Minusta

Hei! Olen pk-seudulla toimiva laillistettu työterveyspsykologi ja psykoterapeutti. Olen tehnyt psykologin urani aikana paljon yhteistyötä opetus- ja koulutussalalla, varhaiskasvatuksessa sekä sosiaali- ja terveysalalla toimivien kanssa. Näiden alojen ajankohtaiset haasteet, työn muutos, ja työn yhteys hyvinvointiin, mielenterveyteen ja työssäjaksamiseen ovat minulle tuttuja teemoja niin työntekijöiden, esimiesten kuin johtamistyönkin näkökulmista.

Työskentelystä sekä otteestani
Painotan kaikessa työssäni psykofyysistä ja kontekstuaalista, ihmisen ja tämän ympäristön kokonaisvaltaisesti huomioivaa lähestymistapaa. Vastaanotollani on ensisijaisesti tavattavissa ihminen, jonka kanssa peilata tilanteen solmukohtia sekä kokeilla tarvittaessa uusia tapoja toimia. Uskon vahvasti siihen, että ihminen on autonomisesti oppiva järjestelmä, ja meidän on vaikea vaikuttaa siihen, mitä emme ensin havaitse ja tiedosta. Emme kuitenkaan ole menneisyytemme passiivisia kohteita, vaan voimme lähteä tekemään pieniä ja joskus suurempiakin tekoja kohti omien arvojen ja itsen näköistä elämää.

Työskentelyotteeni on vuorovaikuttava ja valmentava. Minulle on tyypillistä olla työskentelyssä aktiivisesti mukana, näkökulmia, teemoja ja ajatuksia peilaten. Saamani palautteen mukaan minut koetaan tavallisesti avoimena ja lämpimänä, mutta samalla koen olevani myös tasa-arvoinen ja suora, mikä tarkoittaa sitä, että tuon yhteiseen pohdintaan sen mitä itse tilanteesta havaitsen ja näen. En kuitenkaan halua (enkä mielestäni voi) asettua paremmin tietävään asemaan suhteessa muihin ihmisiin; tuntuma ja päätös siitä, mikä resonoi ja tuntuu oikealta, jää aina ihmiselle itselleen. On kuitenkin hyvä tietää, että työskentelytapani on enemmänkin mentoroiva ja ohjauksellinen kuin hoivaava.

Mistä tulen?
Olen vuosien aikana saanut suuren kunnian työskennellä monenlaisten ihmisten, aiheiden, ilmiöiden ja elämäntarinoiden parissa. Toimin päivätyössäni työterveyspsykologina Helsingissä, ja tätä ennen työskentelin pk-seudun korkeakouluissa tehden yhteistyötä sekä opiskelijoiden että henkilöstön kanssa. Vuosituhannen alkupuolella olin mieliala- ja terveyskäyttäytymisen äärellä Jyväskylän yliopistossa, tutkimisen, projektikoordinoinnin ja interventioiden toteuttamisen parissa. Tällöin työstin lyhytterapeuttisia menetelmiä ja hyvinvoinnin digitaalisia työvälineitä, kuten mobiilia Oivamieli-ohjelmaa ja internet-pohjaista Hyvän elämän kompassi -verkkointerventiota. Omaa vastaanottoani olen pitänyt muun työn ohella vuodesta 2013.

Olen innostunut ja kiinnostunut alastani, sen ilmiöistä ja ihmisten kohtaamisesta. Pyrin kehittämään ymmärrystäni, osaamistani ja itseäni ihmisenä jatkuvasti, ja työni on työnohjattua. Työlleni vastapainona harjoitan päivittäin astangajoogaa, jonka syvää, jalat maahan palauttavaa viisautta pyrin tuomaan myös asiakastyön tueksi. Oman kehon viisauden (ja joskus myös järjettömyyden) kuunteleminen on jokapäiväisen elämäni keskeinen ankkuri.

Kaiken toimintani pohjalla on vuosien asiakastyöskentelystä saamani kokemus, näyttöön perustuva tieteellinen tutkimus ja myös oma elämänpolkuni. On helpompi asettua muiden tueksi, kun on aitoa, omakohtaista kokemusta siitä, mitä on todellinen kärsimys. Se tekee elämän edessä nöyräksi, mutta myös kiitolliseksi siitä, että saan nyt tehdä juuri tätä työtä.

Tervetuloa tutkimaan itseä, maailmaa, ja ihmettelemään ihmiselämän ihmeellisyyttä. ❤

Julkaisujani:

kirja1 Hyvää elämää & tietoista painonhallintaa
Tietoisuustaidot ja joustavuus muutosten tukena. Työkirja
Lappalainen Raimo, Lappalainen Päivi, Granlund Anna
SKT Oy, 2015.
http://skttampere.com/kirjakauppa/
act ACT Internet-based vs face-to-face?
A randomized controlled trial of two ways to deliver Acceptance and Commitment Therapy for depressive symptoms
Behaviour Research and Therapy
Volume 61, October 2014, Pages 43–54
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005796714001090

Peruskoulutus

  • Psykologian maisteri (PsM), laillistettu psykologi

Lisäpätevyydet

  • Psykoterapeutti, kognitiivinen käyttäytymisterapia / Tampereen yliopisto
  • Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus, työterveyspsykologi / Työterveyslaitos

Joitakin käymiäni muita lisäkoulutuksia ja seminaareja

  • Mindfulness Based Stress Reduction MBSR CFM® peruskoulutus / CFM
  • Firstbeat-hyvinvointianalyysi / Firstbeat
  • The Evidence-Base of Psychotherapy / Lars-Göran Öst, Tampereen yliopisto
  • Integratiivinen työote psykoterapiassa ja mielenterveystyössä / IPY ry
  • Syömishäiriöiden psykoterapia integratiivisesta näkökulmasta / IPY ry
  • Painon ja mielen psykologia: ravitsemuspsykologia ja terveyden edistäminen / SKTT