Työnohjaus- ja työelämäpalvelut

avokadoTyönohjauksen ja työnohjauksellisen, työtoimintapohjaisen konsultaation painopistealueitani ovat olleet erityisesti erilaista ohjaustyötä tai muuten henkistä kuormittavaa työtä tekevät työntekijät, esimerkiksi terveyspsykologian, elämäntapa- tai painonhallintaohjauksen, ja opetustyön osalta.

Työnohjauksessa käsitellään työn pulmakohtia, jäsennetään ajankohtaista työkenttää vaatimuksineen ja kuormitustekijöineen, käsitellään mietityttäviä asiakastapauksia, ja pohditaan oman työnkuvan sekä ammatti-identiteetin muodostumista. Tärkeää on myös yhdessä tutkia työn voimavaroja ja kantavia rakenteita, ajankohtaisia ilmiöitä, ja etsiä uusia näkökulmia tai ratkaisuja keskeisimpiin avainkohtiin.

Työfokusoituun yksilökonsultaatioon tai -ohjaukseen voi hakeutua myös silloin, jos oma työnkuva, työura tai työssä jaksaminen pohdituttavat, tai ajattelee uuden uran tai opiskelun aloittamista, aikuisenakin. Ohjaus voi kohdistua yksilöiden lisäksi myös pienryhmiin (1-4 hlö).

Työnohjauksen tavoite ja tapaamisten määrä sovitaan yksilöllisesti. Tavallisesti työnohjaussopimus tehdään kuitenkin puolesta vuodesta vuoteen kerrallaan, ja tapaamisia on noin kerran kuussa.

Tarjoamani ohjauspalvelut ovat aina luottamuksellisia, myös silloin, kun ohjauksen maksaa työnantaja.

En voi valitettavasti tällä hetkellä ottaa vastaan uusia asiakkaita.