että psykoterapia ei ole kuin lääke, joka toimii sellaisenaan kun sen on saanut, tilanteesta riippumatta. Kuntoutumiselle tärkeitä, mutta näkymättömiä taustavaikuttajia ovat esimerkiksi psykoterapian ajankohtaisuus, voimavarat, oma motivaatio, ja odotukset niin terapiaa kuin terapeutin toimintaa kohtaan. Ei ole toisin sanoen turhaa, että pitkän ja intensiivisen kuntoutuksen aloittamista pohtii etukäteen. Tähän apuna voivat toimia muun muassa Psykoterapiaa harkitsevalle -tekstini ja Mielenterveystalon käytännönläheinen Psykoterapiaan hakeutujan opas sekä saman sivuston huikea hyvä omahoito-osio, josta voi saada käsitystä siitä, mitä teemoja pitkässä terapiassa usein seurataan.

 

Miksi psykoterapeutti täytyy etsiä itse?

Kukaan muu ei voi valita juuri sinulle sopivaa ihmistä pitkäkestoiseen, viikoittaiseen työskentelyyn. Olisi helpompaa (ja vähemmän työlästä), jos joku tekisi etsinnän puolestasi, mutta Sinua itseäsi tarvitaan tekemään tämä tärkeä valinta, sillä tätä ihmistä tulet jatkossa tapaamaan todennäköisesti useammin kuin ystäviäsi. Niin sanotulla terapiasuhteella on siis merkitystä: ei ole koskaan hyvä idea valita psykoterapeutti vain sen perusteella, että löytyi joku, jolla on tilaa.

Toinen syy liittyy voimavaroihin. Pitkäkestoinen psykoterapia vie energiaa ja aikaa, ja monelle tämä tulee yllätyksenä. Terapia tulee muun arjen keskelle, eikä ole kapseloitavissa käyntikertoihin, vaan on käynnissä koko ajan. Jos ei etsi pelkästään paikkaa, jossa kertoa viikon kuulumiset, psykoterapia tarkoittaa asioiden kohtaamista, ja tämä puolestaan sitä, että ajatuksia, muistoja ja tunteita voi nousta välillä kipeästikin esiin osana niiden käsittelyprosessia. Uusia taitoja on myös tärkeää harjoitella käyntikertojen välillä jos haluaa, että niistä tulee osa terapian jälkeistäkin elämää. Mikäli tähän ei ole voimavaroja, terapiajakson aloittamisen ajankohtaisuutta voi olla syytä vielä harkita.

Toisin sanoen: vaikka psykoterapia on usein antoisaa ja suhde terapeuttiin läheinen ja lämmin, prosessi voi olla myös kuluttava. Aivan kuin kävisi joka viikko suunnitelmallisesti (mielen) kuntosalilla. Mikäli voimavarat eivät riitä psykoterapeutin etsimiseen, voi olla mahdollista, että aika ei ole vielä oikea pitkäaikaiseen ja intensiiviseen kuntoutukseen, vaan on syytä aloittaa kevyemmin arjen vierellä kulkevalla tuella. Toki on myös aivan selvää, että kymmenien etsintäviestien jälkeen kuka tahansa uupuu. Juuri siitä syystä yritin luoda tätä sivua avuksi.

Osa II: Ensimmäinen päätös: ryhmä- vai yksilöterapiaa?

Harkitse ryhmäterapiaa!

Tiesitkö, että kuntoutuspsykoterapiatuen saa myös ryhmäterapiaan? Ryhmäpsykoterapia on vaikuttavaa, voimaannuttavaa, ja yleensä yksilöterapiaa merkittävästi edullisempaa. Ryhmästä paikan löytää usein nopeammin kuin vapaan yksilöterapeutin. Ryhmässä on myös ainutlaatuisia etuja: ryhmän antama tuki ja suoja, vertaisuus, ja oppimisen mahdollisuus muita kuunnellessa. Myös ryhmäterapiaa vetää koulutettu, asiantunteva ja turvallinen psykoterapeutti, joskus kaksikin.

Ryhmäterapiaa voit hakea esimerkiksi seuraavista paikoista:

 • Yksittäisten palveluntarjoajien sivustot (etsi näitä hakukoneella, esim. ryhmäterapia + kaupunkisi).

 

Yksilöpsykoterapeutin hakeminen

Jos olet varma siitä, että haluat yksilöterapiaa, tehtäväksesi jää etsiä vapaana olevia yksilöpsykoterapeutteja. Psykoterapeuteista ei ole olemassa listaa, joka kattaisi kaikki henkilöt, saati kertoisi onko heillä mahdollisesti tilaa uusille asiakkaille. Edes Kelan palveluntuottajahaku ei valitettavasti toimi tällaisena listauksena. Yksittäinen asiakas jääkin siis yleensä eri tahoille koottujen listojen ja hakukoneiden varaan.

Paikat, joista psykoterapeutteja voi etsiä ovat yleisesti ottaen (tarkempi lista sivun loppuosassa):

 1. Psykoterapeuttien hakuun erikoistuneet listauspalvelut (ml. Kelan palveluhaku)
 2. Yksityiset kuntoutus- ja terapiayritykset
 3. Yksityiset lääkäriasemat
 4. Psykoterapiasuuntausten yhdistykset
 5. Erityisosaamiseen liittyvien sivujen ylläpitämät listat (esim. traumojen hoito)
 6. Yksittäin tai pienyhteisöissä toimivien psykoterapeuttien verkkosivut.

