MINUSTA

Hei! Olen Helsingissä toimiva laillistettu työterveyspsykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti.

Olen tehnyt urani aikana paljon yhteistyötä erityisesti opetus-, ohjaus- ja kasvatustyössä toimivien henkilöiden kanssa aina varhaiskasvatuksesta yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Näiden alojen arki on minulle tuttua iloineen ja haasteineen, oli kyse sitten työntekijöistä, työyhteisöistä tai esihenkilötyöstä.

Jatko-opiskelen tällä hetkellä kouluttajapsykoterapeutiksi (Tampereen yliopisto), ja lisäksi opiskelen myös joogaterapeutiksi vahvistaakseni psykofyysistä osaamistani. Kehollisuus ja kehon roolin tiedostaminen osana itsen kehittämistä, itseymmärryksen kasvua ja erilaisia prosesseja ovat keskeisimpiä mielenkiinnonkohteitani.

Seuraavassa voit lukea minusta työntekijänä ja ihmisenä sekä tutustua käyttämääni näkökulmaan, koulutukseeni, ja työkokemukseeni. Kiitos kun kävit tutustumassa!

Hyvä tietää minusta

 • Työotteeni on lämmin, aktiivinen ja valmentava: minulle on tyypillistä olla keskustelussa paljon mukana. Jos kaipaat sitä, että työntekijä on taustalle asettuvampi ja vähemmän osallistuva kuuntelija, en todennäköisesti ole oikea henkilö juuri Sinulle.
 • Arvojani työntekijänä ovat avoimuus ja reiluus, läpinäkyvyys, turvallisuus, luotettavuus, läsnäolo ja kannustavuus.
 • Pyrin käytännönläheisyyteen, niin tavoissani jäsentää asioita kuin välitehtävien yhteisessä pohtimisessa.
 • Vastaanotolleni on tyypillistä vastavuoroinen, aktiivinen keskustelu puolin ja toisin, iloa ja naurua unohtamatta!
 • Työterveystaustani vuoksi minulla on vahva tiedon antamisen ja ohjauksen tulokulma. Puolestapäättäjäksi tai -neuvojaksi en kuitenkaan ryhdy.
 • Saamani palautteen mukaan minut koetaan avoimeksi, helposti lähestyttäväksi ja lämpimäksi, mutta myös suoraksi. Tuon asioita yhteiseen pohdintaan, mutta kysyen ja uusia näkökulmia ehdottaen.
 • Olen ihminen siinä missä kaikki muutkin: en kätkeydy asiantuntija- tai ammattiroolin taakse. Pyrin aidosti auttamaan eteenpäin kaikessa missä voin, ja minulle on tärkeää olla rehellinen ja aito sekä itselleni että asiakkailleni.

Mitä toivon sinulta

 • Itsestäsi lähtevää halua ja motivaatiota työskentelyyn.
 • Kiinnostusta oppia uutta itsestä, kehosta ja ihmisen mielestä keskustelujen sekä yhdessä sovittujen harjoitusten ja tehtävien kautta.
 • Halua edistää hyvinvointia omilla teoilla; kiinnostusta lempeään konkretiaan, rohkeutta kokeilla muutakin kuin vain puhumista ja analysoimista. Pienillä asioilla on usein suurin merkitys!

Näkökulmastani

Painotan työssäni psykofyysistä, ihmisen ja tämän ympäristön huomioivaa, käyttäytymiseen palaavaa lähestymistapaa. Ihminen on ensisijaisesti kehollinen – autonomisesti oppiva ja itsenäisesti kokeva moniosainen järjestelmä, jonka pohja on vahvasti lajinkehityksessä. Emme voi hallita kaikkea: kehollamme on ikään kuin oma tahto, agenda, mieli ja muisti. Meitä tietoisia mieliä tarvitaan sen toiminnan sanallistamiseen ja ohjaamiseen, mutta tätä ei tehdä lisäämällä “itsekuria”, hallintaa tai pakottamista.

Näkökulmani pohjaa kehoyhteistyön, hyväksynnän, itseymmärryksen ja myötätunnon lisäämiseen sekä konkreettisten tekojen harjoitteluun – ei itseä tai jotakuta toista vastaan käydyn kamppailun voittamiseen.

