Terapia- ja psykologipalvelut

Yksilöterapia

Olen pohjakoulutukseltani psykologi ja tällä hetkellä jatkokouluttautumassa psykoterapeutiksi kognitiivisen käyttäytymisterapian saralla. Tarjoan koulutukseni puitteissa lyhytkestoista terapiaa pääkaupunkiseudulla.

Yksilöterapiassa tutkitaan mielen ja kehon yhteistoimintaa sellaisena kuin se yksilöllisesti ilmenee, ja kehitetään itseymmärrystä, elämänhallintaa sekä kykyä elää omien arvojen mukaista, oman näköistä elämää. 

Tarjoamani terapia on toiminnallinen ja itseymmärryksellinen kasvuprosessi. Vastavuoroisen yhteistyön lisäksi terapia edellyttää omaa aktiivista työskentelyä, ja siksi terapiajaksoon sisältyy olennaisena osana muun muassa itsehavainnointia, oman toiminnan aktivoimista, hengitysharjoituksia, mindfulness-harjoittelua, yhdessä valittuja tehtäviä sekä uusien taitojen harjoittelua niin vastaanotolla kuin kotonakin. Näiden tehtävien tekeminen on tärkeä osa terapiapolkua. Elämä on kokemus. Harva asia muuttuu vain pelkästään siitä puhumalla.

Yksilöterapian aihealueina voivat olla esimerkiksi

  • terveyteen ja syömiskäyttäytymiseen liittyvät muutostoiveet (esim. ylipaino, BED)
  • elämänmuutoksiin ja -ratkaisuihin liittyvä jäsentämistuen tarve
  • toive pohtia ja ratkoa oman elämän solmukohtia
  • halu tutkia, miten elämässä koetut asiat näyttäytyvät nykyelämässä
  • mielialaan, ahdistuksen tunteeseen liityvät pulmat, jne.

Yksilöterapiaa edeltää 1-2 tutustumiskäyntiä, jossa oma tilannetta tarkastellaan laaja-alaisesti ja samalla yhdessä pohditaan, olisiko tämä terapiamuoto omiin ajankohtaisiin ongelmiin ja elämäntilanteeseen oikealta tuntuva polku. Itse terapia toteutetaan viikoittaisina tapaamisina. Lähetettä ei tarvita.

Huomaathan, että terapia edellyttää tiivistä sitoutumista viikoittaisiin käynteihin noin puolen vuoden ajaksi. Harvajaksoisilla, silloin tällöin toteutuvilla käynneillä ei ole muutosvaikutusta, eivätkä ne siten ole terapian eteenpäin vievän tavoitteen mukaisia.

Tarjoamaani yksilöterapiaa ei voida aloittaa, mikäli:

  • Sinulla on alkamassa tai jo voimassaoleva terapia- tai muu hoito- / keskustelukontakti toisaalle.
  • Sinulle on myönnettu B-lausunto Kelan kuntoutuspsykoterapiatuen hakemista varten. Hakeudu tällöin ensisijaisesti KELA-pätevän psykoterapeutin vastaanotolle!
  • Viikoittaisia terapiakäyntejä on vaikea tai mahdoton järjestää esim. aikataulusi vuoksi.
  • Sinulla on vakavia mielenterveyden ongelmia (mm. psykoosisairaudet).
  • Sinulla on vakavia terveysongelmia (esim. merkittävä alipaino), tällöin hakeuduthan ensin lääkärin vastaanotolle.

Valmiutta terapiaprosessiin voi pohtia esimerkiksi Mielenterveystalon kyselyllä:

Voit lisäksi lukea kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta lisää täältä sekä sivustolta https://kayttaytymisterapiat.fi/ .

Huomaathan, että koulutukseni ollessa kesken, terapiaan ei voi saada KELA:n kuntoutuspsykoterapiatukea. Mikäli olet hakemassa tällaista tukea, suosittelen ensisijaisesti KELA-pätevän psykoterapeutin puoleen kääntymistä.

Valitettavasti voin tällä hetkellä tarjota vain lyhytkestoista terapiaa (n. 20 käyntiä / 6 kk). Koulutusterapia-asiakaspaikkoja on erittäin rajallinen määrä.  Vuoden 2018 asiakaspaikat ovat täynnä.  

 

Psykologin vastaanotto

Jos et koe tarvitsevasi varsinaisesti terapiaa, mutta haluaisit käydä tilannettasi läpi luottamuksellisesti tai tehdä tilannekartoituksen sekä pohtia mahdollista jatkosuunnitelmaa voimavarojesi tukemiseksi tai kohentamiseksi, voit myös varata yksittäisen ajan psykologin konsultaatioon. Yksittäiset ajat sopivat myös ennaltaehkäiseväksi toiminnaksi. Tapaamisessa tehdään yksilöllinen kartoitus ja annetaan henkilökohtaisia suosituksia, harjoitteita ja materiaaleja tilanteen kohentamiseksi.

Yksittäisten, harvajaksoisten vastaanottokäyntien hinta on 75 € / 60 min.

Kiinnostuitko?

Tiedustele asiakkaaksi hakeutumista tai kysy lisätietoja ottamalla yhteyttä – se ei sido mihinkään. Voit halutessasi myös lukea minusta ja työkokemuksestani lisää täältä.