Restoratiivinen jooga

Tarjoan restoratiivista joogaa joko osana terapeuttista työskentelyä tai erikseen yksityistunteina. Olen harjoittanut joogaa aktiivisesti noin 10 vuotta, ja restoratiivisen joogan ohjaamista olen opiskellut eri opettajien johdolla. Olen lisäksi valmistunut Levon vallankumous® Restoratiivisen joogan ohjaajaksi.

Mitä restoratiivinen jooga on ja miten se eroaa muusta joogasta?

Restoratiivinen jooga on elimistön automaattisen rentoutusreaktion käynnistämiseen ja parasympaattisen hermoston toiminnan vahvistamiseen tähtäävä joogisen levon muoto, jossa asanat ovat yksilöllisesti valittuja, apuvälineillä tuettuja lepoasentoja. Kyseessä ei siis ole dynaaminen tai liikkuva, liikunnallinen joogamuoto.

Toisin kuin yinjoogassa, restoratiivisen joogan asennot eivät ole venyttäviä. Tähtäämme päinvastoin siihen, että olo olisi mahdollisimman miellyttävä, mukava, lämmin, ja tuettu. Restoratiivisen joogan harjoitus ei ole tavoite- tai suorituskeskeinen. Sen aikana on tarkoitus vain levätä, ja sallia tämä ei-tekemisen tila itselleen turvallisissa, rauhallisissa olosuhteissa.

Restoratiivisen joogan asennot ovat pitkäkestoisia ja niitä on tästä syystä harjoituksessa tavallisesti vain muutama. Keho pyritään tukemaan asentoon niin hyvin, että kaikesta omasta kannattelusta ja jännityksestä voi hellittää ja lihakset, elämämme kannattelijat, päästää lepoon.

Mihin tarkoitukseen?

  • Stressiin, vaikeuteen rentoutua,
  • Burnoutista ja uupumuksesta toipumisen tukemiseen,
  • Oman ajan ottamiseen ja omien tarpeiden vahvistamiseen (vs. jatkuva itsestä antaminen ja muiden äärellä oleminen),
  • Hellittämisen ja irti päästämisen opetteluun,
  • Kannatelluksi ja tuetuksi tulemisen kokemiseen,
  • Rauhoittumisen ja oman kehon kuuntelemisen opetteluun,
  • Vastapainoksi dynaamisille joogaharjoituksille ja aktiiviliikunnalle.

 

Kenelle restoratiivinen jooga sopii?

Restoratiivinen jooga sopii lempeytensä vuoksi useimmille henkilöille. Yksityistuntien osalta terveydentilaa kartoittava alkuhaastattelu on kuitenkin tärkeä, jotta voimme valita juuri oikeat asennot kehon sen hetken tarpeisiin. En suosittele tarjoamaani yksityistuntia vaikeista mielenterveysongelmista kärsiville; silloin harjoitus kannattaa suunnitella yhteistyössä oman hoitohenkilöstön kanssa.

Yksityistunnit

Mitä yksityistunti sisältää?

Yksityistunnit koostuvat alkuhaastattelusta, tämän perusteella suunnitellusta yhdestä henkilökohtaisesta harjoituskerrasta (n. 60 min) ja kotiharjoitusohjeista. Harjoituskerralle tarvitsee mukaan vain mukavat, rennot ja lämpimät kotivaatteet, jossa voi olla miellyttävästi tunnin verran. Huoneella on valmiina joogamattoja, bolstereita, huopia ja harjoitukseen tarvittavia muita apuvälineitä. Omat villasukat voi ottaa mukaan, mutta nekin saa tarvittaessa lainaan harjoituksen ajaksi. 🙂