Lähden ajattelussani siitä, että voimme ottaa vaikeatkin asiat mukaamme ja lähteä tekemään pieniä tekoja kohti itsen näköistä elämää. Ei sitten kun tämä on poissa vaan nytten kun tämä on tässä. Tämä puolestaan perustuu siihen, että suostuu päästämään irti taistelusta ja kääntymään kohti itseä, ja siten samalla kohti avoimuutta, hyväksyntää valintana, oman kehon viestien kohtaamista ja yhteistyötä. Tätä harjoittelemme, askel kerrallaan.

Asiakkaiden palautteita
Asiakkaiden palautteita 🙏

Olen saanut vuosien aikana suuren kunnian työskennellä monenlaisten ihmisten ja ilmiöiden parissa. Aloitin psykologian alan työt vuonna 2009 Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella mieliala- ja terveyskäyttäytymisen tutkimisen, projektikoordinoinnin ja interventioiden toteuttamisen parissa. Tällöin työstin lyhytterapeuttisia menetelmiä ja hyvinvoinnin digitaalisia työvälineitä, kuten mobiilia Oivamieli-ohjelmaa ja Hyvän elämän kompassi -verkkohoitoa.

Jyväskylän vuosien jälkeen työskentelin pk-seudun ammattikorkeakouluissa opintopsykologina, ja näistä tehtävistä siirryin Helsinkiin työterveyspsykologiksi. Yksityisvastaanottoa olen pitänyt muun työn ohella vuodesta 2014.

Olen kiinnostunut alastani, tiedosta ja ihmisten kohtaamisesta. Pyrin kehittämään omaa ymmärrystäni, osaamistani ja itseäni ihmisenä, ja työni on asianmukaisesti työnohjattua. Työlleni vastapainona harjoitan päivittäin astangajoogaa, jonka syvää, jalat maahan palauttavaa viisautta pyrin tuomaan myös työni tueksi. Oman kehon viisauden (ja joskus myös järjettömyyden) kuunteleminen on jokapäiväisen elämäni keskeisin ankkuri.

Toimintani pohjalla on asiakas- ja tutkimustyöstä saamani kokemus, näyttöön perustuva tieteellinen tutkimus, ja myös oma henkilökohtainen elämänpolkuni. On helpompi asettua vierelle kulkemaan kun on aitoa, omakohtaista kokemusta siitä, mitä on kohdata todellista, elämän suuntaa ja kulkua muuttavaa kärsimystä. Se tekee elämän edessä nöyräksi, mutta myös kiitolliseksi siitä, että saan nyt tehdä juuri tätä työtä.

Tervetuloa tutkimaan itseä, maailmaa, ja ihmettelemään ihmiselämän ihmeellisyyttä. ❤

Julkaisujani

Hyvää elämää & tietoista painonhallintaa. Tietoisuustaidot ja joustavuus muutosten tukena. Työkirja.

Lappalainen Raimo, Lappalainen Päivi, Granlund Anna. SKT Oy, 2015.

ACT Internet-based vs face-to-face?
A randomized controlled trial of two ways to deliver Acceptance and Commitment Therapy for depressive symptoms.

Behaviour Research and Therapy, Volume 61, October 2014, Pages 43–54.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25127179/

Koulutukseni

Peruskoulutus

 • Psykologian maisteri (PsM), laillistettu psykologi

 

Lisäpätevyydet

 • Psykoterapeutti, kognitiivinen käyttäytymisterapia / Tampereen yliopisto
 • Työterveyspsykologi, työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus / Työterveyslaitos

 

Käynnissä olevat täydennyskoulutukset

 • Kouluttajapsykoterapeutti / Tampereen yliopisto (2022)
 • Joogaterapeutti / Joogatila (2022)

 

Joitakin aiemmin käymiäni lisäkoulutuksia ja seminaareja

 • Mindfulness Based Stress Reduction MBSR CFM® peruskoulutus / CFM
 • Keholliset menetelmät kognitiivisessa psykoterapiassa / Luote Oy
 • Firstbeat sykevälivaihtelun (HRV) analysointi / Firstbeat
 • Painon ja mielen psykologia: ravitsemuspsykologia ja terveyden edistäminen / SKTT
 • + lukuisia muita lyhyempiä kursseja ja seminaareja.

 

Joogaan liittyvät koulutukset ja harjoittelu

 • Syventävät joogaopinnot (100 h) / Samatva
 • Restoratiivisen joogan ohjaajakoulutusta yht. 100 h / MVP, Kirsi Saivosalmi
 • Astangajooga-kokemusta yli 2500 h