Minusta

Minusta
Olen laillistettu työterveyspsykologi ja psykoterapeutti pk-seudulta. Olen tehnyt erityisen paljon yhteistyötä opetusalalla ja varhaiskasvatuksessa toimivien henkilöiden kanssa aina alkuopetuksesta korkeakouluihin. Näiden alojen työn muutos ja haastekenttä sekä niiden yhteys hyvinvointiin, mielenterveyteen ja työssäjaksamiseen ovat minulle tuttuja niin työntekijöiden, esimiesten kuin johtamistyönkin näkökulmista.

Työskentelyotteestani
Painotan kaikessa työssäni psykofyysistä ja kontekstuaalista, ihmisen ja tämän ympäristön kokonaisvaltaisesti huomioivaa lähestymistapaa. Vastaanotollani on ensisijaisesti tavattavissa ihminen, jonka kanssa peilata tilanteen solmukohtia sekä kokeilla uusia tapoja toimia. Työskentelyotteeni on aktiivinen ja valmentava. Saamani palautteen mukaan minut koetaan tavallisesti avoimena ja lämpimänä, mutta samalla koen olevani myös varsin tasa-arvoinen ja suora. Työskentelyn fokus on ajankohtaisen tilanteen tarkassa jäsentämisessä, muutostarpeiden tunnistamisessa sekä askeleissa muutosten konkreettiseksi toteuttamiseksi.

Mistä tulen?
Olen vuosien aikana saanut suuren kunnian työskennellä monenlaisten ihmisten, aiheiden, ilmiöiden ja elämäntarinoiden parissa. Toimin Helsingin kaupungilla työntekijöiden ja esimiesten työterveyspsykologina organisaatiovastuualueena Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ja tätä ennen myös pk-seudun korkeakouluissa tehden yhteistyötä sekä opiskelijoiden että henkilöstön kanssa. Mieliala- ja terveyskäyttäytymisen parissa työskentelin Jyväskylän yliopistossa tutkimisen, projektikoordinoinnin ja interventioiden toteuttamisen äärellä, työstäen lyhytterapeuttisia menetelmiä ja hyvinvoinnin uusia digitaalisia työvälineitä, kuten mobiilia Oivamieli-ohjelmaa ja internet-pohjaista Hyvän elämän kompassi -verkkointerventiota. Omaa vastaanottoani olen pitänyt muun työn ohella vuodesta 2013.

Olen innostunut ja kiinnostunut alastani, sen ilmiöistä ja ihmisten kohtaamisesta. Pyrin kehittämään ymmärrystäni, osaamistani ja itseäni ihmisenä jatkuvasti, ja työni on työnohjattua. Työlleni vastapainona harjoitan päivittäin astangajoogaa, jonka syvää, jalat maahan palauttavaa viisautta pyrin tuomaan myös asiakastyön tueksi. Oman kehon viisauden (ja joskus myös järjettömyyden) kuunteleminen on jokapäiväisen elämäni keskeinen ankkuri.

Kaiken toimintani pohjalla on vuosien asiakastyöskentelystä saamani kokemus, näyttöön perustuva tieteellinen tutkimus ja myös oma elämänpolkuni. En halua asettua paremmin tietävään asiantuntijapositioon suhteessa muihin ihmisiin – samat lainalaisuudet ja ilmiöt koskevat niin minua kuin muitakin. On lisäksi helpompi asettua muiden tueksi, kun on aitoa, omakohtaista kokemusta siitä, mitä on todellinen kärsimys. Se tekee elämän suuruuden edessä nöyräksi, mutta myös kiitolliseksi siitä, että saan nyt tehdä juuri tätä työtä.
Tervetuloa. ❤

Julkaisujani:

kirja1 Hyvää elämää & Tietoista painonhallintaa
Tietoisuustaidot ja joustavuus muutosten tukena. Työkirja
Lappalainen Raimo, Lappalainen Päivi, Granlund Anna
SKT Oy, 2015.
http://skttampere.com/kirjakauppa/
act ACT Internet-based vs face-to-face?
A randomized controlled trial of two ways to deliver Acceptance and Commitment Therapy for depressive symptoms
Behaviour Research and Therapy
Volume 61, October 2014, Pages 43–54
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005796714001090

Peruskoulutus

  • Psykologian maisteri (PsM), laillistettu psykologi

Lisäpätevyydet

  • Psykoterapeutti, kognitiivinen käyttäytymisterapia / Tampereen yliopisto
  • Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus, työterveyspsykologi / Työterveyslaitos

Joitakin käymiäni muita lisäkoulutuksia ja seminaareja

  • Mindfulness Based Stress Reduction MBSR CFM® peruskoulutus / CFM
  • Firstbeat-hyvinvointianalyysi / Firstbeat
  • The Evidence-Base of Psychotherapy / Lars-Göran Öst, Tampereen yliopisto
  • Integratiivinen työote psykoterapiassa ja mielenterveystyössä / IPY ry
  • Syömishäiriöiden psykoterapia integratiivisesta näkökulmasta / IPY ry
  • Painon ja mielen psykologia: ravitsemuspsykologia ja terveyden edistäminen / SKTT