Apua psykoterapeutin etsimiseen

Kirjoitettu 3/2021
Anna Granlund (psykoterapeutti, työterveyspsykologi PsM)
www.dharmanna.fi

Tämän sivun tarkoitus

Kela-tuetun kuntoutuspsykoterapian tilanne on ollut monesta syystä pitkään tukkoinen. Terapiajaksot ovat lähtökohtaisesti erittäin pitkiä: jokainen asiakas varaa yhden asiakaspaikan vähintään vuodeksi, usein jopa kolmeksi. Yksittäinen psykoterapeutti ei voi yleensä ylläpitää suurta määrää asiakassuhteita samanaikaisesti – psykoterapia ei ole liukuhihnatyötä. Samaan aikaan pitkään psykoterapiaan lähetetään yhä herkemmin, ja aiempaa useammin suoraan, lyhyempiä keskustelujaksoja syystä tai toisesta kokeilematta. Tarvetta ja etsijöitä on näistä syistä niin paljon, että vapaan psykoterapeutin löytäminen ei ole enää asiakkaille helppoa.

Vallitsevasta tilanteesta kärsivät myös psykoterapeutit, jotka haluaisivat auttaa niin montaa kanssaihmistä kuin mahdollista. Kun omat asiakaspaikkani ovat olleet täynnä, olen pyrkinyt vinkkaamaan kysyjälle mistä suunnasta muita psykoterapeutteja voisi etsiä. Ajattelin koota nämä ehdotukset nyt yhdelle sivulle siinä toivossa, että listasta olisi apua muillekin.

Kuten aina, tämänkin sivun sisältö edustaa omaa käsitystäni käsitellystä teemasta. Sivu ja tarjottu linkkilista eivät ole kaikenkattavia – päivitän tietoja mahdollisuuksien mukaan. Tälle sivulle saa linkittää, mutta ethän kopioi ja uudelleenjulkaise sisältöä luvatta. Sivu on kirjoitettu pk-seudulla asuvien aikuisten kuntoutuspsykoterapia-asiakkaiden näkökulmasta, mutta on mahdollista, että sitä voi soveltaa myös muualla asuviin sekä nuorempiin henkilöihin.

Sivun osat:

I – Taustatietoa: Mitä pohtia ennen psykoterapiaan ryhtymistä, ja miksi terapeutti täytyy etsiä itse?

II – Ensimmäinen päätös: Ryhmä- vai yksilöterapiaan?

III – Mistä hakea psykoterapeuttia: Hakupalvelut, palveluntuottajat, lääkäriasemat, yhdistykset, listat…


Osa I: Ensin taustatietoa


Mitä kannattaisi pohtia ennen pitkään psykoterapiaan ryhtymistä?

Mikäli pohdit psykoterapian aloittamista, tarkista olisiko Psykoterapiaa harkitsevalle -kirjoituksestani sinulle hyötyä. Se on pitkä, mutta käsittelee terapian aloittamiseen liittyviä aiheita, jotka jäävät kokemukseni mukaan usein käsittelemättä, vaikka ne vaikuttavat olennaisesti terapian kulkuun ja tuloksellisuuteen. Tällaisia näkymättömiä taustavaikuttajia ovat esimerkiksi psykoterapian ajankohtaisuus, omat voimavarat, odotukset ja se mitä itse ajattelee terapiassa käymisen tarkoittavan oman tekemisen osalta.

Muita pohdintaa tukevia hyviä resursseja ovat Mielenterveystalon käytännönläheinen Psykoterapiaan hakeutujan opas ja saman sivuston huikea hyvä omahoito-osio. Jälkimmäisessä on paljon sellaisia hoito-ohjelmia, joiden rytmiä myös varsinaisessa psykoterapiassa usein seurataan.

Miksi psykoterapeutti täytyy etsiä itse?

Kukaan muu ei voi valita juuri sinulle sopivaa ihmistä intensiiviseen, vähintään vuoden kestävään, viikoittaiseen työskentelyyn. Olisi helpompaa (ja vähemmän työlästä), jos joku tekisi etsinnän puolestasi, mutta Sinua itseäsi tarvitaan tekemään tämä tärkeä valinta, sillä tätä ihmistä tulet jatkossa tapaamaan useammin kuin ehkä useimpia läheisiäsi tai ystäviäsi. Niin sanotulla terapiasuhteella on siis merkitystä: ei ole koskaan hyvä idea valita psykoterapeuttia vain sen perusteella, että löytyi joku jolla on tilaa.

Toinen syy liittyy voimavaroihin. Pitkäkestoinen psykoterapia vie rehellisesti sanoen paljon energiaa ja aikaa, ja aivan liian monelle tämä tulee isona yllätyksenä. Terapia pudottautuu muun arkesi keskelle siirtymisineen ja mahdollisine välitehtävineen kaikkineen, eikä kaiken kukkuraksi kapseloidu käyntikertoihin, vaan on käynnissä koko ajan. Jos ei etsi pelkästään kannattelukontaktia, psykoterapia tarkoittaa asioiden kohtaamista, ja tämä puolestaan sitä, että ajatuksia, muistoja ja tunteita voi nousta välillä kipeästikin esiin osana niiden luonnollista käsittelyprosessia. Uusia taitoja on lisäksi tärkeää harjoitella käyntikertojen välillä jos haluaa, että niistä tulee osa terapian jälkeistäkin elämää. Jos tähän ei ole voimavaroja, terapiajakson aloittamisen ajankohtaisuutta voi olla syytä harkita tarkasti.

Toisin sanoen: vaikka psykoterapia on usein antoisaa ja suhde terapeuttiin lämmin, prosessi on myös kuluttava ja edellyttää yleensä sinulta muutakin kuin paikalle tulemista. Aivan kuin kävisit joka viikko kuntosalilla, mutta treenauksen kohteena on mieli. Jos voimavarat eivät siis riitä psykoterapeutin etsimiseen, voi olla mahdollista, että aika ei ole vielä oikea pitkäaikaiseen ja intensiiviseen avokuntoutukseen. Toki on myös aivan selvää, että kymmenien etsintäviestien jälkeen kuka tahansa uuvahtaa. Juuri siitä syystä yritin luoda tätä sivua avuksi.


Osa II: Ensimmäinen päätös: ryhmä- vai yksilöterapiaa?


Harkitse ryhmäterapiaa!

Tiesitkö, että kuntoutuspsykoterapiatuen saa myös ryhmäterapiaan? Ryhmäpsykoterapia on vaikuttavaa, voimaannuttavaa, ja yleensä yksilöllistä terapiaa huomattavasti edullisempaa: yksi käyntikerta maksaa parhaimmillaan vain muutamia euroja, kun taas yksilöterapiasta joutuu tavallisesti maksamaan korvauksen jälkeenkin kymmeniä euroja per kerta. Ryhmästä paikan löytää usein paljon nopeammin kuin vapaan yksilöterapeutin. Ryhmässä on myös ainutlaatuisia etuja: ryhmän tuki ja suoja, vertaistuki, ja oppimisen mahdollisuus muita kuunnellessa. Myös ryhmäterapiaa vetää koulutettu, asiantunteva psykoterapeutti.

Ryhmäterapiaa voit hakea esimerkiksi seuraavista paikoista:

Yksilöpsykoterapeutin hakeminen

Jos olet varma siitä, että haluat yksilöterapiaa, tehtäväksesi jää etsiä ja kontaktoida mahdollisesti vapaana olevia yksilöpsykoterapeutteja. Tämä on tällä hetkellä edellä mainituista syistä aikaavievää. Psykoterapeuteista ei ole olemassa listaa, joka kattaisi kaikki työntekijät, saati kertoisi onko heillä mahdollisesti tilaa uusille asiakkaille. Edes Kelan palveluntuottajahaku ei valitettavasti toimi tällaisena listauksena. Yksittäinen asiakas jääkin siis yleensä eri tahoille koottujen listojen ja hakukoneiden varaan.

Paikat, joista psykoterapeutteja voi etsiä ovat yleisesti ottaen (tarkempi lista sivun loppuosassa):

 1. Psykoterapeuttien hakuun erikoistuneet listauspalvelut (ml. Kelan palveluhaku)
 2. Yksityiset kuntoutus- ja terapiayritykset (suurtoimijat)
 3. Yksityiset lääkäriasemat
 4. Psykoterapiasuuntausten yhdistykset
 5. Erityisosaamiseen liittyvien sivujen ylläpitämät listat (esim. traumojen hoito)
 6. Yksittäin tai pienyhteisöissä toimivien psykoterapeuttien verkkosivut.

Harkitse myös loppuvaiheen psykoterapeuttiopiskelijoita!

Psykoterapiakoulutukset kestävät vuosia ja edellyttävät koulutuksen aikana aidon, työnohjatun psykoterapiatyön tekemistä. Koulutuksessa olevat eivät saa vielä tarjota Kela-tuettua kuntoutuspsykoterapiaa, sillä valmistuminen psykoterapeutiksi on vasta edessä, mutta he ovat silti jo oman alansa kokeneita asiantuntijoita, jotka ovat tehneet mielenterveystyötä vuosia. Jos psykoterapeuttiopiskelija on koulutuksensa loppusuoralla, ei mene kauan, että hän saa ns. “Kela-pätevyyden”. Tällöin hänen kanssaan voi todennäköisesti jatkaa myös kuntoutuspsykoterapiaan.

