TYÖTERVEYSPSYKOLOGIN VASTAANOTTO

Tarjoan psykologin konsultaatioluontoisia käyntejä yksittäisinä tai useammin – aivan sen mukaan, mikä palvelee juuri sinua. Aikaa käytetään niihin teemoihin ja aiheisiin, jotka ovat sinusta ajankohtaisia ja tärkeitä.

Erityisalueitani työterveyspsykologina ovat työhön, hyvinvointiin ja kehomieli-yhteyteen liittyvät teemat. Käynnit toteutetaan tarpeesi mukaan niin tiheästi tai harvakseltaan kuin tarpeelliselta tuntuu. Yksittäiset käynnit eivät sido mihinkään, mahdolliset jatkoajat sovitaan siis joustavasti.

Näillä käynneillä voi jäsentää itselle ajankohtaisia teemoja, pohtia esimerkiksi omaa tilannetta työssä ja yksityiselämässä, kartoittaa kuormitustekijöitä ja voimavaroja, etsiä työhyvinvointia ja työssäjaksamista tukevia keinoja tai pohtia elämän ja työn tai opiskelun suuntaa.

Harvajaksoistenkin käyntien etuna on mahdollisuus pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen ja tukeen saman psykologin kanssa, joka tuntee sinut, tilanteesi ja historiasi. Vastaanotolla voi käydä tarpeen tai tilanteen mukaan, vaikka välissä olisi ehtinyt kulua pitkäkin aika.

Moni asiakkaani on hyödyntänyt käyntejä pitkäaikaisestikin esimerkiksi seuraavissa teemoissa:

 • Työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen,
 • Stressinhallinta, hengityksen ja kehon käyttäminen stressin lievittämisessä,
 • Uupumusoireet ja burnout,
 • Johtaminen, esihenkilötyö ja työpaikan ryhmäilmiöt,
 • Työuran tai opiskelualan suunta, muutostuki uranvaihdossa,
 • Oman käyttäytymisen tai reagoinnin tapojen sparraus ja peilaaminen,
 • Aiemman psykoterapian hyötyjen tuki,
 • Psykoterapian ajankohtaisuuden arvioiminen,
 • Arvojen ja elämänsuunnan kirkastaminen.

Tapaamisessa tehdään tarvittaessa yksilöllinen kartoitus ja annetaan henkilökohtaisia suosituksia, harjoitteita ja materiaaleja. Tarvittaessa ohjaan eteenpäin muihin terveydenhuollon palveluihin.

Mihin nämä käynnit eivät sovellu?

Koska psykologin vastaanottokäynnit ovat usein yksittäisiä ja harvajaksoisia (melko kaukana toisistaan, esim. kerran kuussa) sekä luonteeltaan tilannetta jäsentäviä konsultaatiota, ne eivät sovellu:

 • Hoidoksi vakaviin ja/tai pitkäkestoisiin oireisiin, kuten syömishäiriöihin, toistuvaan masennukseen, jne. Näihin tarvitaan usein tiiviimpi kontakti ja mahdollisesti moniammatillista hoitoa.
 • Traumojen purkamiseen,
 • Korvaamaan psykoterapiaa,
 • Ylipäänsä korvaamaan muuta terveydenhuollon tarjoamaa / määräämää psyykkistä tai psykiatrista hoitoa.

Olisin kiinnostunut, miten etenen?

Tiedustele yksittäisistä käynneistä ottamalla yhteyttä. Voit halutessasi myös lukea lisää minusta ihmisenä ja työntekijänä täältä.