Työnohjaus

by dharwp
avokado

Tervetuloa työnohjaukseen tai työhön liittyvään psykologin konsultaatioon kognitiivisen käyttäytymisterapian ja työterveyspsykologian viitekehyksestä, yksilönä, parina tai ryhmänä!

Olen työskennellyt psykologien, opetus- ja varhaiskasvatusalan henkilöstön sekä muuta asiantuntija- ja ohjaustyötä tekevien henkilöiden kanssa. Tuttuja toimintaympäristöjä ovat etenkin koulut ja oppilaitokset, sosiaali- ja terveysalan työpaikat sekä työterveyshuolto. Erityisen hyvin tunnen Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimintaympäristön sekä korkeakouluissa tehtävän ohjaustyön haasteet.

Työhön liittyvässä ohjauksessa pysyvä tavoitteeni on toimia lähtökohtaisesti kannustavana, voimavarat ja osaaminen huomaavana, luotettavana keskustelu- ja kuuntelukumppanina, jonka kanssa voi turvallisesti pohtia ihan kaikkia työhön liittyviä asioita. Erityisen lähellä sydäntäni ovat alallaan vastikään aloittaneet työntekijät ikään katsomatta, työn ilmiöiden ja työssä tapahtuneiden muutosten jäsentäminen, ja case-työskentely.

Huomaathan, että minulla ei ole vielä erillistä työnohjaajakoulutusta, vaan ohjaan psykologin ja psykoterapeutin koulutuksen sekä työkokemuksen pohjalta. Noudatan STOry:n eettisiä periaatteita.


Mitä aiheita käynneillä yleensä käsitellään?

Työnohjauksellisella jaksolla voi tehdä esimerkiksi seuraavaa:

 • Jäsentää ajankohtaista työkenttää vaatimuksineen ja kuormitustekijöineen,
 • Tunnistaa työssä tapahtuneet, vuosien ja vuosikymmentenkin kuluessa tapahtuneet muutokset sekä tutkia niiden heijasteita siihen, mitä työssä voi nyt tehdä ja saavuttaa,
 • Pohtia yhdessä asiakastapauksia (case-työskentely),
 • Hahmotella omaa työnkuvaa ja työn määrää,
 • Käsitellä ammatti-identiteetin muodostumiseen liittyviä teemoja,
 • Tutkia oman elämän, persoonan, työotteen ja työn voimavaroja ja kantavia rakenteita,
 • Tutkia taustalla vaikuttavan organisaation kulttuurin heijasteita omaan työhön, työyhteisöön ja työhyvinvointiin,
 • Pohtia työssä näyttäytyviä ilmiöitä,
 • Tunnistaa voimavaroja ja työn, työnkuvan tai alan toimivia asioita,
 • Etsiä uusia näkökulmia tai ratkaisuja keskeisimpiin avainkohtiin.

Henkilökohtaiseen ohjaukseen voi hakeutua myös silloin, jos työnkuva, työura tai työssäjaksaminen pohdituttavat, jos on omalla alallaan tai työelämässä vastikään aloittanut, tai jos ajatuksissa on uuden uran tai opiskelun aloittaminen, ikään katsomatta. Ohjauksen tavoite ja pituus sovitaan aina yksilöllisesti.


Hyvä tietää minusta ja työotteestani

 • Olen työskentelyssä ja vuorovaikutuksessa aktiivinen, valmentava ja kantaaottava, en niinkään passiivisempi kuuntelija.
 • Olen lähtökohtaisesti puolellasi, mutta sanoitan myös muita näkökulmia. On hyödyllistä ja tärkeää katsella tilanteita monipuolisesti.
 • En myötäile edessä ja ihmettele takana. Kerron mitä näen polullasi, olivat ne sitten mahdollisia haasteita tai voimavaroja. En toki ole kaikennäkevä tai -tietävä, mutta avaan omaa ajatteluani ja pyrin pitämään sen läpinäkyvänä.
 • Pohdin kanssasi mielelläni toiminta- ja ratkaisuvaihtoehtoja, mutta päätökset ja valinnat ovat aina sinulle kuuluvia.
 • Työskentely kanssani on luottamuksellista ja turvallista. Ideoiden ja innovaatioiden omistajuus pysyy sinulla. 

Ohjauksen aloittamisesta

 • Ohjaus voi olla yksilö-, pari- tai ryhmämuotoista. Henkilökohtaiseen työnohjaukseen hakeutuminen on mahdollista myös yksityisesti.
 • Tapaamisten määrä sovitaan yksilöllisesti, tavallisesti sovitaan kuitenkin useamman kerran jakso. Varsinaisessa työnohjauksessa sopimus tehdään puolesta vuodesta vuoteen kerrallaan, ja tapaamisia on yleensä kerran kuussa, esim. 9-12 kertaa vuodessa riippuen tarpeesta, loma-ajat huomioiden.
 • Ennen työskentelyn aloittamista on hyvä tulla ainakin yhdelle tutustumiskäynnille, jotta voimme arvioida, olenko juuri minä oikealta tuntuva henkilö keskustelukumppaniksi. Tarjoamani ohjauspalvelut ovat luottamuksellisia, myös silloin, kun ohjauksen maksaa työnantaja.
 • Työskentelyaikani harvajaksoisessa ohjaustyössä ovat joustavia ja sopimuksen mukaan järjesteltävissä. Pääsääntöisesti kuitenkin ma-to klo 8-13 ja klo 18 jälkeen sekä pe klo 15 asti. Poikkeustilanteissa myös muita aikoja on kuitenkin järjestettävissä.
 • Tarjoamani työnohjauksen ajantasaiseen hinnastoon voit tutustua hinnastosivulta.

Olisin kiinnostunut, miten etenisin?

Ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia, osoitteen löydät yhteystietosivulta!