Minusta

by dharwp

Hei! Olen Helsingissä toimiva laillistettu työterveyspsykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti. Työskentelen niin yksilöiden, parien kuin ryhmienkin kanssa, oli kyse sitten yksityishenkilöistä, työntekijäryhmistä tai esihenkilöiden sparrauksesta.

Olen tehnyt urani aikana paljon yhteistyötä erityisesti opetus-, ohjaus- ja kasvatustyössä toimivien henkilöiden kanssa aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Etenkin opetusalan arki on minulle tuttua niin työntekijöiden, työyhteisöjen kuin esihenkilöidenkin näkökulmista.

Seuraavassa voit lukea minusta työntekijänä ja ihmisenä sekä tutustua käyttämääni näkökulmaan, koulutukseeni, ja työkokemukseeni. Kiitos kun kävit tutustumassa!

Hyvä tietää minusta ja työotteestani

 • Työotteeni on lämmin, aktiivinen ja valmentava: minulle on tyypillistä olla keskustelussa paljon mukana. Jos kaipaat sitä, että työntekijä on asioissasi taustalle asettuvampi kuuntelija, en ehkä ole oikea henkilö juuri Sinulle.
 • Pyrin käytännönläheisyyteen aina kun se on mahdollista. Tavallisimmillaan tämä tarkoittaa yhdessä sovittuja välitehtäviä omassa arjessa, erityisesti psykoterapiatyössä.
 • Vastaanotolleni on tyypillistä vastavuoroinen, aktiivinen keskustelu puolin ja toisin, iloa ja naurua unohtamatta!
 • Työterveystaustani vuoksi minulla on vahva tiedon antamisen ja ohjauksen tulokulma. Puolestapäättäjäksi tai -neuvojaksi en kuitenkaan ryhdy.
 • Saamani palautteen mukaan minut koetaan avoimeksi, helposti lähestyttäväksi ja lämpimäksi, mutta myös suoraksi. Tuon asioita yhteiseen pohdintaan, mutta aina kysyen ja uusia näkökulmia ehdottaen. 

Mitä toivon sinulta

 • Itsestä lähtevää halua niin yhteiseen kuin pieneen omaehtoiseenkin työskentelyyn, oman tilanteen mukaan.
 • Kiinnostusta oppia uutta itsestä, omasta kehosta ja ihmisen mielestä keskustelujen sekä yhdessä sovittujen harjoitusten ja tehtävien kautta.
 • Kiinnostusta lempeään konkretiaan, muuhunkin kuin vain asioista puhumiseen. Pienilläkin teoilla voi olla merkitystä!

Näkökulmastani

Painotan työssäni psykofyysistä, ihmisen ja tämän ympäristön huomioivaa, käyttäytymiseen palaavaa lähestymistapaa. Ihminen on ensisijaisesti kehollinen – autonomisesti oppiva ja itsenäisesti kokeva järjestelmä, jonka pohja on vahvasti lajinkehityksessä. Emme voi kontrolloida kaikkea: kehollamme on ikään kuin oma tahto, agenda, mieli ja muisti. Meitä tietoisia mieliä tarvitaan sen toiminnan sanoittamiseen ja ohjaamiseen, mutta tätä ei tehdä lisäämällä “itsekuria”, hallintaa tai pakottamista.

Näkökulmani pohjaa kehoyhteistyön, hyväksynnän, itseymmärryksen ja myötätunnon lisäämiseen sekä konkreettisten muutostekojen harjoitteluun – ei itseä tai jotakuta toista vastaan käydyn kamppailun voittamiseen tai vaikeiden tunteiden välttämisen lisäämiseen.

Lähden ajattelussani siitä, että voimme ottaa vaikeatkin asiat mukaamme ja lähteä tekemään pieniä tekoja kohti itsen näköistä elämää. Ei sitten kun tämä on poissa vaan nytten kun tämä on tässä. Tämä puolestaan perustuu siihen, että suostuu päästämään irti käymästään taistelusta ja kääntymään kohti itseään, ja siten samalla kohti avoimuutta, tietoista hyväksyntää, oman kehon viestien kohtaamista ja yhteistyötä. Tätä harjoittelemme, askel kerrallaan.

