Psykoterapiaan?

Olen vaihtamassa vastaanottoni toimipistettä alkusyksystä 2020, jonka jälkeen seuraavat Kelan kuntoutuspsykoterapiapaikat tulevat avoimiksi. Koronaepidemian aikana vastaanotot järjestetään KELAn suosituksia seuraten, pääsääntöisesti siis etäyhteyksiä hyödyntäen. Kiitos kärsivällisyydestäsi!


Tule pohtimaan tilannettasi, ajatuksiasi, tunteitasi, käyttäytymistäsi ja kehoyhteyttäsi psykofyysisesti painottuneeseen, elävään ja hengittävään kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tavoitteellinen, ihmisläheinen ja yksilölliseen analyysiin perustuva, arkeen kytkeytyvä ja vankasti tutkimusnäyttöön perustuva psykoterapiamuoto, joka huomioi sekä mielen että kehon kokonaisvaltaisesti: elämänhistorian, ajatukset, tunteet, kehontuntemukset, kehitys- ja oppimishistorian, koetut oireet ja nykyhetken elämän – yksilöllisesti, juuri sellaisina kuin ne ainutlaatuisina jokaiselle ilmenevät. Tässä terapiamuodossa ongelmista ja niihin vaikuttavista tekijöistä tehdään käsitteellistetty kartta, jonka avulla tutkitaan, mihin toimenpiteitä olisi syytä kohdistaa. Voit lukea terapiasuuntauksesta lisää täältä.

Yleisiä teemoja vastaanotolleni hakeutumisessa ovat olleet esimerkiksi

  • stressi, työuupumus ja muut työhön liittyvät pulmat
  • mieliala- ja ahdistuneisuusoireet
  • tarve ymmärtää itseä ja omaa kehoa paremmin
  • halu kehittää omaa keho-mieliyhteyttä
  • elämän suunnan muuttaminen, arvopohdinta
  • univaikeudet
  • lihavuus, painonhallinta
  • syömishäiriöoireilu, erityisesti ahmintahäiriö BED
  • ihmissuhdeongelmat
  • jne.

Miten etenisin?

Voit lukea seuraavalta sivulta muutamia psykoterapiaan liittyviä asioita: