Työnohjaus ja työelämäpalvelut

avokado

Tervetuloa työnohjaukseen tai yksittäisille työhön tai työssäjaksamiseen liittyville konsultaatiokäynneille psykofyysisesti painottuneen kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksestä.

Käynneillä voi käsitellä työn pulmakohtia, työssäjaksamista, jäsentää ajankohtaista työkenttää vaatimuksineen ja kuormitustekijöineen, käsitellä asiakastapauksia tai pohtia esimerkiksi oman työnkuvan sekä ammatti-identiteetin muodostumista. Tärkeää voi olla myös tutkia työn voimavaroja ja kantavia rakenteita, ajankohtaisia ilmiöitä, ja etsiä uusia näkökulmia tai ratkaisuja keskeisimpiin avainkohtiin. Ohjaukseen voi hakeutua myös silloin, jos työnkuva, työura tai työssä jaksaminen pohdituttavat, tai ajatuksissa on uuden uran tai opiskelun aloittaminen.

Olen työskennellyt esimerkiksi psykoterapeuttien sekä opetus- ja ohjaustyötä tai muuten monikohteista, henkisesti kuormittavaa työtä tekevien henkilöiden kanssa.

Työnohjauksen aloittamisesta

Ohjaus voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista, ja sen tavoite  sekä tapaamisten määrä sovitaan yksilöllisesti. Tavallisesti sopimus tehdään kuitenkin puolesta vuodesta vuoteen kerrallaan, ja tapaamisia on noin 1-2 kertaa kuussa tarpeen ja toiveen mukaan.

Ennen työskentelyn aloittamista on hyvä tulla ainakin yhdelle tutustumiskäynnille. Tarjoamani ohjauspalvelut ovat luottamuksellisia, myös silloin, kun ohjauksen maksaa työnantaja. Hintaan lisätään alv 24 %.

Yksittäiset konsultaatiokäynnit

Jos et tarvitse varsinaisesti työnohjausta, olet tervetullut myös yksittäisille, esimerkiksi työtä, uraa tai työssäjaksamista jäsentäville konsultaatiokäynneille tarpeesi mukaan.

Seuraava mahdollisuuteni ottaa vastaan uusia työnohjaus- tai työkonsultaatioasiakkaita avautuu tammikuussa 2020.