Minusta

by dharwp

Hei! Olen Helsingissä toimiva laillistettu työterveyspsykologi ja psykoterapeutti (kognitiivinen käyttäytymisterapia). Olen tehnyt psykologin urani aikana paljon yhteistyötä erityisesti opetus- ja varhaiskasvatusalalla toimivien henkilöiden kanssa kasvatuksen ja koulutuksen kaikilla asteilla, aina päiväkodeista korkeakouluihin. Näiden alojen voimavarat ja haasteet ovat minulle tuttuja teemoja niin työntekijöiden, työyhteisöjen kuin esihenkilöidenkin näkökulmista.

Seuraavassa voit lukea lisää minusta työntekijänä ja ihmisenä sekä tutustua käyttämääni näkökulmaan, koulutukseeni, ja työkokemukseeni.

Hyvä tietää minusta ja työotteestani

 • Yhteistyötä kanssani harkitsevien on hyvä tietää, että työskentelyotteeni on aktiivinen ja valmentava. Olen osallistava, kysyvä ja sanoittava, ja minulle on tyypillistä olla keskustelussa paljon mukana. Jos siis etsit hoidollista, verkkaista tai hoivaavaa kontaktia, tai sitä, että työntekijä on lähinnä taustalle asettuvan hiljaisen kuuntelijan roolissa, en ehkä ole oikea henkilö juuri Sinulle.
 • Työtapani on aktivoiva ja kohti konkreettista tekemistä sekä muutoskokeiluja yhteistyössä etenevää. Tämä on hyvä tietää etenkin psykoterapian osalta silloin, jos olet tottunut passiivisempaan “juttelemassa käymiseen”, jossa käyntien välillä ei tehdä mitään. Tässäkään ei ole mitään vikaa, mutta suosittelen silloin pohtimaan aiempia kokemuksia ja niistä juontuvia odotuksia työskentelyä kohtaan.
 • Työskentelyssä on aina tilaa hiljaisille oman pohdinnan hetkille. Vastaanottoaikaani ei kuitenkaan koskaan käytetä kokonaisuudessaan hiljaa istumiseen. Tyypillisempää on aktiivinen keskustelu ja asioiden työstäminen, iloa ja naurua unohtamatta.
 • Työterveystaustani vuoksi minulla on varsin vahva tiedon antamisen ja ohjauksen tulokulma kaikessa työssäni. Tuon siis ajatuksiani esille, mutta on hyvä tietää, että puolestapäättäjäksi en ryhdy: päätökset ja tuntuma siitä, mikä tuntuu oikealta, jäävät aina sinulle.
 • Saamani palautteen mukaan minut koetaan tavallisesti avoimena ja lämpimänä, mutta samalla koen olevani myös tasa-arvoinen ja suora. Tuon yhteiseen pohdintaan sen mitä havaitsen ja näen, mutta kysyen ja mahdollisia uusia näkökulmia ehdottaen: en luule tietäväni. 

Mitä toivon sinulta

 • Motivaatiota ja halua oppia uutta itsestä, kehosta ja ihmisen mielestä keskustelujen, harjoitusten ja kotitehtävien kautta.
 • Valmiutta, motivaatiota ja tässä elämänhetkessä riittäviä voimavaroja kokeilla työskentelyä itsellesi tärkeiden asioiden ja muutostarpeiden parissa myös vastaanottokäyntien välisenä aikana.
 • Halua ja tahtoa vaikuttaa itse siihen, mihin suuntaan oma tarinasi muovautuu. Moni asiakkaistani esimerkiksi perustaa prosessilleen oman muistiinpanokirjan tai vihkon, jonka avulla jäsentää käyntien välillä tehtyjä havaintoja, käyttäytymis- ja muutoskokeiluja sekä omia pohdintoja.
 • Kiinnostusta lempeään konkretiaan: uskallusta pieniin tekoihin ja kokeiluihin, uteliaasti ja kehoa mukaan kutsuen.

Näkökulmastani

Painotan kaikessa työssäni psykofyysistä, ihmisen ja tämän ympäristön huomioivaa, käyttäytymiseen palaavaa lähestymistapaa. Työni ydin on siinä, että ihminen on ensisijaisesti kehollinen – autonomisesti oppiva ja kokeva biologinen järjestelmä, jonka pohja on vahvasti lajinkehityksessä. Emme voi siis yksipuolisesti määrätä ja kontrolloida kaikkea: kehollamme on ikään kuin oma tahto, agenda, mieli ja muisti. Meitä tietoisia mieliä tarvitaan sen toiminnan sanoittamiseen ja ohjaamiseen, mutta tätä ei tehdä lisäämällä “itsekuria”, hallintaa tai pakottamista.

Voi siis olla hyvä tietää, että minusta ei saa kumppania taisteluun omaa itseä, kehoa tai tilannettaan vastaan. Sen sijaan näkökulmani pohjaa kehoyhteistyön, hyväksynnän, itseymmärryksen ja myötätunnon lisäämiseen sekä konkreettisten muutostekojen harjoitteluun – ei itseä, tilannetta tai jotakuta toista henkilöä vastaan käydyn kamppailun voittamiseen tai vaikeiden tunteiden välttämiskeinojen lisäämiseen.

Lähden kaikessa ajattelussani siitä, että voimme ottaa vaikeatkin asiat mukaan ja lähteä tekemään pieniä, mutta konkreettisia tekoja kohti itsen näköistä elämää. Ei sitten kun tämä on poissa vaan nytten kun tämä on tässä. Tämä puolestaan perustuu siihen, että suostuu päästämään irti taistelusta ja kääntymään kohti tietoista hyväksyntää, asioiden kohtaamista ja yhteistyötä oman kehon kanssa. Tätä harjoittelemme, askel kerrallaan.

Mistä tulen? Työhistoriastani psykologian alalla

Olen saanut vuosien aikana suuren kunnian työskennellä monenlaisten ihmisten ja ilmiöiden parissa. Aloitin psykologian alan työt vuonna 2009 Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella mieliala- ja terveyskäyttäytymisen tutkimisen, projektikoordinoinnin ja interventioiden toteuttamisen parissa. Tällöin työstin lyhytterapeuttisia menetelmiä ja hyvinvoinnin digitaalisia työvälineitä, kuten mobiilia Oivamieli-ohjelmaa ja internet-pohjaista Hyvän elämän kompassi -verkkohoitoa.

Jyväskylän vuosien jälkeen työskentelin pk-seudun ammattikorkeakouluissa tehden yhteistyötä sekä opiskelijoiden että henkilöstön kanssa, ja näistä tehtävistä siirryin toimimaan opettajien, rehtoreiden ja varhaiskasvatusalan työntekijöiden työterveyspsykologiksi Helsinkiin. Omaa vastaanottoani olen pitänyt muun työn ohella vuodesta 2014.

Olen kiinnostunut alastani ja ihmisten kohtaamisesta. Pyrin kehittämään ymmärrystäni, osaamistani ja itseäni ihmisenä jatkuvasti, ja työni on asianmukaisesti työnohjattua. Työlleni vastapainona harjoitan päivittäin astangajoogaa, jonka syvää, jalat maahan palauttavaa viisautta pyrin tuomaan myös työni tueksi. Oman kehon viisauden (ja joskus myös järjettömyyden) kuunteleminen on jokapäiväisen elämäni keskeisin ankkuri.

Kaiken toimintani pohjalla on asiakastyöskentelystä saamani kokemus, näyttöön perustuva tieteellinen tutkimus ja myös oma elämänpolkuni. On helpompi asettua muiden tueksi, kun on aitoa, omakohtaista kokemusta siitä, mitä on todellinen, elämän suuntaa ja kulkua muuttava kärsimys. Se tekee elämän edessä nöyräksi, mutta myös kiitolliseksi siitä, että saan nyt tehdä juuri tätä työtä.

Tervetuloa tutkimaan itseä, maailmaa, ja ihmettelemään ihmiselämän ihmeellisyyttä. ❤

Hyvää elämää & tietoista painonhallintaa. Tietoisuustaidot ja joustavuus muutosten tukena. Työkirja.

Lappalainen Raimo, Lappalainen Päivi, Granlund Anna. SKT Oy, 2015.

ACT Internet-based vs face-to-face?
A randomized controlled trial of two ways to deliver Acceptance and Commitment Therapy for depressive symptoms.

Behaviour Research and Therapy, Volume 61, October 2014, Pages 43–54.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25127179/

Peruskoulutus

 • Psykologian maisteri (PsM), laillistettu psykologi

Lisäpätevyydet

 • Psykoterapeutti, kognitiivinen käyttäytymisterapia / Tampereen yliopisto
 • Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus, työterveyspsykologi / Työterveyslaitos

Joitakin käymiäni muita lisäkoulutuksia ja seminaareja

 • Restoratiivisen joogan opettaminen (50 h) / MVP
 • Mindfulness Based Stress Reduction MBSR CFM® peruskoulutus / CFM
 • Keholliset menetelmät kognitiivisessa psykoterapiassa / Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy
 • Firstbeat sykevälivaihtelun hyvinvointianalyysi / Firstbeat
 • Integratiivinen työote psykoterapiassa ja mielenterveystyössä / IPY ry
 • Syömishäiriöiden psykoterapia integratiivisesta näkökulmasta / IPY ry
 • Painon ja mielen psykologia: ravitsemuspsykologia ja terveyden edistäminen / SKTT