Minusta

by dharwp

Hei! Olen Helsingissä toimiva laillistettu työterveyspsykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti. Työskentelen niin yksilöiden, parien kuin ryhmienkin kanssa, oli kyse sitten yksityishenkilöistä, työntekijäryhmistä tai esihenkilöiden sparrauksesta.

Olen tehnyt urani aikana paljon yhteistyötä erityisesti opetus-, ohjaus- ja kasvatustyössä toimivien henkilöiden kanssa aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Näiden alojen arki, piirteet ja puitteet ovat minulle tuttuja niin työntekijöiden, työyhteisöjen kuin esihenkilöidenkin näkökulmista.

Seuraavassa voit lukea lisää minusta työntekijänä ja ihmisenä sekä tutustua käyttämääni näkökulmaan, koulutukseeni, ja työkokemukseeni. Kiitos kun kävit tutustumassa!

Hyvä tietää minusta ja työotteestani

 • Luontainen työskentelytapani on myötätuntoinen, mutta myös aktiivinen ja valmentava. Olen osallistava ja kysyvä, ja minulle on tyypillistä olla keskustelussa paljon mukana. Jos kaipaat hidastempoista tai kovin hoivaavaa kontaktia, tai että työntekijä on asioissasi taustalle asettuvan hiljaisen kuuntelijan roolissa, en ehkä ole oikea henkilö juuri Sinulle.
 • Työtapani ei perustu pelkkään asioista puhumiseen, vaan kulkee kohti konkretiaa aina kun se on mahdollista. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kehoharjoituksia ja yhdessä sovittuja välitehtäviä sekä niiden seurantaa.
 • Vastaanotolleni on tyypillistä vastavuoroinen, aktiivinen keskustelu puolin ja toisin, iloa ja naurua unohtamatta. Aikaa ei käytetä kokonaisuudessaan hiljaa istumiseen.
 • Työterveystaustani vuoksi minulla on vahva tiedon antamisen ja ohjauksen tulokulma. Puolestapäättäjäksi tai -neuvojaksi en kuitenkaan ryhdy!
 • Saamani palautteen mukaan minut koetaan tavallisesti avoimeksi ja lämpimäksi, mutta myös suoraksi. Tuon yhteiseen pohdintaan sen mitä havaitsen ja näen, mutta kysyen ja uusia näkökulmia ehdottaen: en luule tietäväni. 

Mitä toivon sinulta

 • Omaehtoista, itsestä lähtevää halua ja motivaatiota työskentelyyn.
 • Mieltymystä ja tottumusta molemminpuolisesti aktiiviseen, vastavuoroiseen keskusteluun.
 • Motivaatiota ja halua oppia uutta itsestä, kehosta ja ihmisen mielestä keskustelujen, harjoitusten ja välitehtävien kautta.
 • Kiinnostusta ja nykyisessä elämäntilanteessa riittäviä voimavaroja työskennellä itsellesi tärkeiden asioiden parissa, myös käyntien välillä.
 • Halua vaikuttaa itse siihen, mihin suuntaan oma elämäntarina muovautuu: rohkeutta ryhtyä toimijaksi omassa elämässä tai askeltaa sitä kohti.
 • Kiinnostusta lempeään konkretiaan: uskallusta pieniin tekoihin ja kokeiluihin, uteliaasti ja kehoa mukaan kutsuen.

Näkökulmastani

Painotan työssäni psykofyysistä, ihmisen ja tämän ympäristön huomioivaa, käyttäytymiseen palaavaa lähestymistapaa. Ihminen on ensisijaisesti kehollinen – autonomisesti oppiva ja itsenäisesti kokeva järjestelmä, jonka pohja on vahvasti lajinkehityksessä. Emme voi määrätä ja kontrolloida kaikkea: kehollamme on ikään kuin oma tahto, agenda, mieli ja muisti. Meitä tietoisia mieliä tarvitaan sen toiminnan sanoittamiseen ja ohjaamiseen, mutta tätä ei tehdä lisäämällä “itsekuria”, hallintaa tai pakottamista.

Minusta ei saa kumppania taisteluun omaa itseä, kehoa tai tilannettaan vastaan. Sen sijaan näkökulmani pohjaa kehoyhteistyön, hyväksynnän, itseymmärryksen ja myötätunnon lisäämiseen sekä konkreettisten muutostekojen harjoitteluun – ei itseä tai jotakuta toista vastaan käydyn kamppailun voittamiseen tai vaikeiden tunteiden välttämiskeinojen lisäämiseen.