 

Harkitse myös loppuvaiheen psykoterapeuttiopiskelijoita!

Psykoterapiakoulutukset kestävät vuosia ja edellyttävät koulutuksen aikana aidon, työnohjatun psykoterapiatyön tekemistä. Koulutuksessa olevat eivät saa vielä tarjota Kela-tuettua psykoterapiaa, mutta he ovat silti oman alansa kokeneita asiantuntijoita, jotka ovat tehneet mielenterveystyötä vuosia. Jos psykoterapeuttiopiskelija on koulutuksensa loppusuoralla, ei mene kauan, että hän saa ns. “Kela-pätevyyden”. Tällöin hänen kanssaan voi todennäköisesti jatkaa myös kuntoutuspsykoterapiaan.

Koulutuksessa olevien löytäminen voi olla haaste, koska heitä(kään) ei ole listattu minnekään yhtenä kokonaisuutena. Monella koulutettavalla on kuitenkin profiili terapeuttihakuun tarkoitetuilla sivustoilla tai he toimivat jonkin yrityksen, kuten terapiatalojen tai lääkärikeskusten alaisuudessa. Usein myös erilaiset psykoterapiayhdistykset saattava tietää minkälaisia niiden suuntaukseen liittyviä koulutuksia on juuri nyt käynnissä.

Osa III: Mistä hakea psykoterapeuttia -lista

1. Psykoterapeuttien etsintään erikoistuneet hakupalvelut

Kelan tarjoaman palveluntuottajahaun lisäksi on olemassa jonkin verran psykoterapeuttien hakuun erikoistuneita sivuja, joille rekisteröityneiden psykoterapeuttien joukosta voi etsiä itselleen sopivaa työntekijää. Nämä palvelut toimivat muuten hyvin, mutta niiden kautta tavoittaa ainoastaan palveluun rekisteröityneet henkilöt. Sivustojen perusongelma on myös se, että vapaana olevien asiakaspaikkojen pitäminen ajan tasalla jää väistämättä psykoterapeuttien oman aktiivisuuden varaan.

 • KELA:n palveluntuottajahaku
  Kelan hakupalvelu on varsin karsittu: se tuottaa ainoastaan psykoterapeuttien yhteystiedot eikä esimerkiksi tietoa siitä, onko heidän mahdollista ottaa vastaan uusia asiakkaita. Kaikki laillistetut psykoterapeutit eivät ole Kelan palvelutuottajia, eivätkä kaikki Kelan palvelutuottajat ole tällä listalla. Olen esimerkiksi itse päättänyt jäädä tältä listalta pois, vaikka teen yhteistyötä Kelan kanssa.
 • Psykologiliiton hakupalvelu
  Sivu tarjoaa listan vain niistä psykoterapeuteista, joilla on psykologin taustakoulutus, ja jotka ovat ilmoittaneet listaan yhteystietonsa.

2. Yksityiset kuntoutus- ja psykoterapiayritykset

Keskisuuret tai suuret terapiatoimijat ovat yleensä yrityksiä tai muita tahoja, jotka keskittyvät psykoterapian ja/tai muiden kuntoutuspalveluiden tarjoamiseen. Niiden etuna on koko, sillä palveluksessa on usein jopa kymmeniä psykoterapeutteja, ja siten tarjontaa on enemmän kuin pienyhteisöissä.

 • ProNeuron (erityisosaamista neurologiassa ja neuropsykologiassa)

3. Yksityiset lääkärikeskukset

Useimmat suuret yksityiset lääkärikeskukset tarjoavat myös psykoterapiaa sekä työsuhteisten toimijoiden että yksityisten ammatinharjoittajien kautta. Seuraavat linkit ohjaavat suoraan lääkärikeskusten psykoterapiasivuille.

 • Femeda(erityisfokus naisten terveys)

4. Psykoterapiayhdistykset

Yhdistysten kautta voi joskus löytää psykoterapeutteja yhdistysten omien terapeuttilistojen kautta. Listat eivät kuitenkaan kata kaikkia suuntausta edustavia psykoterapeutteja. Yhdistysten kautta voi joskus myös saada lisätietoa käynnissä olevista psykoterapeuttikoulutuksista. Alla oleva lista ei välttämättä kata kaikkia psykoterapiayhdistyksiä. Hakukoneella saatat löytää lisää!

Erityisalat

5. Erityisosaamiseen liittyvät listat


6. Yksittäin tai pienyhteisöissä toimivat psykoterapeutit

Täysin itsenäisesti toimivia psykoterapeutteja voi bongata hakukoneen, suositusten tai linkkivinkkien kautta. Voit tarkastella myös Mind Dynamicsin ylläpitämää listaa:

Yksittäin tai pienyhteisöissä toimivia psykoterapeutteja ryhmään kuuluvia toimijoita löytänee parhaiten hakukoneella. Osa saattaa olla mukana edellä mainituissa listoissa, osa puolestaan toimii kokonaan itsenäisesti. Voit esimerkiksi hakea hakukoneella psykoterapia + asuinkaupunkisi ja katsoa minkälaisia tuloksia saat. Onnea matkaan!