Työelämäpalvelut

avokadoTyölähtöisen konsultaation painopistealueitani ovat olleet pääasiassa opetus- ja ohjaustyön parissa toimivat esimiehet ja työntekijät aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

Käynneillä käsitellään työn pulmakohtia, jäsennetään ajankohtaista työkenttää vaatimuksineen ja kuormitustekijöineen, käydään tarvittaessa läpi asiakastapauksia, ja pohditaan oman työnkuvan sekä ammatti-identiteetin muodostumista. Tärkeää on myös tutkia työn voimavaroja ja kantavia rakenteita, ajankohtaisia ilmiöitä, ja etsiä uusia näkökulmia tai ratkaisuja keskeisimpiin avainkohtiin.

Työfokusoituun yksilökonsultaatioon tai -ohjaukseen voi hakeutua myös silloin, jos oma työnkuva, työura tai työssä jaksaminen pohdituttavat, tai ajattelee uuden uran tai opiskelun aloittamista, iästä ja urasta riippumatta. Ohjaus voi kohdistua yksilöiden lisäksi myös pienryhmiin (1-4 hlö).

Tapaamisten laajempi tavoite ja määrä sovitaan yksilöllisesti. Tavallisesti sopimus tehdään kuitenkin puolesta vuodesta vuoteen kerrallaan, ja tapaamisia on noin kerran kuussa. Keskustelut ovat luottamuksellisia, myös silloin, kun ohjauksen maksaa työnantaja.

En voi valitettavasti ottaa tällä hetkellä vastaan uusia asiakkaita.