Minusta

by dharwp

Hei! Olen pk-seudulla toimiva laillistettu työterveyspsykologi ja psykoterapeutti (kognitiivinen käyttäytymisterapia). Olen tehnyt psykologin urani aikana paljon yhteistyötä erityisesti opetus- ja varhaiskasvatusalalla toimivien henkilöiden kanssa kasvatuksen ja koulutuksen kaikilla asteilla, aina päiväkodeista korkeakouluihin asti. Näiden alojen yhteys hyvinvointiin, työkykyyn ja mielenterveyteen ovat minulle tuttuja teemoja niin työntekijöiden kuin esihenkilöidenkin näkökulmista.

Seuraavassa voit lukea lisää minusta työntekijänä ja ihmisenä sekä tutustua käyttämääni näkökulmaan, koulutukseeni, ja työkokemukseeni.

Hyvä tietää minusta ja työotteestani

 • Yhteistyötä kanssani harkitsevien on hyvä tietää, että työskentelyotteeni on aktiivinen ja valmentava. Olen kysyvä ja sanoittava, ja minulle on tyypillistä olla keskustelussa paljon mukana. Jos siis etsit hyvin hoidollista, verkkaista tai hoivaavaa kontaktia, tai sitä, että työntekijä on lähinnä taustalle asettuvan hiljaisen kuuntelijan roolissa, en todennäköisesti ole oikea henkilö juuri Sinulle.
 • Työskentelyssä on aina tilaa myös hiljaisille hetkille ja omalle pohdinnalle. Vastaanottoaikaani ei kuitenkaan koskaan käytetä kokonaisuudessaan hiljaa istumiseen. Työstettävää on aina.
 • Työterveystaustani vuoksi minulla on varsin vahva tiedon antamisen ja ohjauksen tulokulma kaikessa työssäni. Tuon ajatuksiani esille, mutta päätökset ja tuntuma siitä, mikä tuntuu oikealta, jäävät sinulle.
 • Saamani palautteen mukaan minut koetaan tavallisesti avoimena ja lämpimänä, mutta samalla koen olevani myös tasa-arvoinen ja suora. Tuon yhteiseen pohdintaan sen mitä havaitsen ja näen, mutta kysyen ja näkökulmia ehdottaen. En luule tietäväni. 
 • Työskentelyni pohja on hyväksymis- ja omistautumisterapiassa sekä kehollisuudessa, joista jälkimmäinen voi näyttäytyä paitsi kehon huomioimisena vastaanoton tapahtumissa ja keskusteluissa, myös hengitys- ja joogatyöskentelynä.

Mitä toivon sinulta

 • Omaa motivaatiota oppia uutta itsestä, kehosta ja ihmisen mielestä keskustelujen, harjoitusten ja kotitehtävien kautta. Moni asiakkaistani perustaa prosessilleen oman muistiinpanokirjan tai vihkon, jonka avulla jäsentää havaintoja ja pohdintoja, ja tämä on osoittautunut erittäin toimivaksi.
 • Tahtoa ja halua muuttaa omaa tilannetta: tehdä muutoskokeiluja ja yrittää uusia asioita (lempeästi).
 • Halua siis muuhunkin kuin nykyisen tilanteen ylläpitämiseen ja vierelläkulkuun, ns. kannatteluun.

Luotaan uusissa yhteistyösuhteissa tarjoamani työskentelyn sopivuutta ja ajankohtaisuutta, mutta myös polun kohtaa. Onko taustalla halu oppia uutta ja päätös tehdä itse jotain, vai toiveena jatkaa elämää eteenpäin kuten tähänkin asti, mutta ehkä siihen tottuneena, että vierellä kulkee terveydenhuollon työntekijä?

Olen otteeltani valmentava, uuden ajattelun ja toiminnan äärelle johdatteleva. Matkakumppanina passiivisemmassa roolissa, kannattelijana, en valitettavasti ole kotonani. Kokemukseni mukaan työskentely tarjoamissani palveluissa sujuu parhaiten silloin, jos on saapunut pisteeseen, jossa kokee jo halua ryhtyä toimeen, oppia ja muuttaa omaa toimintaa – teoilla ja omien tekojen omistamisella. Tätä kukaan ei voi tehdä puolesta, eikä muutosta voi tuottaa ulkopuolelta. Kuntosalivertauskuvaa käyttäen: pelkkä salilla laitteiden katseleminen ei auta, vaikka valmentaja seisoisi vuoden vieressä. Jossain vaiheessa on uskallettava kokeilla itse.

Näkökulmastani

Painotan kaikessa työssäni psykofyysistä, ihmisen ja tämän ympäristön huomioivaa, konkreettiseen käyttäytymiseen ja toimintaan palaavaa lähestymistapaa. Työni ydin on siinä, että ihminen on ensisijaisesti kehollinen – autonomisesti oppiva ja kokeva biologinen järjestelmä, jonka pohja on vahvasti lajinkehityksessä. Emme voi siis yksipuolisesti määrätä ja kontrolloida kaikkea: kehollamme on ikään kuin oma tahto, agenda, mieli ja muisti. Meitä tietoisia mieliä tarvitaan sen toiminnan sanoittamiseen ja ohjaamiseen oikeaan suuntaan, mutta tätä ei tehdä lisäämällä “itsekuria”, hallintaa tai pakottamista.

