Minusta

by dharwp

Hei! Olen pk-seudulla toimiva laillistettu työterveyspsykologi ja psykoterapeutti. Olen tehnyt psykologin urani aikana paljon yhteistyötä erityisesti opetus- ja varhaiskasvatusalalla toimivien henkilöiden kanssa kasvatuksen ja koulutuksen kaikilla asteilla, aina päiväkodeista korkeakouluihin asti. Näiden alojen yhteys hyvinvointiin, työkykyyn ja mielenterveyteen ovat minulle tuttuja teemoja niin työntekijöiden kuin esihenkilöidenkin näkökulmista.

Seuraavassa voit lukea lisää minusta työntekijänä ja ihmisenä sekä tutustua käyttämääni näkökulmaan, koulutukseeni, ja työkokemukseeni.

Hyvä tietää minusta ja työotteestani

 • Yhteistyötä kanssani harkitsevien on hyvä tietää, että työskentelyotteeni on aktiivinen ja valmentava. Olen kysyvä ja sanoittava, ja minulle on siten tyypillistä olla keskustelussa paljon mukana. Olen vuorovaikutustyyliltäni siis sparraava ja temponi on melko nopea; jos etsit hyvin hoidollista tai hoivaavaa kontaktia, tai sitä, että työntekijä on lähinnä taustalle asettuvan hiljaisen kuuntelijan roolissa, en todennäköisesti ole oikea henkilö juuri Sinulle.
 • Työterveystaustani vuoksi minulla on varsin vahva tiedon antamisen ja ohjauksen tulokulma kaikessa työssäni. Tuon ajatuksiani esille, mutta en päätä puolestasi – tuntuma siitä, mikä tuntuu oman elämän kannalta oikealta, jää jokaiselle itselleen.
 • Saamani palautteen mukaan minut koetaan tavallisesti avoimena ja lämpimänä, mutta samalla koen olevani myös tasa-arvoinen ja suora. Tuon yhteiseen pohdintaan sen mitä havaitsen ja näen.  
 • Työskentely kanssani on yksilöllistä ja luottamuksellista. Ajatuksesi ja innovaatiosi pysyvät itsesi eteenpäin vietävinä.

Painotan työssäni psykofyysistä, ihmisen ja tämän ympäristön huomioivaa, konkreettiseen käyttäytymiseen ja toimintaan palaavaa lähestymistapaa. Työni ydin on siinä, että ihminen on ensisijaisesti kehollinen – autonomisesti oppiva ja kokeva biologinen järjestelmä, jonka pohja on vahvasti evolutiivinen ja elämää suojaava. Emme voi yksipuolisesti määrätä ja kontrolloida kaikkea: kehollamme on ikään kuin oma tahto, mieli ja muisti. Meitä tietoisia mieliä tarvitaan sen toiminnan sanoittamiseen ja ohjaamiseen oikeaan suuntaan, mutta tätä ei tehdä lisäämällä “itsekuria”, hallintaa tai pakottamista.

On siis hyvä tietää, että minusta ei saa kumppania taisteluun omaa itseä, kehoa tai tilannettaan vastaan. Sen sijaan näkökulmani pohjaa kehoyhteistyön, itseymmärryksen ja myötätunnon lisäämiseen sekä konkreettisten muutostekojen harjoitteluun – ei kamppailun voittamiseen tai välttämiskeinojen lisäämiseen.

Lähden kaikessa ajattelussani siitä, että voimme ottaa vaikeatkin kokemuksemme mukaan ja lähteä tekemään pieniä, mutta konkreettisia tekoja kohti itsen näköistä elämää. Ei sitten kun tämä on poissa vaan nytten kun tämä on tässä. Tämä puolestaan perustuu siihen, että suostuu itse luopumaan taistelusta ja kääntymään kohti tietoista hyväksyntää, asioiden kohtaamista ja yhteistyötä oman kehon kanssa. Tätä harjoittelemme, askel kerrallaan.

Olen saanut vuosien aikana suuren kunnian työskennellä monenlaisten ihmisten ja ilmiöiden parissa. Aloitin psykologian alan työt vuonna 2009 Jyväskylän yliopistossa mieliala- ja terveyskäyttäytymisen tutkimisen, projektikoordinoinnin ja interventioiden toteuttamisen parissa. Tällöin työstin lyhytterapeuttisia menetelmiä ja hyvinvoinnin digitaalisia työvälineitä, kuten mobiilia Oivamieli-ohjelmaa ja internet-pohjaista Hyvän elämän kompassi -verkkohoitoa.

Jyväskylän vuosien jälkeen työskentelin pk-seudun ammattikorkeakouluissa tehden yhteistyötä sekä opiskelijoiden että henkilöstön kanssa, ja näistä tehtävistä siirryin toimimaan opettajien, rehtoreiden ja varhaiskasvatusalan työntekijöiden työterveyspsykologiksi Helsinkiin. Omaa vastaanottoani olen pitänyt muun työn ohella vuodesta 2014.

Olen kiinnostunut alastani ja ihmisten kohtaamisesta. Pyrin kehittämään ymmärrystäni, osaamistani ja itseäni ihmisenä, ja työni on työnohjattua. Työlleni vastapainona harjoitan päivittäin astangajoogaa, jonka syvää, jalat maahan palauttavaa viisautta pyrin tuomaan myös työni tueksi. Oman kehon viisauden (ja joskus myös järjettömyyden) kuunteleminen on jokapäiväisen elämäni keskeinen ankkuri.

Kaiken toimintani pohjalla on asiakastyöskentelystä saamani kokemus, näyttöön perustuva tieteellinen tutkimus ja myös oma elämänpolkuni. On helpompi asettua muiden tueksi, kun on aitoa, omakohtaista kokemusta siitä, mitä on todellinen, elämän suuntaa ja kulkua muuttava kärsimys. Se tekee elämän edessä nöyräksi, mutta myös kiitolliseksi siitä, että saan nyt tehdä juuri tätä työtä.

Tervetuloa tutkimaan itseä, maailmaa, ja ihmettelemään ihmiselämän ihmeellisyyttä. ❤

Hyvää elämää & tietoista painonhallintaa. Tietoisuustaidot ja joustavuus muutosten tukena. Työkirja.

Lappalainen Raimo, Lappalainen Päivi, Granlund Anna. SKT Oy, 2015.

ACT Internet-based vs face-to-face?
A randomized controlled trial of two ways to deliver Acceptance and Commitment Therapy for depressive symptoms.

Behaviour Research and Therapy, Volume 61, October 2014, Pages 43–54.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25127179/

Peruskoulutus

 • Psykologian maisteri (PsM), laillistettu psykologi

Lisäpätevyydet

 • Psykoterapeutti, kognitiivinen käyttäytymisterapia / Tampereen yliopisto
 • Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus, työterveyspsykologi / Työterveyslaitos

Joitakin käymiäni muita lisäkoulutuksia ja seminaareja

 • Mindfulness Based Stress Reduction MBSR CFM® peruskoulutus / CFM
 • Keholliset menetelmät kognitiivisessa psykoterapiassa / Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy
 • Firstbeat sykevälivaihtelun hyvinvointianalyysi / Firstbeat
 • Integratiivinen työote psykoterapiassa ja mielenterveystyössä / IPY ry
 • Syömishäiriöiden psykoterapia integratiivisesta näkökulmasta / IPY ry
 • Painon ja mielen psykologia: ravitsemuspsykologia ja terveyden edistäminen / SKTT