Minusta

esittelyHei, kiitos kurkkauksestasi! Olen kognitiivisen  käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksesssa oleva laillistettu psykologi pk-seudulta. Toimin päätyönäni työterveysmaailmassa, jossa päivittäisiä työskentelykohteitani ovat jatkuvaan muutokseen sopeutuminen, itsensä johtamisen taidot, tunnejohtaminen sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä käyttäytyminen.  Terapeuttisessa työssä olen kiinnostunut erityisesti kehon ja mielen  välisen yhteyden parantamisesta sekä lihavuuteen ja syömiseen liittyvistä ongelmista ja ilmiöistä, kuten lihavuuteen johtavasta ahmintahäiriöstä (Binge Eating Disorder, BED). 

Mistä tulen? Olen psykologina pitänyt pääasiassa yksilövastaanottoa, mutta toimin myös muutamia vuosia mieliala- ja terveyskäyttäytymistutkimuksen parissa Jyväskylän yliopistossa, jossa työstin muun muassa internet-pohjaista Hyvän elämän kompassi -verkkointerventiota yksilöasiakkaiden mielialaoireiluun sekä laajemmin hyvinvointia käsittelevää Oiva-hyvinvointiohjelmaa mobiililaitteille.

Mitä painotan? Työskentelyni perusydin on kehollisuuden ymmärtäminen – kehon ja mielen toiminnan tarkastelu. Vastaanotollani pyritään itsetuntemuksen ja hyväksyvän, myötätuntoisen, lempeän havainnointikyvyn sekä tietoisemman toiminnan kehittämiseen.

Olen erityisen kiinnostunut joogan, tietoisuustaito-, ja hengitystaitoharjoittelun käytöstä osana terapeuttista polkua ja henkistä kasvua, itsetuntemuksen ja viisaan mielen tukena. Olen käynyt tietoiseen läsnäoloon perustuvan Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR CFM®) peruskoulutuksen. Oman kehon  viisauden (ja joskus myös järjettömyyden) kuunteleminen, mindfulness ja jooga kuuluvat jokapäiväiseen elämääni.

Pohjaan kaiken työni paitsi asiakastyöskentelystä saamaani ymmärrykseen, näyttöön perustuvaan tieteelliseen tutkimukseen, ja myös omasta elämänpolustani saamaani kokemukseen. On helpompi asettua muiden tueksi, kun on aitoa, omakohtaista kokemusta todellisesta kärsimyksestä. Se tekee elämän edessä valtavan nöyräksi, mutta myös kiitolliseksi siitä, että saan nyt tehdä juuri tätä työtä ja jatkaa myös omaa matkaani ihmisenä.

Minkälainen olen yhteistyökumppanina? Minua ja työotettani on monesti kuvailtu lämpimäksi, helposti lähestyttäväksi ja aktiiviseksi. Osallistun, keskustelen, ja pohdin ääneen paljon. Jokainen on yksilöllinen, ja pyrkimyksenäni on ilmiöiden ymmärtäminen ja kohtaaminen inhimillisesti, ilman turhaa keekoilua tai asiantuntijatitteleiden taakse juoksemista. Pidän jokaista kohtaamaani ihmistä ainutlaatuisena: jokaisella on oikeus löytää oma, henkilökohtainen polkunsa ja elämänratkaisunsa. Kunnioituksella ja hyvällä yhteistyöllä voi saada paljon aikaan lyhyessäkin ajassa! Vastaanotollani on siten ensisijaisesti tavattavissa ihminen, jonka kanssa peilata ja pohtia oman elämän asioita – luottamuksella ja täydellä sydämellä.

Tervetuloa. 🖤

 

Julkaisujani:

kirja1 Hyvää elämää & Tietoista painonhallintaa
Tietoisuustaidot ja joustavuus muutosten tukena. Työkirja
Lappalainen Raimo, Lappalainen Päivi, Granlund Anna
SKT Oy, 2015.
http://skttampere.com/kirjakauppa/
act ACT Internet-based vs face-to-face?
A randomized controlled trial of two ways to deliver Acceptance and Commitment Therapy for depressive symptoms
Behaviour Research and Therapy
Volume 61, October 2014, Pages 43–54
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005796714001090

 

Joitakin käymiäni lisäkoulutuksia ja seminaareja:

  • Psykoterapeuttikoulutus, kognitiivinen käyttäytymisterapia / Tampereen yliopisto (käynnissä)
  • Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus, työterveyspsykologi / Työterveyslaitos
  • Mindfulness Based Stress Reduction MBSR CFM® peruskoulutus / CFM
  • Firstbeat-hyvinvointianalyysin palautteenantokoulutus / Firstbeat
  • The Evidence-Base of Psychotherapy / Lars-Göran Öst, Tampereen yliopisto
  • Integratiivinen työote psykoterapiassa ja mielenterveystyössä / IPY ry
  • Syömishäiriöiden psykoterapia integratiivisesta näkökulmasta / IPY ry
  • Painon ja mielen psykologia: ravitsemuspsykologia ja terveyden edistäminen / SKTT