Minusta

by dharwp

Hei! Olen Helsingissä toimiva laillistettu työterveyspsykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti. Työskentelen niin yksilöiden, parien kuin ryhmienkin kanssa, oli kyse sitten yksityishenkilöistä, työntekijäryhmistä tai esihenkilöiden sparrauksesta. Olen parhaillaan jatko-opinnoissa kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajapsykoterapeutiksi (Tampereen yliopisto), ja lisäksi opiskelen joogaterapiaa.

Olen tehnyt urani aikana paljon yhteistyötä erityisesti opetus-, ohjaus- ja kasvatustyössä toimivien henkilöiden kanssa aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Etenkin opetusalan arki on minulle tuttua niin työntekijöiden, työyhteisöjen kuin esihenkilöidenkin näkökulmista.

Seuraavassa voit lukea minusta työntekijänä ja ihmisenä sekä tutustua käyttämääni näkökulmaan, koulutukseeni, ja työkokemukseeni. Kiitos kun kävit tutustumassa!

Hyvä tietää minusta

 • Työotteeni on lämmin, aktiivinen ja valmentava: minulle on tyypillistä olla keskustelussa paljon mukana. Kommentoin, pohdin ääneen, ja ehdotan muutoskokeiluja. Jos kaipaat sitä, että työntekijä on taustalle asettuvampi kuuntelija, en ehkä ole oikea henkilö juuri Sinulle.
 • Pyrin käytännönläheisyyteen, niin tavoissani jäsentää asioita kuin välitehtävien yhteisessä pohtimisessa.
 • Vastaanotolleni on tyypillistä vastavuoroinen, aktiivinen keskustelu puolin ja toisin, iloa ja naurua unohtamatta!
 • Työterveystaustani vuoksi minulla on vahva tiedon antamisen ja ohjauksen tulokulma. Puolestapäättäjäksi tai -neuvojaksi en kuitenkaan ryhdy.
 • Saamani palautteen mukaan minut koetaan avoimeksi, helposti lähestyttäväksi ja lämpimäksi, mutta myös suoraksi. Tuon asioita yhteiseen pohdintaan, mutta kysyen ja uusia näkökulmia ehdottaen. 
 • Olen ihminen siinä missä kaikki muutkin: en kätkeydy asiantuntija- tai ammattiroolin taakse. Pyrin aidosti auttamaan eteenpäin kaikessa missä voin, ja minulle on tärkeää olla rehellinen ja aito sekä itselleni että asiakkailleni.

Mitä toivon sinulta

 • Itsestä lähtevää halua ja motivaatiota yhteiseen työskentelyyn ja omaan tekemiseen.
 • Kiinnostusta oppia uutta itsestä, kehosta ja ihmisen mielestä keskustelujen sekä yhdessä sovittujen harjoitusten ja tehtävien kautta.
 • Erityisesti psykoterapiassa kiinnostusta lempeään konkretiaan, muuhunkin kuin vain puhumiseen ja viikon kuulumisten kertomiseen. Pienillä asioilla on usein suurin merkitys!

Näkökulmastani

Painotan työssäni psykofyysistä, ihmisen ja tämän ympäristön huomioivaa, käyttäytymiseen palaavaa lähestymistapaa. Ihminen on ensisijaisesti kehollinen – autonomisesti oppiva ja itsenäisesti kokeva moniosainen järjestelmä, jonka pohja on vahvasti lajinkehityksessä. Emme voi hallita kaikkea: kehollamme on ikään kuin oma tahto, agenda, mieli ja muisti. Meitä tietoisia mieliä tarvitaan sen toiminnan sanallistamiseen ja ohjaamiseen, mutta tätä ei tehdä lisäämällä “itsekuria”, hallintaa tai pakottamista.

Näkökulmani pohjaa kehoyhteistyön, hyväksynnän, itseymmärryksen ja myötätunnon lisäämiseen sekä konkreettisten tekojen harjoitteluun – ei itseä tai jotakuta toista vastaan käydyn kamppailun voittamiseen.

