Seuraavassa on joitakin tärkeitä ja pysyväisluontoisia käytännön tietoja, joista voi olla hyötyä kun harkitset työskentelyä juuri minun kanssani.

Taustatietoja voit lukea seuraavilta sivuilta:

Työskentelyajat

 • KELA-terapiat: työskentelyaikani ovat ma-to klo 13-18 välillä (aikaisin alkamis- ja myöhäisin päättymisajankohta). 
 • Sovittu työskentelypäivä pysyy yleensä samana aikojen riittävyyden takaamiseksi.
 • Työskentely on viikoittaista (1 krt / vko). Poissaoloista ja lomista sovitaan erikseen.
 • Huomioithan, että pitkäkestoiset tauot (esim. 2-3 kk kesäloman ajaksi) eivät ole suositeltavia.
 • Lyhytterapiajaksot sekä itse maksetut muut käynnit sovitaan yksilöllisesti, esim. joko jaksoina tai kertakohtaisesti.
 • Harvakseltaan toteutuvat muut käynnit sovitaan useimmiten kertakohtaisesti (ma-pe).

Tutustumiskäynnit kaiken yhteistyön pohjana

 • Kaikkea yhteistyötä edeltää 1-2 tutustumiskäyntiä.
 • Tutustumiskäynnillä pohditaan tilannettasi, arvioidaan hoidon tai palvelun tarvetta ja ajankohtaisuutta, odotuksiasi, mahdollisen työskentelyn painopisteitä ja sitä, sovellunko juuri minä yhteistyökumppaniksi Sinulle.

Mitä odottaa terapiatyöskentelyltä?

 • Alkukartoitus: Yhteistyö alkaa alkukartoituksella, jonka tarkoituksena on selvittää lähtötilannetta ja hahmotella työskentelyn painopisteitä. Asiakkaani täyttävät esimerkiksi itsearviointilomakkeita osana alkukartoitusta ja terapian muita vaiheita.
 • Tilanneanalyysi: Muodostamme alkukartoituksen ja keskustelujen pohjalta tilanneanalyysin (ikän kuin mind mapin), jonka avulla työskentelyä kohdennetaan ja pidetään mielessä keskeisimmät teemat tai muutoskohteet.
 • Itsehavainnointi ja -seuranta: Terapiaan liittyy usein muita, arjen mukana kulkevia lomakkeita tai seurantaharjoitteita yksilöllisen tarpeen mukaan, esim. oireiden, ajatusten, tunteiden seurantaa ym.
 • Käytännön kehoharjoitteet voivat pitää sisällään esim. hengitystekniikoiden harjoittelua sekä vastaanotolla että etenkin itsenäisesti arjessa, tietoisen liikkeen harjoituksia, rentoutumisen käytännön harjoittelua, ja kehon olotilojen tiedostamista, joogaliikkeiden opettelua, ja/tai kehon vireystilan tietoiseen muuttamiseen tähtääviä taitoja.
 • Kotitehtävät voivat olla esimerkiksi edellä kuvattua itsehavainnointia, kehoharjoitusten treenaamista, taitoharjoittelua (esim. puheeksi ottaminen, jämäkkyys, omien rajojen vetäminen). Kotitehtävät valikoidaan yksilöllisesti ja yhdessä sopien.

Voi olla hyvä ajatus pohtia kiinnostusta ja motivaatiota omaan harjoitteluun, sillä suurin vaikutus on usein sillä, mitä tekee istuntojen välillä. Kaikesta sovitaan yhdessä, mutta on hyvä olla tietoinen tarjoamani työskentelytavan aktiivisesta luonteesta. Tämä kannattaa ottaa työntekijävalinnassa huomioon, varsinkin jos etsit kannattelevampaa tai terapiakäyntien väliseltä ajalta passiivisempaa yhteistyösuhdetta.

Koronaviruspandemian vaikutus työskentelyyn

 • Koronavirusepidemiasta johtuen en voi valitettavasti taata lähivastaanoton saatavuutta kaikissa tilanteissa. Pohdithan siis etätyöskentelyn soveltuvuutta itsellesi etukäteen.
 • Etenkin viikoittaisessa psykoterapiassa tapaamiset siirretään joissakin tilanteissa etäyhteyteen sen sijaan, että aika peruttaisiin. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi lievät flunssaoireet, karanteeni, ja altistustilanteet (esim. Koronavilkku). Näin toimimalla työskentelyyn ei tule sitä rikkovia katkoksia.
 • Etäyhteys ei edellytä sinulta ohjelmistoa, vaan ennemminkin valmiutta, mahdollisuutta ja halua työskennellä tarvittaessa myös digitaalisesti tai etänä. Etäyhteys onnistuu myös kännykän tai tabletin kautta.
 • Jos etävastaanotto ei ole sinulle vaihtoehto tai se ei ole järjestettävissä esim. elämäntilanteesi tai asuinolosuhteidesi vuoksi, etsithän silloin työntekijän, joka tekee vain lähivastaanottoa. Näin työskentelyysi ei tule katkoksia.
 • Toimipisteessäni on käsienpesumahdollisuus wc-tilojen yhteydessä sekä huoneessa käsidesiä. 
 • Suosittelen kasvomaskin käyttöä lähivastaanoton yhteydessä. Käytän itse kaikessa lähityöskentelyssä maskia.
 • Noudatetaan yhdessä suosituksia ja pidetään huolta toisistamme sekä muista ihmisistä!