Psykoterapia

Kiitos mielenkiinnostasi, olen vaihtamassa vastaanottoni toimipistettä, ja Kelan kuntoutuspsykoterapiapaikkoja ei ole tällä hetkellä sen myötä avoinna. Päivitän tilanteen heti sen muuttuessa! Näillä näkymin tutustumiskäynnille on mahdollista hakeutua aikaisintaan kesäkuussa 2020. Kiitos kärsivällisyydestäsi!


Tule pohtimaan tilannettasi, ajatuksiasi, tunteitasi, käyttäytymistäsi ja kehoyhteyttäsi psykofyysisesti painottuneeseen, elävään ja hengittävään kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tavoitteellinen, ihmisläheinen ja yksilölliseen analyysiin perustuva, arkeen kytkeytyvä ja vankasti tutkimusnäyttöön perustuva psykoterapiamuoto, joka huomioi sekä mielen että kehon kokonaisvaltaisesti: elämänhistorian, ajatukset, tunteet, kehontuntemukset, kehitys- ja oppimishistorian, koetut oireet ja nykyhetken elämän – yksilöllisesti, juuri sellaisina kuin ne ainutlaatuisina jokaiselle ilmenevät. 

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa ongelmista ja niihin vaikuttavista tekijöistä tehdään käsitteellistetty kartta, jonka avulla tutkitaan, mihin toimenpiteitä olisi syytä kohdistaa. Voit lukea terapiasuuntauksesta lisää täältä.

Yleisiä teemoja vastaanotolleni hakeutumisessa ovat olleet esimerkiksi

  • stressi, työuupumus ja muut työhön liittyvät pulmat
  • mieliala- ja ahdistuneisuusoireet
  • tarve ymmärtää itseä ja omaa kehoa paremmin
  • halu kehittää omaa keho-mieliyhteyttä
  • elämän suunnan muuttaminen, arvopohdinta
  • univaikeudet
  • lihavuus, painonhallinta
  • syömishäiriöoireilu, erityisesti ahmintahäiriö BED
  • ihmissuhdeongelmat
  • jne.

Miten edetä?

KELA-korvattu kuntoutuspsykoterapia
KELAn tukeman kuntoutuspsykoterapian edellytyksenä on lääkärin diagnosoima mielenterveyden häiriö (esim. masennus, ahdistus), ja hoidon keskeinen tavoite on työ- tai opiskelukyvyn tukeminen. Hakeutuessasi kuntoutuspsykoterapiaan tarvitset psykiatrin arvion tilanteestasi (B-lausunto) sekä KELA:n myöntävän päätöksen terapiatuesta. Usein terapiaprosessi käynnistetään työterveyshuollosta, terveysasemalta tai muusta vastaavasta tahosta. Voit myös hakeutua psykiatrin konsultaatioon omakustanteisesti käynnistääksesi psykoterapiaprosessin.

Mikäli olet saamassa B-lausunnon KELAn kuntoutuspsykoterapiajaksoa varten, voit halutessasi kysyä mahdollisuutta tutustumiskäynnille. Huomaathan, että KELA ei korvaa näitä käyntejä. Kuntoutuspsykoterapia on pituudeltaan noin 1-3 vuoden mittainen, tukea saa vuodeksi kerrallaan. Tapaamiset ovat viikoittaisia. Uutta jaksoa voi hakea erityisin perustein aikaisintaan viiden vuoden kuluttua edellisen psykoterapian päätyttyä. Korvauksen enimmäismäärä yksittäisestä käyntikerrasta on 57,60 €. Tämän ylittävä osuus jää itse maksettavaksi.


Itse maksettu psykoterapia
Olet tervetullut psykoterapiaan myös ilman lähetettä. Tällöin et tarvitse diagnoosia, psykiatrin arviota tilanteestasi tai KELA:n tukipäätöstä. Näistä käynneistä ei kuitenkaan voi saada KELAn tukea.

Lyhytterapia (20 krt)
Viikoittainen, noin 5 kuukautta kestävä lyhytterapia sopii erityisesti lievempien ongelmien asioiden punnitsemiseen, eikä edellytä lääketieteellistä arviota tai lausuntoa. Lyhytterapiatyöskentelyä voi myös käyttää varsinaisen kuntoutuspsykoterapian tarpeen ja ajankohtaisuuden taustoittamiseen. Lyhytterapeuttista työskentelyä on hyödynnetty esimerkiksi työstressin jäsentämiseen tai elämäntapamuutoksen liikkeelle laittamiseen.

Tutustumiskäynnit
Kaikki yhteistyösuhteet aloitetaan yhdellä tai useammalla tutustumiskäynnillä. Tämä antaa meille molemmille mahdollisuuden katsella tilannetta yhdessä ja pohtia mahdollisen yhteistyön aloittamista. Tutustumiskäynnillä pohdin itse erityisesti, onko juuri minun osaamisellani sekä lähestymis- ja työskentelytavoillani Sinulle annettavaa. Mikäli päätämme yhteisesti aloittaa yhteistyön, terapiajaksosta tehdään sopimus.

Huomaathan, että olen liittymässä potilastiedon arkistoon (Kanta), sillä laki velvoittaa tätä yksityiseltä terveydenhuollon palvelunantajalta (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluista).