Minusta

Kuka olen?

Olen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksessa oleva laillistettu psykologi pk-seudulta. Päivätyössäni toimin työterveyspsykologina.

Painotan kaikessa työssäni psykofyysistä ja kontekstuaalista, ihmisen kokonaisvaltaisesti huomioivaa lähestymistapaa, jossa fokus on kehon ja mielen välisen yhteyden lisäämisessä. Vastaanotollani pyritään itsetuntemuksen ja havainnointikyvyn, kehotietoisuuden sekä tietoisemman toiminnan kehittämiseen. On hyvä huomata, että erityisesti terapiatyö kanssani ei ole pelkkää keskustelua, vaan olennaisena osana prosessia ovat myös muut harjoitteet, kuten itsehavainnointi ja hengitys- tai joogaharjoittelu oman yksilöllisen tarpeen ja kiinnostuksen mukaan.

Työskentelyotteeni on aktiivinen ja valmentava; osallistun, keskustelen ja pohdin asioita ääneen. Vastaanotollani on ensisijaisesti tavattavissa ihminen, jonka kanssa peilata oman elämän solmukohtia sekä kokeilla uusia tapoja toimia turvallisesti. Lähestymistapani on empaattinen, mutta tasa-arvoinen ja suora – tästä syystä en ole välttämättä oikea henkilö aivan kaikille.

Mistä tulen?

Olen vuosien mittaan saanut työskennellä monenlaisten aiheiden, ilmiöiden ja elämäntarinoiden kanssa. Eniten olen tehnyt yhteistyötä erilaisissa opetus- ja varhaiskasvatustehtävissä toimineiden henkilöiden kanssa niin työntekijä- kuin esimiestasolla. Lisäksi toimin aiemmin muutamia vuosia korkeakouluissa ja tätä ennen mieliala- ja terveyskäyttäytymistutkimuksen parissa Jyväskylän yliopistossa työstäen hyvinvoinnin digitaalisia työvälineitä, kuten internet-pohjaista Hyvän elämän kompassi -verkkointerventiota sekä mobiilia Oivamieli-ohjelmaa.

Olen innostunut ja kiinnostunut alastani, sen ilmiöistä ja ihmisten kohtaamisesta. Jatkokouluttaudun jatkuvasti. Työlleni vastapainona harjoitan päivittäin joogaa, jonka tuomaa syvää viisautta pyrin tuomaan myös asiakkaiteni tueksi. Oman kehon viisauden (ja joskus myös järjettömyyden) kuunteleminen kuuluu myös omaan jokapäiväiseen elämääni.

Pohjaan kaiken työni asiakastyöskentelystä saamaani kokemukseen, näyttöön perustuvaan tieteelliseen tutkimukseen, ja myös omasta elämänpolustani saamaani kokemukseen. On helpompi asettua muiden tueksi, kun on aitoa, omakohtaista kokemusta todellisesta kärsimyksestä. Se tekee elämän edessä valtavan nöyräksi, mutta myös kiitolliseksi siitä, että saan nyt tehdä juuri tätä työtä.

Tervetuloa. ❤

Julkaisujani:

kirja1 Hyvää elämää & Tietoista painonhallintaa
Tietoisuustaidot ja joustavuus muutosten tukena. Työkirja
Lappalainen Raimo, Lappalainen Päivi, Granlund Anna
SKT Oy, 2015.
http://skttampere.com/kirjakauppa/
act ACT Internet-based vs face-to-face?
A randomized controlled trial of two ways to deliver Acceptance and Commitment Therapy for depressive symptoms
Behaviour Research and Therapy
Volume 61, October 2014, Pages 43–54
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005796714001090

Joitakin käymiäni lisäkoulutuksia ja seminaareja:

  • Psykoterapeuttikoulutus, kognitiivinen käyttäytymisterapia / Tampereen yliopisto (käynnissä)
  • Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus, työterveyspsykologi / Työterveyslaitos
  • Mindfulness Based Stress Reduction MBSR CFM® peruskoulutus / CFM
  • Firstbeat-hyvinvointianalyysin palautteenantokoulutus / Firstbeat
  • The Evidence-Base of Psychotherapy / Lars-Göran Öst, Tampereen yliopisto
  • Integratiivinen työote psykoterapiassa ja mielenterveystyössä / IPY ry
  • Syömishäiriöiden psykoterapia integratiivisesta näkökulmasta / IPY ry
  • Painon ja mielen psykologia: ravitsemuspsykologia ja terveyden edistäminen / SKTT