Lähden kaikessa ajattelussani siitä, että voimme ottaa vaikeatkin asiat mukaamme ja lähteä tekemään pieniä, mutta konkreettisia tekoja kohti itsen näköistä elämää. Ei sitten kun tämä on poissa vaan nytten kun tämä on tässä. Tämä puolestaan perustuu siihen, että suostuu päästämään irti taistelusta ja kääntymään kohti tietoista hyväksyntää, asioiden kohtaamista ja yhteistyötä oman kehon kanssa. Tätä harjoittelemme, askel kerrallaan.

Mistä tulen? Työhistoriastani psykologian alalla

Asiakkaiden palautteita 🙏

Olen saanut vuosien aikana suuren kunnian työskennellä monenlaisten ihmisten ja ilmiöiden parissa. Aloitin psykologian alan työt vuonna 2009 Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella mieliala- ja terveyskäyttäytymisen tutkimisen, projektikoordinoinnin ja interventioiden toteuttamisen parissa. Tällöin työstin lyhytterapeuttisia menetelmiä ja hyvinvoinnin digitaalisia työvälineitä, kuten mobiilia Oivamieli-ohjelmaa ja internet-pohjaista Hyvän elämän kompassi -verkkohoitoa.

Jyväskylän vuosien jälkeen työskentelin pk-seudun ammattikorkeakouluissa tehden yhteistyötä niin opiskelijoiden kuin henkilöstönkin kanssa, ja näistä tehtävistä siirryin Helsingin kaupungin koulujen ja varhaiskasvatusalan työntekijöiden työterveyspsykologiksi. Omaa vastaanottoani olen pitänyt muun työn ohella vuodesta 2014.

Olen kiinnostunut alastani ja ihmisten kohtaamisesta. Pyrin kehittämään ymmärrystäni, osaamistani ja itseäni ihmisenä, ja työni on asianmukaisesti työnohjattua. Työlleni vastapainona harjoitan päivittäin astangajoogaa, jonka syvää, jalat maahan palauttavaa viisautta pyrin tuomaan myös työni tueksi. Oman kehon viisauden (ja joskus myös järjettömyyden) kuunteleminen on jokapäiväisen elämäni keskeisin ankkuri.

Toimintani pohjalla on asiakastyöstä saamani kokemus, näyttöön perustuva tieteellinen tutkimus ja myös oma henkilökohtainen elämänpolkuni. On helpompi asettua vierelle kulkemaan, kun on aitoa, omakohtaista kokemusta siitä, mitä on todellinen, elämän suuntaa ja kulkua muuttava kärsimys. Se tekee elämän edessä nöyräksi, mutta myös kiitolliseksi siitä, että saan nyt tehdä juuri tätä työtä.

Tervetuloa tutkimaan itseä, maailmaa, ja ihmettelemään ihmiselämän ihmeellisyyttä. ❤

Julkaisujani

Hyvää elämää & tietoista painonhallintaa. Tietoisuustaidot ja joustavuus muutosten tukena. Työkirja.

Lappalainen Raimo, Lappalainen Päivi, Granlund Anna. SKT Oy, 2015.

ACT Internet-based vs face-to-face?
A randomized controlled trial of two ways to deliver Acceptance and Commitment Therapy for depressive symptoms.

Behaviour Research and Therapy, Volume 61, October 2014, Pages 43–54.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25127179/

Koulutukseni

Peruskoulutus

 • Psykologian maisteri (PsM), laillistettu psykologi

Lisäpätevyydet

 • Psykoterapeutti, kognitiivinen käyttäytymisterapia / Tampereen yliopisto
 • Työterveyspsykologi, työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus / Työterveyslaitos

Joitakin käymiäni lisäkoulutuksia ja seminaareja

 • Mindfulness Based Stress Reduction MBSR CFM® peruskoulutus / CFM
 • Keholliset menetelmät kognitiivisessa psykoterapiassa / Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy
 • Firstbeat sykevälivaihtelun (HRV) analysointi / Firstbeat
 • Painon ja mielen psykologia: ravitsemuspsykologia ja terveyden edistäminen / SKTT
 • + lukuisia muita lyhyempiä kursseja ja seminaareja.

Joogaan liittyvät koulutukset ja harjoittelu

 • Syventävät joogaopinnot (100 h) / Samatva
 • Restoratiivisen joogan ohjaajakoulutusta yht. 100 h / MVP, Kirsi Saivosalmi
 • Astangajooga-kokemusta yli 2500 h