Koulutuksessa olevien löytäminen voi olla haaste, koska heitä(kään) ei ole listattu minnekään yhtenä kokonaisuutena. Monella koulutettavalla on kuitenkin jo profiili terapeuttihakuun tarkoitetuilla sivustoilla tai he toimivat jonkin yrityksen, kuten terapiatalojen tai lääkärikeskusten alaisuudessa. Usein myös erilaiset psykoterapiayhdistykset saattava tietää minkälaisia niiden suuntaukseen liittyviä koulutuksia on juuri nyt käynnissä.


Osa III: Mistä hakea psykoterapeuttia -lista


1. Psykoterapeuttien etsintään erikoistuneet hakupalvelut

Kelan tarjoaman palveluntuottajahaun lisäksi on olemassa jonkin verran psykoterapeuttien hakuun erikoistuneita sivuja, joille rekisteröityneiden psykoterapeuttien joukosta voi etsiä itselleen sopivaa työntekijää. Nämä palvelut toimivat muuten hyvin, mutta niiden kautta tavoittaa ainoastaan palveluun rekisteröityneet henkilöt. Sivustojen perusongelma on myös se, että vapaana olevien asiakaspaikkojen pitäminen ajan tasalla jää väistämättä psykoterapeuttien oman aktiivisuuden varaan.

 • Minduu
 • Valitse terapia
 • KELA:n palveluntuottajahaku
  Huomaa, että Kelan hakupalvelu on varsin karsittu: se tuottaa ainoastaan psykoterapeuttien yhteystiedot eikä esimerkiksi tietoa siitä, onko heidän mahdollista ottaa vastaan uusia asiakkaita. Kaikki laillistetut psykoterapeutit eivät ole Kelan palvelutuottajia, eivätkä kaikki Kelan palvelutuottajat ole tällä listalla. Olen esimerkiksi itse päättänyt jäädä tältä listalta pois, vaikka teen yhteistyötä Kelan kanssa.
 • Psykologiliiton hakupalvelu
  Huomaa, että tämä sivu tarjoaa listan vain niistä psykoterapeuteista, joilla on psykologin taustakoulutus, ja jotka ovat ilmoittaneet listaan yhteystietonsa.

2. Suuret kuntoutus- ja terapiatoimijat

Keskisuuret tai suuret terapiatoimijat ovat yleensä yrityksiä tai muita tahoja, jotka keskittyvät psykoterapian ja/tai muiden kuntoutuspalveluiden tarjoamiseen. Niiden etuna on koko, sillä palveluksessa on usein jopa kymmeniä psykoterapeutteja, ja siten tarjontaa on enemmän kuin pienyhteisöissä.


3. Yksityiset lääkärikeskukset

Useimmat suuret yksityiset lääkärikeskukset tarjoavat myös psykoterapiaa sekä työsuhteisten toimijoiden että yksityisten ammatinharjoittajien kautta. Seuraavat linkit ohjaavat suoraan lääkärikeskusten psykoterapiasivuille.


4. Psykoterapiayhdistykset

Yhdistysten kautta voi joskus löytää psykoterapeutteja niiden itsenäisesti ylläpitämien terapeuttilistojen kautta, jos mielen päällä on jokin tietty terapiasuuntaus. Listat eivät kuitenkaan kata välttämättä kaikkia suuntausta edustavia psykoterapeutteja. Yhdistysten kautta voi joskus myös saada lisätietoa käynnissä olevista psykoterapeuttikoulutuksista. Alla oleva lista ei välttämättä kata kaikkia psykoterapiayhdistyksiä. Hakukoneella saatat löytää lisää!

Erityisalat


5. Erityisosaamiseen liittyvät listat


6. Yksittäin tai pienyhteisöissä toimivat psykoterapeutit

Edustan itse juuri tätä joukkoa – psykoterapeutteja, joita voi bongata hakukoneen, suositusten tai linkkivinkkien kautta. Tähän ryhmään kuuluvia toimijoita ei oikeastaan auta kuin etsiä hakukoneen avulla. Osa saattaa olla mukana edellä mainituissa listoissa, osa puolestaan toimii kokonaan itsenäisesti. Voit esimerkiksi hakea hakukoneella psykoterapia + asuinkaupunkisi ja katsoa minkälaisia tuloksia saat. Onnea matkaan!