Terapia- ja psykologipalvelut

Yksilöterapia

Kaikki asiakaspaikkani ovat täynnä. Kiitos mielenkiinnosta!

Olen jatkokouluttautumassa psykoterapeutiksi kognitiivisen käyttäytymisterapian saralla. Tarjoan koulutukseni puitteissa lyhytterapiaa pääkaupunkiseudulla. Yksilöterapiassa tutkitaan mielen ja kehon yhteistoimintaa sellaisena kuin se yksilöllisesti ilmenee, ja kehitetään itseymmärrystä, elämänhallintaa sekä kykyä elää omien arvojen mukaista, oman näköistä elämää. 

Tarjoamani terapia on psykofyysinen, toiminnallinen ja itseymmärryksellinen kasvuprosessi. Vastavuoroisen yhteistyön lisäksi terapia edellyttää omaa aktiivista työskentelyä, ja siksi terapiajaksoon sisältyy olennaisena osana muun muassa itsehavainnointia, oman toiminnan aktivoimista, hengitysharjoituksia, mindfulness-harjoittelua, yhdessä valittuja tehtäviä sekä uusien taitojen harjoittelua niin vastaanotolla kuin kotonakin. Näiden tehtävien tekeminen on tärkeä osa terapiapolkua: harva asia muuttuu ilman tekoja.

Yksilöterapian aihealueina voivat olla esimerkiksi

  • terveyteen ja syömiskäyttäytymiseen liittyvät muutostoiveet (esim. ylipaino, BED)
  • elämänmuutoksiin ja -ratkaisuihin liittyvä jäsentämistuen tarve
  • toive pohtia ja ratkoa oman elämän solmukohtia
  • halu tutkia, miten elämässä koetut asiat näyttäytyvät nykyelämässä
  • mielialaan, ahdistuksen tunteeseen liityvät pulmat, jne.

Yksilöterapiaa edeltää 1-2 tutustumiskäyntiä, jossa oma tilannetta tarkastellaan laaja-alaisesti ja samalla pohditaan, olisiko tarjoamani terapiamuoto omiin ajankohtaisiin ongelmiin ja elämäntilanteeseen oikealta tuntuva kasvupolku. Samalla myös tutkitaan, puolin ja toisin, olenko oikea henkilö matkakumppaniksi juuri Sinun tiellesi.

Terapiakäynnit toteutetaan viikoittaisina tapaamisina. Lähetettä ei tarvita.

Huomaathan, että tarjoamaani yksilöterapiaa ei voi aloittaa, mikäli:

  • Sinulla on alkamassa tai jo alkanut terapia- tai muu hoitokontakti toisaalle.
  • Sinulla on B-lausunto Kelan kuntoutuspsykoterapiatukea varten tai olet hankkimassa em. lausuntoa. Hakeudu tällöin ensisijaisesti KELA-pätevän psykoterapeutin vastaanotolle.
  • Sinun on vaikea sitoutua viikoittaisiin käynteihin esim. työsi, aikataulusi tai elämän muiden haasteiden vuoksi.
  • Sinulla on vakavia mielenterveyden ongelmia (mm. psykoosisairaudet).
  • Sinulla on vakavia terveysongelmia (esim. merkittävä alipaino), hakeuduthan tällöin ensisijaisesti lääkärin vastaanotolle.

Valmiutta terapiaprosessiin voi pohtia esimerkiksi Mielenterveystalon kyselyllä:

Voit lisäksi lukea kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta lisää täältä sekä sivustolta https://kayttaytymisterapiat.fi/ .

Huomaathan, että terapiaan ei voi tässä vaiheessa saada KELA:n kuntoutuspsykoterapiatukea. Mikäli olet hakemassa tällaista tukea, hakeuduthan KELA-pätevän psykoterapeutin vastaanotolle.

Psykologin vastaanotto

Jos et koe tarvitsevasi varsinaisesti terapiaa, mutta haluaisit käydä tilannettasi läpi luottamuksellisesti tai tehdä tilannekartoituksen sekä pohtia mahdollista jatkosuunnitelmaa voimavarojesi tukemiseksi tai kohentamiseksi, voit myös varata yksittäisen ajan psykologin konsultaatioon. Yksittäiset ajat sopivat myös ennaltaehkäiseväksi toiminnaksi. Tapaamisessa tehdään yksilöllinen kartoitus ja annetaan henkilökohtaisia suosituksia, harjoitteita ja materiaaleja tilanteen kohentamiseksi.

Yksittäisten, harvajaksoisten vastaanottokäyntien hinta on 85 € / 60 min.

Kiinnostuitko?

Tiedustele asiakkaaksi hakeutumista tai kysy lisätietoja ottamalla yhteyttä – se ei sido mihinkään. Voit halutessasi myös lukea minusta ja työkokemuksestani lisää täältä.