Psykologikäynnit

Tarjoan psykologin käyntejä kertaluontoisesti tai useammin. Aikaa käytetään niihin teemoihin ja aiheisiin, jotka ovat Sinusta ajankohtaisia ja tärkeitä.

Käyntitiheys

Käynnit toteutetaan tarpeesi mukaan. Käydä voi kuitenkin niin tiheästi tai harvemmin kuin tarpeelliselta ajankohtaisen tilanteen mukaan tuntuu, esim. 1-2 kertaa kuukaudessa tai kahdessa. Käynnit eivät sido mihinkään, mahdolliset jatkoajat sovitaan siis joustavasti.

Työskentelyn kohteista ja aiheista

Käynneillä voi jäsentää itselle ajankohtaisia teemoja, pohtia esimerkiksi omaa tilannetta työssä ja yksityiselämässä, kartoittaa kuormitustekijöitä ja voimavaroja, etsiä työhyvinvointia ja työssäjaksamista tukevia keinoja tai pohtia elämän ja työn tai opiskelun suuntaa.

Moni asiakkaani on hyödyntänyt tämänkaltaisia käyntejä pitkäaikaisestikin esimerkiksi seuraavissa teemoissa:

 • Oman kokonaistilanteen selkiyttämisessä ja jäsentämisessä,
 • Arvojen ja elämänsuunan kirkastamisessa,
 • Työuran tai opiskelun suuntaa selkiyttämään,
 • Työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukena pitkäaikaisesti tai lyhyemmin,
 • Jäsennelläkseen työpaikalla tapahtuvia ryhmäilmiöitä,
 • Tarkistaakseen henkilökohtaisen kasvuprosessin suuntaa,
 • Peilatakseen tai ohjatakseen käyttäytymisen tai reagoinnin tapoja,
 • Tueksi kriisitilanteisiin tai tapahtuneiden tilanteiden purkamiseen,
 • Aiemmin käydyn psykoterapian ja siitä saatujen hyötyjen tukemiseksi,
 • Tutkiakseen psykoterapian ajankohtaisuutta itselle.

Erityisiä sydämenaiheitani ovat

 • Kehon ja mielen yhteys, kehoinformoitu ja arvopohjainen viisas arki,
 • Kehotietoisuuden ja -yhteistyön lisääminen,
 • Työn, mielenterveyden ja hyvinvoinnin välinen yhteys,
 • Työperäiset ongelmat, työyhteisöilmiöt ja työssäjaksamisen tuki,
 • Lihavuuteen ja painonhallintaan liittyvät asiat,
 • Jooga- ja mindfulness-perinteet muutosprosessin tukena.

Tapaamisessa tehdään tarvittaessa yksilöllinen kartoitus ja annetaan henkilökohtaisia suosituksia, harjoitteita ja materiaaleja.

Hyvä tietää minusta

✔️ Olen työskentelyssä aktiivinen, valmentava ja kantaaottava, en passiivinen tai hiljainen kuuntelija.

✔️Olen lähtökohtaisesti puolellasi, mutta sanoitan kuitenkin myös muita näkökulmia. On hyödyllistä ja tärkeää katsoa tilannetta monipuolisesti. 

✔️Autan sydämestäni siinä missä voin. Pohdin kanssasi mielelläni toiminta- ja ratkaisuvaihtoehtoja, mutta valinnat ja teot ovat lopulta aina sinun.

👁️‍🗨️ En myötäile edessä ja ihmettele takana. Kerron mitä näen polullasi, olivat ne sitten mahdollisia haasteita, voimavaroja tai vaihtoehtoja. En ole kaikennäkevä tai -tietävä, mutta avaan omaa ajatteluani ja pyrin pitämään sen selkeänä.

💡 Ohjattavani voivat aina luottaa siihen, että heidän ideansa, ajatuksensa, innovaationsa ja suunnitelmansa pysyvät heidän ominaan, itse eteenpäin vietävinä. 

Ota yhteyttä

Tiedustele yksittäisistä käynneistä lisää ottamalla yhteyttä. Voit halutessasi myös lukea lisää minusta ihmisenä ja työntekijänä täältä.