Psykologipalvelut

Olet lämpimästi tervetullut psykologin konsultaatiokäynnille kertaluontoisesti tai useammin. Aikaa käytetään siihen, mikä on Sinusta ajankohtaista ja tärkeää.

Käyntitiheys

Käynnit toteutetaan tarpeen mukaan, usein esimerkiksi 1-2 kertaa kuukaudessa tai kahdessa. Käydä voi kuitenkin niin tiheästi tai harvemmin kuin tarpeelliselta ajankohtaisen tilanteen mukaan tuntuu. Mahdolliset jatkoajat sovitaan joustavasti, yksittäinen käynti ei siis sido mihinkään.

Työskentelyn kohteista ja aiheista

Käynneillä voi jäsentää itselle ajankohtaisia teemoja, pohtia esimerkiksi omaa tilannetta työssä ja yksityiselämässä, tehdä suunnitelmaa voimavarojen kohentamiseksi, etsiä työhyvinvointia ja työssäjaksamista tukevia keinoja tai pohtia työuran suuntaa.

Moni asiakkaani on hyödyntänyt tämänkaltaisia käyntejä pitkäaikaisestikin esimerkiksi seuraavissa teemoissa:

  • Oman kokonaistilanteen selkiyttämiseksi ja jäsentämiseksi,
  • Työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukena,
  • Jäsennelläkseen työpaikalla tapahtuvia ryhmäilmiöitä,
  • Tarkistaakseen henkilökohtaisen kasvuprosessin suuntaa,
  • Peilatakseen tai ohjatakseen käyttäytymisen tai reagoinnin tapoja,
  • Tueksi kriisitilanteisiin tai tapahtuneiden tilanteiden purkamiseen,
  • Aiemmin käydyn psykoterapian ja siitä saatujen hyötyjen tukemiseksi,
  • Tutkiakseen pitkäaikaisen psykoterapian ajankohtaisuutta itselle.

Tapaamisessa tehdään tarvittaessa yksilöllinen kartoitus ja annetaan henkilökohtaisia suosituksia, harjoitteita ja materiaaleja.

Tiedustele yksittäisistä käynneistä lisää ottamalla yhteyttä. Voit halutessasi myös lukea lisää minusta ihmisenä ja työntekijänä täältä. Tapaamisiin sovelletaan voimassa olevaa hinnastoa (psykologikäynnit).