HINNASTO

Hinnasto on voimassa 2.5.2023 alkaen ja koskee uusia asiakkaita. Pidätän oikeuden hinnanmuutoksiin, mutta esim. psykoterapiassa hinta pysyy koko jakson aikana samana. Tutustuthan myös peruutusehtoihin. Tervetuloa!

Kaikki tutustumiskäynnit
Huomaathan, että useimmat tahot eivät korvaa tutustumiskäyntejä. Tutustumiskäynnit ovat maksullisia riippumatta siitä, jatkuuko yhteistyö.
90 € / käynti (n. 60 min).
KELA-kuntoutuspsykoterapia
KELA-korvaushinta edellyttää myönteistä kuntoutuspäätöstä.
Käynnit ovat viikoittaisia, 1 krt / vko vuoden jaksona.

Katso kuvaus kuntoutuspsykoterapiasta tästä.

105 € / käynti (45 min)
KELA-korvauksen (57,60 €) jälkeen 47,40 € / käynti.
Työterveyspsykologin käynti
Sovittavissa oman tarpeen mukaan käynti kerrallaan, toteutettavissa myös etänä. Katso kuvaus psykologikäynneistä tästä.
95 € / käynti (n. 60 min).
Lyhytterapiakäynnit
Lyhytaikaiseen työskentelyyn ja oman prosessin ylläpitämiseen.

Yksittäisenä käyntinä 100 € / käynti (n. 60 min).

Lyhyt– ja maksusitoumusjaksot (esim. HUS tai vakuutusyhtiöt) neuvoteltava erikseen.

Työnohjaus
Saatavilla sekä yksittäisinä käynteinä että työnohjausjaksona. Katso kuvaus työnohjauksesta tästä.
Yksilötyönohjaus 100 € / 60 min.

Pari- tai ryhmätyönohjauksesta sekä työnantajan tarjoamasta työnohjauksesta sovitaan erikseen.

 

Katan em. hinnastolla ensisijaisesti toimipisteeni ja vastaanottotoiminnan ylläpitämisestä koituvat kulut.

Vastaanottokäyntien hintaan kuuluu käyntityypistä tai toteutumismuodosta riippumatta:

 • Tapaamisten, ohjauksen ja/tai hoidon suunnittelu,
 • Pidempiaikaisissa kontakteissa hoitosuunnitelman valmistelu yhteistä työskentelyä varten,
 • Käyntien kirjaaminen (myöhemmin myös Kanta-kirjaukset),
 • Henkilökohtaisten materiaalien (esim. harjoitukset, luettavat tekstit) valmistelu sekä lähetys,
 • Itsearviointien sekä käytettyjen harjoitteiden purkaminen ja henkilökohtainen palaute,
 • Tapaamisaikoihin, laskutukseen ym. asioihin liittyvä yhteydenpito.

EHDOT & HYVÄ TIETÄÄ

 • KELA-tuetun kuntoutuspsykoterapian voi aloittaa omavastuuosuuden hinnalla, jos jättää Kelalle hakemuksen aloituskuukauden sisällä. Tämä edellyttää sitä, että hakemukseen tarvittavat lausunnot ovat jo valmiina. Mikäli hakemus jää syystä tai toisesta lähettämättä tai sen jättäminen siirtyy sovitun aloituskuukauden yli, taksa käynneistä on täysimääräinen, sillä käynnit eivät silloin kuulu Kelan tuen piiriin.
 • On hyvä tietää, että myöhästyminen tapaamisista lyhentää käytettävissä olevaa aikaa, mutta ei pienennä käynnin taksaa.

 

Peruutusehdot

 • Voit perua varaamasi ajan veloituksetta 24 tuntia ennen varattua aikaa.
 • Alle 24h peruutuksista veloitan 50 % varaamasi käynnin hinnasta.
 • Perumatta jääneestä ajasta veloitan käynnin täyden hinnan.
 • Sairaustapauksissa pyrimme ensisijaisesti löytämään korvaavan ajan.
 • Oletan aikaa varatessasi, että olet tutustunut näihin ehtoihin ja hyväksyt ne.

 

 

Psykoterapiasopimus

Psykoterapiasopimus tehdään aina Kela-tuetun kuntoutuspsykoterapian alkaessa (Kelan suositus) ja myös useimmissa lyhytterapiatyöskentelyissä. Sopimuksen tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa, että työskentelyllämme on yhteisesti etukäteen sovitut, selkeät puitteet ja pelisäännöt, jotka tuntuvat molemmista toimivilta. Sopimus allekirjoitetaan yhdessä kun työskentely aloitetaan.

Ja sitten vielä EU-sääntelyn mukainen pakollinen tiedonanto:

“Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (kuluttajaneuvonta.fi).”