Mistä tulen? Työhistoriastani psykologian alalla

Asiakkaiden palautteita 🙏

Olen saanut vuosien aikana suuren kunnian työskennellä monenlaisten ihmisten ja ilmiöiden parissa. Aloitin psykologian alan työt vuonna 2009 Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella mieliala- ja terveyskäyttäytymisen tutkimisen, projektikoordinoinnin ja interventioiden toteuttamisen parissa. Tällöin työstin lyhytterapeuttisia menetelmiä ja hyvinvoinnin digitaalisia työvälineitä, kuten mobiilia Oivamieli-ohjelmaa ja Hyvän elämän kompassi -verkkohoitoa.

Jyväskylän vuosien jälkeen työskentelin pk-seudun ammattikorkeakouluissa, ja näistä tehtävistä siirryin Helsinkiin työterveyspsykologiksi. Omaa vastaanottoani olen pitänyt muun työn ohella vuodesta 2014.

Jyväskylän yliopistossa vietetty työskentelyaika jätti sisälleni pienen tutkijan. Olen edelleen loputtoman kiinnostunut alastani, tiedosta ja ihmisten kohtaamisesta siinä missä he elämässään ovat. Pyrin kehittämään omaa ymmärrystäni, osaamistani ja itseäni ihmisenä, ja työni on asianmukaisesti työnohjattua. Työlleni vastapainona harjoitan päivittäin astangajoogaa, jonka syvää, jalat maahan palauttavaa viisautta pyrin tuomaan myös työni tueksi. Oman kehon viisauden (ja joskus myös järjettömyyden) kuunteleminen on jokapäiväisen elämäni keskeisin ankkuri.

Toimintani pohjalla on asiakas- ja tutkimustyöstä saamani kokemus, näyttöön perustuva tiede, ja myös oma henkilökohtainen elämänpolkuni. On helpompi asettua vierelle kulkemaan, kun on aitoa, omakohtaista kokemusta siitä, mitä on todellinen, elämän suuntaa ja kulkua muuttava kärsimys. Se tekee elämän edessä nöyräksi, mutta myös kiitolliseksi siitä, että saan nyt tehdä juuri tätä työtä.

Tervetuloa tutkimaan itseä, maailmaa, ja ihmettelemään ihmiselämän ihmeellisyyttä. ❤

Julkaisujani

Hyvää elämää & tietoista painonhallintaa. Tietoisuustaidot ja joustavuus muutosten tukena. Työkirja.

Lappalainen Raimo, Lappalainen Päivi, Granlund Anna. SKT Oy, 2015.

ACT Internet-based vs face-to-face?
A randomized controlled trial of two ways to deliver Acceptance and Commitment Therapy for depressive symptoms.

Behaviour Research and Therapy, Volume 61, October 2014, Pages 43–54.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25127179/

Koulutukseni

Peruskoulutus

 • Psykologian maisteri (PsM), laillistettu psykologi

Lisäpätevyydet

 • Psykoterapeutti, kognitiivinen käyttäytymisterapia / Tampereen yliopisto
 • Työterveyspsykologi, työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus / Työterveyslaitos

Käynnissä olevat täydennyskoulutukset

 • Kouluttajapsykoterapeutti (2022)
 • Joogaterapeutti (2022)

Joitakin aiemmin käymiäni lisäkoulutuksia ja seminaareja

 • Mindfulness Based Stress Reduction MBSR CFM® peruskoulutus / CFM
 • Keholliset menetelmät kognitiivisessa psykoterapiassa / Luote Oy
 • Firstbeat sykevälivaihtelun (HRV) analysointi / Firstbeat
 • Painon ja mielen psykologia: ravitsemuspsykologia ja terveyden edistäminen / SKTT
 • + lukuisia muita lyhyempiä kursseja ja seminaareja.

Joogaan liittyvät koulutukset ja harjoittelu

 • Syventävät joogaopinnot (100 h) / Samatva
 • Restoratiivisen joogan ohjaajakoulutusta yht. 100 h / MVP, Kirsi Saivosalmi
 • Astangajooga-kokemusta yli 2500 h