Käytännön tietoja

Seuraavassa on joitakin tärkeitä ja pysyväisluontoisia käytännön tietoja, joista voi olla hyötyä kun harkitset työskentelyä juuri minun kanssani.

Taustatietoja voit lukea seuraavilta sivuilta:

Työskentelyajat

 • KELA-terapiat: ma-to klo 12-17 välillä. En valitettavasti tarjoa aamu- tai ilta-aikoja tällä hetkellä.
 • Sovittu työskentelypäivä ja -aika pysyy yleensä samana vastaanottoaikojen riittävyyden takaamiseksi.
 • Työskentely on viikoittaista (min. 1 krt / vko). Poissaoloista ja lomista sovitaan erikseen.
 • Huomioithan, että pitkäkestoiset tauot tai muut pitkät välit tapaamisten välillä eivät ole suositeltavia terapiatyöskentelyssä.
 • Lyhytterapiajaksot sekä itse maksetut muut käynnit sovitaan yksilöllisesti, esim. jaksoina tai kertakohtaisesti.
 • Harvakseltaan toteutuvat muut käynnit sovitaan useimmiten kertakohtaisesti (ma-pe).

Tutustumiskäynnit kaiken yhteistyön pohjana

 • Kaikkea yhteistyötä edeltää ainakin yksi tutustumiskäynti.
 • Käynnillä pohditaan tilannettasi, arvioidaan hoidon tai palvelun tarvetta ja ajankohtaisuutta, odotuksiasi, voimavarojasi, mahdollisen työskentelyn painopisteitä sekä sitä, sovellunko juuri minä yhteistyökumppaniksi Sinulle.
 • Huomaathan, että tutustumiskäynti ei ole tae yhteistyön alkamisesta, mutta ei myöskään sinua sitova: käynnin jälkeen pohdimme molemmat tahoillamme yhteistyön aloittamisen edellytyksiä. Ohjaan eteenpäin, jos käynnin perusteella saan käsityksen, että voisit saada paremman tuen tai avun jostakin muusta palvelusta tai toisenlaiselta työntekijältä.

Mitä odottaa terapiatyöskentelyltä?

 • Alkukartoitus: Yhteistyö alkaa alkukartoituksella, jonka tarkoituksena on selvittää lähtötilannetta ja hahmotella työskentelyn painopisteitä. Alkukartoitus sisältää myös kotona täytettäviä itsearviointilomakkeita.
 • Tilanneanalyysi: Muodostamme alkukartoituksen ja keskustelujen pohjalta tilannekuvan, jonka avulla työskentelyä kohdennetaan ja pidetään mielessä keskeisimmät teemat tai muutoskohteet.
 • Itsehavainnointi ja -seuranta: Terapiaan liittyy usein muita, arjen mukana kulkevia lomakkeita tai seurantaharjoitteita yksilöllisen tarpeen mukaan, esim. oireiden, ajatusten, tunteiden seurantaa.
 • Käytännön kehoharjoitteet voivat pitää sisällään esim. hengitystekniikoiden harjoittelua, tietoisen liikkeen harjoituksia, rentoutumisen käytännön harjoittelua, ja kehon olotilojen tiedostamista, joogaliikkeiden opettelua, ja/tai kehon vireystilan tietoiseen muuttamiseen tähtääviä taitoja.
 • Välitehtävät voivat olla esimerkiksi itsehavainnoinnin harjoittelua, kehoharjoitusten treenaamista, taitoharjoittelua (esim. jämäkkyys, omien rajojen vetäminen). Välitehtävät valikoidaan yksilöllisesti ja yhdessä sopien.

Koronaviruspandemian vaikutus työskentelyyn

 • Koronavirusepidemiasta johtuen en voi valitettavasti taata lähivastaanoton saatavuutta kaikissa tilanteissa. Pohdithan etätyöskentelyn soveltuvuutta itsellesi etukäteen.
 • Viikoittaisessa psykoterapiassa tapaamiset siirretään joissakin tilanteissa etäyhteyteen sen sijaan, että aika peruttaisiin. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi lievät flunssaoireet, karanteeni, ja altistustilanteet (esim. Koronavilkku). Näin toimimalla työskentelyyn ei tule sitä rikkovia katkoksia. Sairaana toki vain sairastetaan!
 • Etäyhteys ei edellytä sinulta ohjelmistoa, vaan ennemminkin mahdollisuutta ja halua työskennellä tarvittaessa etänä. Etäyhteys onnistuu myös kännykän tai tabletin kautta.
 • Jos et halua lainkaan etävastaanottoa tai se ei ole sinulle vaihtoehto esim. elämäntilanteesi vuoksi, etsithän silloin työntekijän, joka tekee vain lähivastaanottoa. Näin työskentelyysi ei tule katkoksia.
 • Toimipisteessäni on käsienpesumahdollisuus wc-tilojen yhteydessä sekä huoneessa käsidesiä. 
 • Suosittelen kasvomaskin käyttöä lähivastaanoton yhteydessä. Käytän itse kaikessa lähityöskentelyssä maskia.
 • Noudatetaan yhdessä suosituksia ja pidetään huolta toisistamme sekä muista ihmisistä!