Minusta

Olen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksessa oleva laillistettu psykologi pk-seudulta. Päivätyössäni toimin työterveyspsykologina, painopisteinä esimiesyhteistyö, yksilövastaanotto, neuvonta ja ohjaus sekä työyhteisötyö, suomeksi ja englanniksi.

Painotan kaikessa työssäni psykofyysistä ja kontekstuaalista, ihmisen kokonaisvaltaisesti huomioivaa lähestymistapaa. Työskentelyotteeni on aktiivinen ja valmentava; osallistun ja pohdin asioita aktiivisesti ääneen. Lähestymistapani on kunnioittava ja lämmin, mutta varsin tasa-arvoinen ja suora. Vastaanotollani on ensisijaisesti tavattavissa ihminen, jonka kanssa peilata oman tilanteen solmukohtia sekä kokeilla uusia tapoja toimia.

Mistä tulen?

Olen vuosien aikana saanut työskennellä monenlaisten ihmisten, aiheiden, ilmiöiden ja elämäntarinoiden parissa. Eniten olen tehnyt yhteistyötä erilaisissa opetus- ja varhaiskasvatustehtävissä toimineiden henkilöiden kanssa. Lisäksi toimin muutamia vuosia korkeakouluissa ja tätä ennen mieliala- ja terveyskäyttäytymistutkimuksen parissa Jyväskylän yliopistossa työstäen hyvinvoinnin digitaalisia työvälineitä, kuten internet-pohjaista Hyvän elämän kompassi -verkkointerventiota sekä mobiilia Oivamieli-ohjelmaa.

Olen innostunut ja kiinnostunut alastani, sen ilmiöistä ja ihmisten kohtaamisesta. Työlleni vastapainona harjoitan päivittäin joogaa, jonka syvää viisautta pyrin tuomaan myös asiakkaiteni tueksi. Oman kehon viisauden (ja joskus myös järjettömyyden) kuunteleminen on jokapäiväisen elämäni keskeinen ankkuri.

Kaiken toimintani pohjalla on vuosien asiakastyöskentelystä saamani kokemus, näyttöön perustuvan tieteellisen tutkimuksen seuraaminen, ja myös oma elämänpolkuni. On helpompi asettua muiden tueksi, kun on aitoa, omakohtaista kokemusta todellisesta kärsimyksestä. Se tekee elämän edessä valtavan nöyräksi, mutta myös kiitolliseksi siitä, että saan nyt tehdä juuri tätä työtä.

Tervetuloa. ❤

Julkaisujani:

kirja1 Hyvää elämää & Tietoista painonhallintaa
Tietoisuustaidot ja joustavuus muutosten tukena. Työkirja
Lappalainen Raimo, Lappalainen Päivi, Granlund Anna
SKT Oy, 2015.
http://skttampere.com/kirjakauppa/
act ACT Internet-based vs face-to-face?
A randomized controlled trial of two ways to deliver Acceptance and Commitment Therapy for depressive symptoms
Behaviour Research and Therapy
Volume 61, October 2014, Pages 43–54
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005796714001090

Joitakin käymiäni lisäkoulutuksia ja seminaareja:

  • Psykoterapeuttikoulutus, kognitiivinen käyttäytymisterapia / Tampereen yliopisto (käynnissä)
  • Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus, työterveyspsykologi / Työterveyslaitos
  • Mindfulness Based Stress Reduction MBSR CFM® peruskoulutus / CFM
  • Firstbeat-hyvinvointianalyysin palautteenantokoulutus / Firstbeat
  • The Evidence-Base of Psychotherapy / Lars-Göran Öst, Tampereen yliopisto
  • Integratiivinen työote psykoterapiassa ja mielenterveystyössä / IPY ry
  • Syömishäiriöiden psykoterapia integratiivisesta näkökulmasta / IPY ry
  • Painon ja mielen psykologia: ravitsemuspsykologia ja terveyden edistäminen / SKTT