Psykologikäynnit

Tarjoan psykologin konsultaatioluontoisia käyntejä yksittäisinä tai useammin, erityisalueena työ, hyvinvointi ja kehomieli-yhteys. Aikaa käytetään niihin teemoihin ja aiheisiin, jotka ovat Sinusta ajankohtaisia ja tärkeitä. Käynnit toteutetaan tarpeesi mukaan niin tiheästi tai harvakseltaan kuin tarpeelliselta tuntuu. Yksittäiset käynnit eivät sido mihinkään, mahdolliset jatkoajat sovitaan siis joustavasti.

Työskentelyn kohteista ja aiheista

Käynneillä voi jäsentää itselle ajankohtaisia teemoja, pohtia esimerkiksi omaa tilannetta työssä ja yksityiselämässä, kartoittaa kuormitustekijöitä ja voimavaroja, etsiä työhyvinvointia ja työssäjaksamista tukevia keinoja tai pohtia elämän ja työn tai opiskelun suuntaa.

Moni asiakkaani on hyödyntänyt tämänkaltaisia käyntejä pitkäaikaisestikin esimerkiksi seuraavissa teemoissa:

 • Työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen
 • Johtaminen, esihenkilötyö ja työpaikan ryhmäilmiöt
 • Uupumusoireet, burnout
 • Työuran tai opiskelualan suunta, muutostuki uranvaihdossa
 • Henkilökohtaisen kasvuprosessin tuki
 • Kokonaistilanteen selkiytys ja jäsentäminen
 • Oman käyttäytymisen tai reagoinnin tapojen peilaaminen ja ohjaaminen
 • Aiemman psykoterapian hyötyjen tuki
 • Psykoterapian ajankohtaisuuden arvioiminen
 • Arvojen ja elämänsuunnan kirkastaminen.

Erityisiä sydämenaiheitani ovat

 • Psykofyysisyys: kehotietoisuuden ja -yhteistyön lisääminen,
 • Työn, mielenterveyden ja hyvinvoinnin välinen yhteys,
 • Työperäiset ongelmat, työyhteisöilmiöt ja työssäjaksamisen tuki,
 • Lihavuuteen ja painonhallintaan liittyvät asiat,
 • Jooga- ja mindfulness-perinteet muutosprosessin tukena.

Tapaamisessa tehdään tarvittaessa yksilöllinen kartoitus ja annetaan henkilökohtaisia suosituksia, harjoitteita ja materiaaleja. Huomaathan, että käynnit ovat konsultaatioluontoisisa eivätkä siten sovellu vaikea-asteisten tai pitkäaikaisten ongelmien hoitoon.

Hyvä tietää minusta

✔️ Olen työskentelyssä aktiivinen, valmentava ja kantaaottava, en niinkään passiivinen tai hiljainen kuuntelija.

✔️Olen lähtökohtaisesti puolellasi, mutta sanoitan kuitenkin myös muita näkökulmia. On hyödyllistä ja tärkeää katsoa tilannetta monipuolisesti. 

✔️Autan sydämestäni siinä missä voin. Pohdin kanssasi mielelläni toiminta- ja ratkaisuvaihtoehtoja, mutta valinnat ja teot ovat lopulta aina sinun.

👁️‍🗨️ En myötäile edessä ja ihmettele takana. Kerron mitä näen polullasi, olivat ne sitten mahdollisia haasteita, voimavaroja tai vaihtoehtoja. Avaan omaa ajatteluani ja pyrin pitämään sen selkeänä ja ymmärrettävänä.

💡 Ohjattavani voivat aina luottaa siihen, että heidän ideansa, ajatuksensa, innovaationsa ja suunnitelmansa pysyvät heidän ominaan, itse eteenpäin vietävinä. 

Ota yhteyttä

Tiedustele yksittäisistä käynneistä lisää ottamalla yhteyttä. Voit halutessasi myös lukea lisää minusta ihmisenä ja työntekijänä täältä.