Työnohjaus & Mentorointi

by dharwp
avokado

Tervetuloa työnohjaukseen tai työhön liittyvään psykologin konsultaatioon kognitiivisen käyttäytymisterapian ja työterveyspsykologian viitekehyksestä, yksilönä, parina tai ryhmänä! Ohjaan mielelläni muun muassa

 • työ- ja työterveyspsykologeja,
 • opintopsykologeja,
 • psykoterapeutteja (kognitiivinen käyttäytymisterapia),
 • työyhteisötyötä tekeviä,
 • muissa ohjauksen ja asiakastyön tehtävissä toimivia.

Olen työskennellyt psykologien, opetus- ja varhaiskasvatusalan henkilöstön sekä muuta asiantuntija- ja ohjaustyötä tekevien henkilöiden kanssa. Tuttuja toimintaympäristöjä ovat etenkin koulut ja oppilaitokset, sosiaali- ja terveysalan työpaikat sekä työterveyshuolto. Erityisen hyvin tunnen Helsingin kaupungin toimintaympäristön, kunta-alan työn sekä korkeakouluissa tehtävän ohjaustyön.

Työhön liittyvässä ohjauksessa pysyvä tavoitteeni on toimia lähtökohtaisesti kannustavana, voimavarat ja osaaminen huomaavana, luotettavana keskustelu- ja kuuntelukumppanina, jonka kanssa voi turvallisesti pohtia kaikkia työhön liittyviä asioita. Erityisen lähellä sydäntäni ovat alallaan vastikään aloittaneet työntekijät ikään katsomatta, työn ilmiöiden ja työssä tapahtuneiden muutosten jäsentäminen, ja case-työskentely. Voit lukea minusta työntekijänä tältä sivulta.

Huomaathan, että minulla ei ole vielä erillistä työnohjaajakoulutusta, vaan ohjaan psykologin ja psykoterapeutin koulutuksen sekä työkokemuksen pohjalta. Noudatan STOry:n eettisiä periaatteita.


Mitä aiheita käynneillä yleensä käsitellään?

Työnohjauksellisella jaksolla voi tehdä esimerkiksi seuraavaa:

 • Jäsentää ajankohtaista työkenttää vaatimuksineen ja kuormitustekijöineen,
 • Tunnistaa työssä tapahtuneet, vuosien ja vuosikymmentenkin kuluessa tapahtuneet muutokset sekä tutkia niiden heijasteita siihen, mitä työssä voi nyt tehdä ja saavuttaa,
 • Pohtia yhdessä asiakastapauksia (case-työskentely),
 • Hahmotella omaa työnkuvaa ja työn määrää,
 • Käsitellä ammatti-identiteetin muodostumiseen liittyviä teemoja,
 • Tutkia oman elämän, persoonan, työotteen ja työn voimavaroja ja kantavia rakenteita,
 • Tutkia taustalla vaikuttavan organisaation kulttuurin heijasteita omaan työhön, työyhteisöön ja työhyvinvointiin,
 • Pohtia työssä näyttäytyviä ilmiöitä,
 • Tunnistaa voimavaroja ja työn, työnkuvan tai alan toimivia asioita,
 • Etsiä uusia näkökulmia tai ratkaisuja keskeisimpiin avainkohtiin.

Henkilökohtaiseen ohjaukseen voi hakeutua myös silloin, jos työnkuva, työura tai työssäjaksaminen pohdituttavat, jos on omalla alallaan tai työelämässä vastikään aloittanut, tai jos ajatuksissa on uuden uran tai opiskelun aloittaminen, ikään katsomatta. Ohjauksen tavoite ja pituus sovitaan aina yksilöllisesti.


Ohjauksen aloittamisesta

 • Ohjaus voi olla yksilö-, pari- tai ryhmämuotoista. Henkilökohtaiseen työnohjaukseen hakeutuminen on mahdollista myös yksityisesti.
 • Tapaamisten määrä sovitaan yksilöllisesti, tavallisesti sovitaan kuitenkin useamman kerran jakso. Varsinaisessa työnohjauksessa sopimus tehdään puolesta vuodesta vuoteen kerrallaan, ja tapaamisia on yleensä kerran kuussa, esim. 9-12 kertaa vuodessa riippuen tarpeesta, loma-ajat huomioiden. Mikäli työnohjauksen järjestää työnantaja, suosittelen tarkistamaan työnohjauskertojen vuosittaisen enimmäismäärän työnantajalta.
 • Ennen työskentelyn aloittamista on hyvä tulla ainakin yhdelle tutustumiskäynnille, jotta voimme arvioida, olenko juuri minä oikealta tuntuva henkilö keskustelukumppaniksi. Tarjoamani ohjauspalvelut ovat luottamuksellisia, myös silloin, kun ohjauksen maksaa työnantaja.
 • Työskentelyaikani harvajaksoisessa ohjaustyössä ovat joustavia ja sopimuksen mukaan järjesteltävissä.
 • Tarjoamani työnohjauksen ajantasaiseen hinnastoon voit tutustua hinnastosivulta.

Olisin kiinnostunut, miten etenisin?

Ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia, osoitteen löydät yhteystietosivulta!