Voi olla hyvä tietää, että minusta ei saa kumppania taisteluun omaa itseä, kehoa tai tilannettaan vastaan. Sen sijaan näkökulmani pohjaa kehoyhteistyön, hyväksynnän, itseymmärryksen ja myötätunnon lisäämiseen sekä konkreettisten muutostekojen harjoitteluun – ei itseä, tilannetta tai jotakuta toista henkilöä vastaan käydyn kamppailun voittamiseen tai vaikeiden tunteiden välttämiskeinojen lisäämiseen.

Lähden kaikessa ajattelussani siitä, että voimme ottaa vaikeatkin asiat mukaan ja lähteä tekemään pieniä, mutta konkreettisia tekoja kohti itsen näköistä elämää. Ei sitten kun tämä on poissa vaan nytten kun tämä on tässä. Tämä puolestaan perustuu siihen, että suostuu itse luopumaan taistelusta ja kääntymään kohti tietoista hyväksyntää, asioiden kohtaamista ja yhteistyötä oman kehon kanssa. Tätä harjoittelemme, askel kerrallaan.

Mistä tulen? Työhistoriastani psykologian alalla

Olen saanut vuosien aikana suuren kunnian työskennellä monenlaisten ihmisten ja ilmiöiden parissa. Aloitin psykologian alan työt vuonna 2009 Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella mieliala- ja terveyskäyttäytymisen tutkimisen, projektikoordinoinnin ja interventioiden toteuttamisen parissa. Tällöin työstin lyhytterapeuttisia menetelmiä ja hyvinvoinnin digitaalisia työvälineitä, kuten mobiilia Oivamieli-ohjelmaa ja internet-pohjaista Hyvän elämän kompassi -verkkohoitoa.

Jyväskylän vuosien jälkeen työskentelin pk-seudun ammattikorkeakouluissa tehden yhteistyötä sekä opiskelijoiden että henkilöstön kanssa, ja näistä tehtävistä siirryin toimimaan opettajien, rehtoreiden ja varhaiskasvatusalan työntekijöiden työterveyspsykologiksi Helsinkiin. Omaa vastaanottoani olen pitänyt muun työn ohella vuodesta 2014.

Olen kiinnostunut alastani ja ihmisten kohtaamisesta. Pyrin kehittämään ymmärrystäni, osaamistani ja itseäni ihmisenä jatkuvasti, ja työni on työnohjattua. Työlleni vastapainona harjoitan päivittäin astangajoogaa, jonka syvää, jalat maahan palauttavaa viisautta pyrin tuomaan myös työni tueksi. Oman kehon viisauden (ja joskus myös järjettömyyden) kuunteleminen on jokapäiväisen elämäni keskeisin ankkuri.

Kaiken toimintani pohjalla on asiakastyöskentelystä saamani kokemus, näyttöön perustuva tieteellinen tutkimus ja myös oma elämänpolkuni. On helpompi asettua muiden tueksi, kun on aitoa, omakohtaista kokemusta siitä, mitä on todellinen, elämän suuntaa ja kulkua muuttava kärsimys. Se tekee elämän edessä nöyräksi, mutta myös kiitolliseksi siitä, että saan nyt tehdä juuri tätä työtä.

Tervetuloa tutkimaan itseä, maailmaa, ja ihmettelemään ihmiselämän ihmeellisyyttä. ❤

Hyvää elämää & tietoista painonhallintaa. Tietoisuustaidot ja joustavuus muutosten tukena. Työkirja.

Lappalainen Raimo, Lappalainen Päivi, Granlund Anna. SKT Oy, 2015.

ACT Internet-based vs face-to-face?
A randomized controlled trial of two ways to deliver Acceptance and Commitment Therapy for depressive symptoms.

Behaviour Research and Therapy, Volume 61, October 2014, Pages 43–54.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25127179/

Peruskoulutus

 • Psykologian maisteri (PsM), laillistettu psykologi

Lisäpätevyydet

 • Psykoterapeutti, kognitiivinen käyttäytymisterapia / Tampereen yliopisto
 • Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus, työterveyspsykologi / Työterveyslaitos

Joitakin käymiäni muita lisäkoulutuksia ja seminaareja

 • Mindfulness Based Stress Reduction MBSR CFM® peruskoulutus / CFM
 • Keholliset menetelmät kognitiivisessa psykoterapiassa / Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy
 • Firstbeat sykevälivaihtelun hyvinvointianalyysi / Firstbeat
 • Integratiivinen työote psykoterapiassa ja mielenterveystyössä / IPY ry
 • Syömishäiriöiden psykoterapia integratiivisesta näkökulmasta / IPY ry
 • Painon ja mielen psykologia: ravitsemuspsykologia ja terveyden edistäminen / SKTT