Käytännön tietoja

Seuraavassa on joitakin tärkeitä ja pysyväisluontoisia käytännön tietoja, joista voi olla hyötyä kun harkitset työskentelyä juuri minun kanssani.

Taustatietoja voit lukea seuraavilta sivuilta:

Käytännön tietoa: Kela-kuntoutuspsykoterapia

 • Käyntien aloitusajat ovat ma-to klo 12.30 – 17.00. En valitettavasti tarjoa aamu- tai ilta-aikoja viikoittaiseen työskentelyyn.
 • Sovittu työskentelypäivä ja -aika pysyvät yleensä samana vastaanottoaikojen riittävyyden takaamiseksi.
 • Käynnit ovat viikoittaista (1 krt / vko). Poissaoloista ja lomista sovitaan erikseen etukäteen puolin ja toisin. Harvakseltaan, esim. kerran tai kaksi kuukaudessa käyminen ja muut pitkät tauot eivät ole terapiatyössä mahdollisia, ja voivat johtaa terapiasopimuksen purkautumiseen.
 • Psykoterapia voidaan toteuttaa Kelan ohjeita noudattaen myös etänä esim. muualla kuin pk-seudulla asuville. Kela kuitenkin edellyttää aloitusvaiheessa vähintään kahta livetapaamista.
 • KELA-tuettua psykoterapiaa edeltää aina vähintään yksi tutustumiskäynti, joka ei ole Kela-korvattava. Käynnillä pohditaan tilannettasi, arvioidaan hoidon tai palvelun tarvetta ja ajankohtaisuutta, odotuksiasi, voimavarojasi, mahdollisen työskentelyn painopisteitä sekä sitä, sovellunko juuri minä yhteistyökumppaniksi Sinulle.
 • Huomaathan, että tutustumiskäynti ei ole tae yhteistyön alkamisesta, mutta ei sido sinuakaan: pohdimme molemmat yhteistyön aloittamisen edellytyksiä. Ohjaan eteenpäin, jos käynnin perusteella saan käsityksen, että voisit saada paremman tuen tai avun jostakin muusta palvelusta, terapiamuodosta tai toisenlaiselta työntekijältä.

Käytännön tietoja: Lyhytterapia

 • Lyhytterapiajaksot sovitaan yksilöllisesti, esim. jaksoina tai kertakohtaisesti.
 • Lyhytterapia voidaan toteuttaa kasvokkaisina tapaamisina, etänä tai näitä tarpeen mukaan vaihdellen. Jos lyhytterapian maksaa vakuutusyhtiö tai sairaanhoitopiiri, tarkistathan kuitenkin mahdolliset lisävaatimukset terapian toteuttamiselle.

Mitä odottaa terapiatyöskentelyltä?

 • Alkukartoitus: Yhteistyö alkaa alkukartoituksella, jonka tarkoituksena on selvittää lähtötilannetta ja hahmotella työskentelyn painopisteitä. Alkukartoitus sisältää myös kotona täytettäviä itsearviointilomakkeita.
 • Tilanneanalyysi: Muodostamme alkukartoituksen ja keskustelujen pohjalta tilannekuvan, jonka avulla työskentelyä kohdennetaan ja pidetään mielessä keskeisimmät teemat tai muutoskohteet.
 • Itsehavainnointi ja -seuranta: Terapiaan liittyy usein muita, arjen mukana kulkevia lomakkeita tai seurantaharjoitteita yksilöllisen tarpeen mukaan, esim. oireiden, ajatusten, tunteiden seurantaa.
 • Käytännön kehoharjoitteet voivat pitää sisällään esim. hengitystekniikoiden harjoittelua, tietoisen liikkeen harjoituksia, rentoutumisen käytännön harjoittelua, ja kehon olotilojen tiedostamista, joogaliikkeiden opettelua, ja/tai kehon vireystilan tietoiseen muuttamiseen tähtääviä taitoja.
 • Välitehtävät voivat olla esimerkiksi itsehavainnoinnin harjoittelua, kehoharjoitusten treenaamista, taitoharjoittelua (esim. jämäkkyys, omien rajojen vetäminen). Välitehtävät valikoidaan yksilöllisesti ja yhdessä sopien.

Psykologin käynnit ja työnohjaus

 • Psykologin vastaanottokäynnit sovitaan useimmiten kertakohtaisesti (ma-pe).
 • Työnohjauskäynnit sovittavissa joko kertakäynteinä tai pidempään jatkuvassa työskentelyssä jaksona.
 • Ajat ovat sovittavissa joustavasti.
 • Toteutettavissa myös kokonaan etänä.

Koronaviruspandemian vaikutus työskentelyyn

 • Koronavirusepidemiasta johtuen en voi valitettavasti taata lähivastaanoton saatavuutta kaikissa tilanteissa. Pohdithan etätyöskentelyn soveltuvuutta itsellesi etukäteen.
 • Viikoittaisessa psykoterapiassa tapaamiset siirretään joissakin tilanteissa etäyhteyteen sen sijaan, että aika peruttaisiin. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi altistustilanteet. Sairaana toki vain sairastetaan!
 • Etätyöskentely ei edellytä erityistä ohjelmistoa, vaan eniten halua ja käytännön mahdollisuutta työskennellä tarvittaessa etänä. Etäyhteys onnistuu myös kännykän tai tabletin kautta.
 • Jos et halua lainkaan etävastaanottoa tai se ei ole sinulle vaihtoehto esim. elämäntilanteesi vuoksi, etsithän silloin työntekijän, joka tekee vain lähivastaanottoa. Näin varmistat, että työskentelyysi ei tule katkoksia.
 • Toimipisteessäni on käsienpesumahdollisuus wc-tilojen yhteydessä sekä huoneessa käsidesiä. 
 • Olen luopunut kasvomaskien käytöstä vastaanottotyössä, mutta niiden käyttö ja käytön pyytäminen minulta on täysin ok.
 • Noudatetaan yhdessä suosituksia ja pidetään huolta toisistamme sekä muista ihmisistä!