Lähden ajattelussani siitä, että voimme ottaa vaikeatkin asiat mukaamme ja lähteä tekemään pieniä tekoja kohti itsen näköistä elämää. Ei sitten kun tämä on poissa vaan nytten kun tämä on tässä. Tämä puolestaan perustuu siihen, että suostuu päästämään irti taistelusta ja kääntymään kohti itseä, ja siten samalla kohti avoimuutta, hyväksyntää valintana, oman kehon viestien kohtaamista ja yhteistyötä. Tätä harjoittelemme, askel kerrallaan.

Mistä tulen? Työhistoriastani psykologian alalla

Asiakkaiden palautteita 🙏

Olen saanut vuosien aikana suuren kunnian työskennellä monenlaisten ihmisten ja ilmiöiden parissa. Aloitin psykologian alan työt vuonna 2009 Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella mieliala- ja terveyskäyttäytymisen tutkimisen, projektikoordinoinnin ja interventioiden toteuttamisen parissa. Tällöin työstin lyhytterapeuttisia menetelmiä ja hyvinvoinnin digitaalisia työvälineitä, kuten mobiilia Oivamieli-ohjelmaa ja Hyvän elämän kompassi -verkkohoitoa.

Jyväskylän vuosien jälkeen työskentelin pk-seudun ammattikorkeakouluissa opintopsykologina, ja näistä tehtävistä siirryin Helsinkiin työterveyspsykologiksi. Yksityisvastaanottoa olen pitänyt muun työn ohella vuodesta 2014.

Olen kiinnostunut alastani, tiedosta ja ihmisten kohtaamisesta. Pyrin kehittämään omaa ymmärrystäni, osaamistani ja itseäni ihmisenä, ja työni on asianmukaisesti työnohjattua. Työlleni vastapainona harjoitan päivittäin astangajoogaa, jonka syvää, jalat maahan palauttavaa viisautta pyrin tuomaan myös työni tueksi. Oman kehon viisauden (ja joskus myös järjettömyyden) kuunteleminen on jokapäiväisen elämäni keskeisin ankkuri.

Toimintani pohjalla on asiakas- ja tutkimustyöstä saamani kokemus, näyttöön perustuva tieteellinen tutkimus, ja myös oma henkilökohtainen elämänpolkuni. On helpompi asettua vierelle kulkemaan kun on aitoa, omakohtaista kokemusta siitä, mitä on kohdata todellista, elämän suuntaa ja kulkua muuttavaa kärsimystä. Se tekee elämän edessä nöyräksi, mutta myös kiitolliseksi siitä, että saan nyt tehdä juuri tätä työtä.

Tervetuloa tutkimaan itseä, maailmaa, ja ihmettelemään ihmiselämän ihmeellisyyttä. ❤

Julkaisujani

Hyvää elämää & tietoista painonhallintaa. Tietoisuustaidot ja joustavuus muutosten tukena. Työkirja.

Lappalainen Raimo, Lappalainen Päivi, Granlund Anna. SKT Oy, 2015.

ACT Internet-based vs face-to-face?
A randomized controlled trial of two ways to deliver Acceptance and Commitment Therapy for depressive symptoms.

Behaviour Research and Therapy, Volume 61, October 2014, Pages 43–54.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25127179/

Koulutukseni

Peruskoulutus

 • Psykologian maisteri (PsM), laillistettu psykologi

Lisäpätevyydet

 • Psykoterapeutti, kognitiivinen käyttäytymisterapia / Tampereen yliopisto
 • Työterveyspsykologi, työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus / Työterveyslaitos

Käynnissä olevat täydennyskoulutukset

 • Kouluttajapsykoterapeutti (2022)
 • Joogaterapeutti (2022)

Joitakin aiemmin käymiäni lisäkoulutuksia ja seminaareja

 • Mindfulness Based Stress Reduction MBSR CFM® peruskoulutus / CFM
 • Keholliset menetelmät kognitiivisessa psykoterapiassa / Luote Oy
 • Firstbeat sykevälivaihtelun (HRV) analysointi / Firstbeat
 • Painon ja mielen psykologia: ravitsemuspsykologia ja terveyden edistäminen / SKTT
 • + lukuisia muita lyhyempiä kursseja ja seminaareja.

Joogaan liittyvät koulutukset ja harjoittelu

 • Syventävät joogaopinnot (100 h) / Samatva
 • Restoratiivisen joogan ohjaajakoulutusta yht. 100 h / MVP, Kirsi Saivosalmi
 • Astangajooga-kokemusta yli 2500 h