LUENNOT JA KOULUTUS

Tarjoan mielelläni alustuksia, luentoja ja koulutusta kehon huomioivasta kehoinformoidusta, psykofyysisestä näkökulmasta käyttäytymistieteiden viitekehystä käyttäen. Jokainen meistä on ensisijaisesti kehollinen ihminen, omanlaisensa kehitys- ja oppimishistorian tulos, johon vaikuttavat myös lajinkehityksen mukaanan tuomat piirteet.

Mielen, kehon, ympäristön ja oppimishistorian keskinäinen vuoropuhelu liittyy kaikkeen toimintaan, huomasimme sitä tai emme. Nämä tekijät ovat läsnä niin itsessämme kuin ihmisissä, joita kohtaamme. Jos nämä vuorovaikutussuhteet ja yhteydet käyttäytymiseen, tunteisiin ja tulkintoihin jäävät kuitenkin huomioimatta, omaa tai toisenkaan toimintaa on liki mahdoton ymmärtää tai ohjata.

Työ ja työhyvinvointi, työpsykologia

 • Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen,
 • Tunteet työssä – työyhteisöilmöiden ymmärtäminen kehoyhteyden kannalta,
 • Johtaminen ja hyvinvointi,

Terveyskäyttäytyminen ja lihavuus, syömishäiriöt

 • Terveyskäyttäytyminen ja painonhallinnan psykologia,
 • Lihavuuteen liittyvät syömishäiriöt,
 • Ahmimiskäyttäytyminen ja Binge eating disorder BED,
 • Psykofyysinen keho-mieli -yhteys painonhallinnan tukena,

Käyttäytymisterapeuttinen lähestymistapa

 • Hyväksymis -ja omistautumisterapia ajattelutapana asiakastyössä

Kehollisuus, jooga ja joogaterapia

 • Kehoinformoitu työskentely asiakas- ja terapiatyössä
 • Keho interventiona – Mitä (astanga)joogaterapia voi antaa psykologisen joustavuuden kehittämiselle?
 • Modernin käyttäytymisterapian ja joogafilosofian yhteneväisyydet
 • Esihenkilötiimejä ja asiantuntijatyötä tekeviä,
 • Terveydenhoitajia, lääkäreitä, ravitsemusterapeutteja ja psykoterapeutteja,
 • Painonhallinta- ja liikuntaneuvontaa tarjoavia ammattilaisia,
 • Syömisellä oirehtivia sekä heidän omaisiaan,
 • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan, psykologian ja muiden alojen opiskelijoita,
 • Tutkijoita,
 • jne.

Jos olet kiinnostunut luento- tai koulutustilaisuuksista edellä olevista tai muista aiheista, ota yhteyttä!