Minusta

Hei! Olen pk-seudulla toimiva laillistettu työterveyspsykologi ja psykoterapeutti. Olen tehnyt psykologin urani aikana paljon yhteistyötä opetusalalla, varhaiskasvatuksessa sekä sosiaali- ja terveysalalla toimivien henkilöiden kanssa. Näiden alojen työn yhteys hyvinvointiin, mielenterveyteen sekä työssäjaksamiseen ovat minulle tuttuja teemoja niin työntekijöiden, esihenkilöiden kuin johtamistyön näkökulmista, erityisesti Helsingin kaupungin toimintaympäristössä.

Työskentelytavoistani sekä otteestani

 • Työskentelyotteeni on vuorovaikuttava ja valmentava. Minulle on tyypillistä olla työskentelyssä aktiivisesti mukana, näkökulmia, teemoja ja ajatuksia peilaten.
 • On hyvä tietää, että olen enemmänkin mentoroiva, sparraava ja ohjauksellinen kuin hoivaava tai passiivinen.
 • Saamani palautteen mukaan minut koetaan tavallisesti avoimena ja lämpimänä, mutta samalla koen olevani myös tasa-arvoinen ja suora: tuon yhteiseen pohdintaan sen mitä itse tilanteesta havaitsen ja näen.
 • En koe voivani asettua paremmin tietävään asemaan suhteessa muihin ihmisiin. Tuntuma ja päätös siitä, mikä resonoi ja tuntuu oikealta, jää aina ihmiselle itselleen.

Erityisalaani ja sydämenaiheitani psykologina ja psykoterapeuttina ovat

 • Psykofyysisyys, kehon ja mielen yhteys sekä kehotietoisuuden lisääminen,
 • Kehoinformoitu ja arvopohjainen viisas arki,
 • Työhön ja työkykyyn liittyvät jäsennystarpeet – työn, mielenterveyden ja hyvinvoinnin aiheet,
 • Työperäiset ongelmat, työyhteisöilmiöt ja työssäjaksamisen tuki,
 • Lihavuuteen ja painonhallintaan liittyvät asiat (erityisesti ahmintahäiriö BED),
 • Jooga- ja mindfulness-perinteet muutosprosessin tukena.

Painotan kaikessa työssäni psykofyysistä ja kontekstuaalista, ihmisen ja tämän ympäristön kokonaisvaltaisesti huomioivaa lähestymistapaa. Vastaanotollani on ensisijaisesti tavattavissa ihminen, jonka kanssa peilata tilanteen solmukohtia sekä kokeilla uusia tapoja toimia. Uskon vahvasti siihen, että ihminen on ensisijaisesti kehollinen – autonomisesti oppiva ja kokeva biologinen järjestelmä, jonka pohja on vahvasti evolutiivinen.

Koen, että meidän on vaikea vaikuttaa siihen, mitä emme itsemme ja kehomme toiminnassa, reagoinnissa, tulkinnoissa ja oppimiskokemuksissa ensin huomaa. Emme kuitenkaan ole menneisyytemme tai elämänhistoriamme passiivisia kohteita, vaan voimme ottaa nämä kokemukset mukaamme ja lähteä tekemään pieniä mutta konkreettisia tekoja kohti omien arvojen ja itsen näköistä elämää – ei sitten kun tämä on poissa vaan nytten kun tämä on tässä.

Mistä tulen?

Olen vuosien aikana saanut suuren kunnian työskennellä monenlaisten ihmisten, aiheiden, ilmiöiden ja elämäntarinoiden parissa. Toimin pitkään erityisesti opettajien, rehtoreiden ja varhaiskasvatusalan työntekijöiden työterveyspsykologina Helsingissä, ja tätä ennen työskentelin pk-seudun ammattikorkeakouluissa tehden yhteistyötä sekä opiskelijoiden että henkilöstön kanssa. Vuosituhannen alkupuolen vietin Jyväskylän yliopistossa mieliala- ja terveyskäyttäytymisen tutkimisen, projektikoordinoinnin ja interventioiden toteuttamisen parissa. Tällöin työstin lyhytterapeuttisia menetelmiä ja hyvinvoinnin digitaalisia työvälineitä, kuten mobiilia Oivamieli-ohjelmaa ja internet-pohjaista Hyvän elämän kompassi -verkkointerventiota. Omaa vastaanottoani olen pitänyt muun työn ohella vuodesta 2014.

Olen innostunut ja kiinnostunut alastani, sen ilmiöistä ja ihmisten kohtaamisesta. Pyrin kehittämään ymmärrystäni, osaamistani ja itseäni ihmisenä jatkuvasti, ja työni on työnohjattua. Työlleni vastapainona harjoitan päivittäin astangajoogaa, jonka syvää, jalat maahan palauttavaa viisautta pyrin tuomaan myös asiakastyön tueksi. Oman kehon viisauden (ja joskus myös järjettömyyden) kuunteleminen on jokapäiväisen elämäni keskeinen ankkuri.

Kaiken toimintani pohjalla on vuosien asiakastyöskentelystä saamani kokemus, näyttöön perustuva tieteellinen tutkimus ja myös oma elämänpolkuni. On helpompi asettua muiden tueksi, kun on aitoa, omakohtaista kokemusta siitä, mitä on todellinen kärsimys. Se tekee elämän edessä nöyräksi, mutta myös kiitolliseksi siitä, että saan nyt tehdä juuri tätä työtä.

Tervetuloa tutkimaan itseä, maailmaa, ja ihmettelemään ihmiselämän ihmeellisyyttä. ❤

Julkaisujani:

kirja1 Hyvää elämää & tietoista painonhallintaa
Tietoisuustaidot ja joustavuus muutosten tukena. Työkirja
Lappalainen Raimo, Lappalainen Päivi, Granlund Anna
SKT Oy, 2015.
http://skttampere.com/kirjakauppa/
act ACT Internet-based vs face-to-face?
A randomized controlled trial of two ways to deliver Acceptance and Commitment Therapy for depressive symptoms
Behaviour Research and Therapy
Volume 61, October 2014, Pages 43–54
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005796714001090

Peruskoulutus

 • Psykologian maisteri (PsM), laillistettu psykologi

Lisäpätevyydet

 • Psykoterapeutti, kognitiivinen käyttäytymisterapia / Tampereen yliopisto
 • Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus, työterveyspsykologi / Työterveyslaitos

Joitakin käymiäni muita lisäkoulutuksia ja seminaareja

 • Mindfulness Based Stress Reduction MBSR CFM® peruskoulutus / CFM
 • Firstbeat-hyvinvointianalyysi / Firstbeat
 • The Evidence-Base of Psychotherapy / Lars-Göran Öst, Tampereen yliopisto
 • Integratiivinen työote psykoterapiassa ja mielenterveystyössä / IPY ry
 • Syömishäiriöiden psykoterapia integratiivisesta näkökulmasta / IPY ry
 • Painon ja mielen psykologia: ravitsemuspsykologia ja terveyden edistäminen / SKTT