Luennot ja koulutus

by dharwp
mustikat

Tarjoan mielelläni alustuksia, luentoja ja koulutusta kehon huomioivasta kehoinformoidusta, psykofyysisestä näkökulmasta käyttäytymistieteiden viitekehystä käyttäen. Jokainen meistä on ensisijaisesti kehollinen ihminen, omanlaisensa kehitys- ja oppimishistorian tulos, johon vaikuttavat myös lajinkehityksen mukaanan tuomat piirteet.

Mielen, kehon, ympäristön ja oppimishistorian keskinäinen vuoropuhelu liittyy kaikkeen toimintaan, huomasimme sitä tai emme, ja nämä tekijät ovat läsnä niin asiakkaissamme, työyhteisöissämme kuin meissä itsessämmekin. Jos nämä vuorovaikutussuhteet ja yhteydet käyttäytymiseen, tunteisiin ja tulkintoihin jäävät kuitenkin huomioimatta, omaa tai toisenkaan toimintaa on liki mahdoton ymmärtää tai ohjata.

 • Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen,
 • Tunteet työssä – työyhteisöilmöiden ymmärtäminen kehoyhteyden kannalta,
 • Johtaminen ja hyvinvointi,
 • Terveyskäyttäytyminen ja painonhallinnan psykologia,
 • Lihavuuteen liittyvät syömihäiriöt,
 • Ahmimiskäyttäytyminen ja Binge eating disorder BED,
 • Psykofyysinen keho-mieli -yhteys painonhallinnan tukena.

Rakennan luento- ja koulutuskerrat yksilöllisesti, niin tutkittua tietoa kuin elävän elämän esimerkkejä hyödyntäen. Olen kouluttanut tähän asti niin yksityisten toimijoiden, yhdistysten ja liittojen sekä sairaanhoitopiirien henkilöstöä, asiakkaita ja yhteistyöverkostoja.

 • Eri alojen esihenkilötiimejä ja asiantuntijoita,
 • Terveydenhoitajia, lääkäreitä, ravitsemusterapeutteja ja psykoterapeutteja,
 • Painonhallinta- ja liikuntaneuvontaa tarjoavia ammattilaisia,
 • Syömisellä oirehtivia sekä heidän omaisiaan,
 • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan, psykologian ja muiden alojen opiskelijoita,
 • Tutkijoita,
 • jne.

Luento- ja koulutustilaisuuksista voi tiedustella ottamalla yhteyttä.