Psykoterapiaan?

Tule pohtimaan tilannettasi, ajatuksiasi, tunteitasi, käyttäytymistäsi ja kehoyhteyttäsi psykofyysisesti painottuneeseen, elävään ja hengittävään kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tavoitteellinen, ihmisläheinen ja yksilölliseen analyysiin perustuva, arkeen kytkeytyvä ja tutkimusnäyttöön perustuva psykoterapiamuoto, joka huomioi sekä mielen että kehon kokonaisvaltaisesti: elämänhistorian, ajatukset, tunteet, kehontuntemukset, kehitys- ja oppimishistorian, koetut oireet ja nykyhetken elämän – yksilöllisesti, juuri sellaisina kuin ne ainutlaatuisina jokaiselle ilmenevät. Tässä terapiamuodossa ajankohtaisista ongelmista ja niihin vaikuttavista tekijöistä tehdään käsitteellistetty kartta, jonka avulla tutkitaan, mihin toimenpiteitä olisi syytä kohdistaa. Voit lukea terapiasuuntauksesta lisää täältä.

Yleisiä teemoja vastaanotolleni hakeutumisessa ovat olleet esimerkiksi

 • Stressi, työuupumus ja muut työhön liittyvät pulmat,
 • Itsetuntemuksen, omien arvojen ja elämänsuunnan kirkastaminen,
 • Mieliala- ja ahdistuneisuusoireet,
 • Tarve ymmärtää itseä ja omaa kehoa paremmin,
 • Halu kehittää omaa keho-mieliyhteyttä,
 • Elämän suunnan muuttaminen, arvopohdinta,
 • Lihavuus, painonhallinta,
 • Syömishäiriöoireilu, erityisesti ahmintahäiriö BED,
 • Ihmissuhdeongelmat
 • jne.

Erityisiä sydämenaiheitani ovat

 • Kehon ja mielen yhteys, kehoinformoitu ja arvopohjainen viisas arki,
 • Kehotietoisuuden ja -yhteistyön lisääminen,
 • Työn, mielenterveyden ja hyvinvoinnin välinen yhteys,
 • Työperäiset ongelmat, työyhteisöilmiöt ja työssäjaksamisen tuki,
 • Lihavuuteen ja painonhallintaan liittyvät asiat,
 • Jooga- ja mindfulness-perinteet muutosprosessin tukena.

Miten etenisin?

Terapiaprosessit ovat tyypillisesti kertaviikkoisia tapaamisia. Ne voidaan järjestää joko erikseen sovitun jakson pituisena (esim. 3-20 käyntiä) tai Kelan kuntoutuspsykoterapiana. Kuntoutuspsykoterapia on lähtökohtaisesti aina vuoden jakso. Voit lukea kuntoutuspsykoterapiasta lisää Kelan sivuilta.

Kaikkia psykoterapiajaksoja edeltää 1-2 tutustumiskäyntiä, joissa pohditaan tilannetta sekä sitä, olenko juuri minä oikea henkilö vierellä kulkijaksi.

Mikäli tuntuu siltä, että hyötyisit tämänkaltaisesta työskentelystä, mutta et koe viikoittaisia tapaamisia tällä hetkellä tarpeellisiksi tai mahdollisiksi, voit harkita myös yksittäisille psykologikäynneille hakeutumista.

Seuraavilta sivuilta voit lukea lisää psykoterapiaan liittyviä asioita:

Tutustumiskäynnit ja hinnasto