Työnohjaus

avokado

Tervetuloa työnohjaukseen tai työhön liittyvään konsultaatioon kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksestä. Olen työskennellyt muun muassa psykoterapeuttien, työterveyshuollossa ja oppilaitoksissa toimivien psykologien, opetus- ja ohjaustyötä tekevien, sosiaali- ja terveysalalla toimivien ja muilta osin monikohteista asiantuntijatyötä tekevien henkilöiden kanssa.

Työnohjauksellisella jaksolla on mahdollista jäsentää esimerkiksi ajankohtaista työkenttää vaatimuksineen ja kuormitustekijöineen, käsitellä asiakastapauksia tai pohtia oman työnkuvan sekä ammatti-identiteetin muodostumista. Tärkeää on myös tutkia työn voimavaroja ja kantavia rakenteita, ajankohtaisia ilmiöitä, ja etsiä uusia näkökulmia tai ratkaisuja keskeisimpiin avainkohtiin.

Ohjaukseen voi hakeutua myös silloin, jos työnkuva, työura tai työssä jaksaminen pohdituttavat, jos on omalla alalla tai työelämässä tuore, tai jos ajatuksissa on uuden uran tai opiskelun aloittaminen, ikään katsomatta. Ohjauksen tavoite ja pituus sovitaan aina yksilöllisesti.

Huomaathan, että minulla ei ole vielä erillistä työnohjaajakoulutusta, vaan ohjaan psykologin ja psykoterapeutin koulutuksen sekä työkokemuksen pohjalta. Olen sitoutunut ja noudatan STOry:n eettisiä periaatteita.


Hyvä tietää minusta

✔️  Olen työskentelyssä aktiivinen, valmentava ja kantaaottava, en passiivinen tai hiljainen, ajatukset itsellään pitävä kuuntelija.

✔️ Olen lähtökohtaisesti puolellasi, mutta sanoitan myös muita näkökulmia. On hyödyllistä ja tärkeää katsoa tilannetta monipuolisesti. 

✔️Autan sydämestäni siinä missä voin. Pohdin kanssasi mielelläni toiminta- ja ratkaisuvaihtoehtoja, mutta valinnat ja teot ovat lopulta aina sinun.

👁️‍🗨️ En myötäile edessä ja ihmettele takana. Kerron rehellisesti ja suoraan, mitä näen polullasi, olivat ne sitten haasteita, voimavaroja tai mahdollisia toimintavaihtoehtoja. En ole kaikennäkevä tai -tietävä, mutta avaan omaa ajatteluani ja pyrin pitämään sen selkeänä.

💡 Ohjattavani voivat aina luottaa siihen, että heidän ajatuksensa, ideansa, innovaationsa ja suunnitelmansa pysyvät heidän ominaan, itse eteenpäin vietävinä. 


Ohjauksen aloittamisesta

Ohjaus voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista, ja tapaamisten määrä sovitaan yksilöllisesti. Tavallisesti sovitaan kuitenkin useamman kerran jakso. Varsinaisessa työnohjauksessa sopimus tehdään puolesta vuodesta vuoteen kerrallaan, ja tapaamisia on yleensä kerran kuussa.

Ennen työskentelyn aloittamista on hyvä tulla ainakin yhdelle tutustumiskäynnille, jotta voimme arvioida, olenko juuri minä oikealta tuntuva henkilö keskustelukumppaniksi. Tarjoamani ohjauspalvelut ovat luottamuksellisia, myös silloin, kun ohjauksen maksaa työnantaja.

Työskentelyaikani ohjaustyössä ovat joustavat ja sopimuksen mukaan järjesteltävissä. Pääsääntöisesti kuitenkin ma-to klo 8-13 tai klo 18 jälkeen sekä pe klo 8-16 välillä.

Yksittäiset käynnit

Jos tarvitset joko harvajaksoisempia, yksittäisiä käyntejä tai laajempaa ohjausta esimerkiksi työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin saralla, olet tervetullut myös psykologin konsultaatiokäynneille tarpeesi mukaan.