Työnohjaus

avokado

Tervetuloa työnohjaukseen tai työhön liittyvälle konsultaatiojaksolle psykofyysisesti painottuneen kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksestä. Olen työskennellyt esimerkiksi psykoterapeuttien, opetus- ja ohjaustyötä tekevien, sosiaali- ja terveysalalla toimivien ja muilta osin monikohteista asiantuntijatyötä tekevien henkilöiden kanssa.

Tarkoitus ja tavoitteet

Työnohjauksellisella jaksolla voi käsitellä työn pulmakohtia, jäsentää ajankohtaista työkenttää vaatimuksineen ja kuormitustekijöineen, käsitellä asiakastapauksia tai pohtia esimerkiksi oman työnkuvan sekä ammatti-identiteetin muodostumista. Tärkeää voi olla myös tutkia työn voimavaroja ja kantavia rakenteita, ajankohtaisia ilmiöitä, ja etsiä uusia näkökulmia tai ratkaisuja keskeisimpiin avainkohtiin. Ohjaukseen voi hakeutua myös silloin, jos työnkuva, työura tai työssä jaksaminen pohdituttavat, tai ajatuksissa on uuden uran tai opiskelun aloittaminen. Tavoitteet sovitaan aina yksilöllisesti.


Hyvä tietää minusta

✔️ Olen vuorovaikutuksessa aktiivinen, valmentava ja kantaaottava, en pelkkä kuuntelija. Sparraan ja ajattelen kanssasi mielelläni yhdessä.

✔️Olen lähtökohtaisesti puolellasi. Sanoitan kuitenkin myös muita näkökulmia – yleensä on hyödyllistä ja tärkeää katsoa tilannetta monipuolisesti. 

✔️Autan siinä missä voin. Pohdin toiminta- ja ratkaisuvaihtoehtoja, mutta valinnat ja teot ovat kuitenkin lopulta aina sinun.

👁️‍🗨️ En myötäile edessä ja ihmettele takana. Kerron rehellisesti ja suoraan, mitä näen polullasi, olivat ne sitten haasteita, voimavaroja tai mahdollisia toimintavaihtoehtoja. En ole kaikennäkevä tai -tietävä, mutta avaan omaa ajatteluani ja pyrin pitämään sen selkeänä.

💡 Ohjattavani voivat aina luottaa siihen, että heidän ajatuksensa, ideansa, innovaationsa ja suunnitelmansa pysyvät heidän ominaan, itse eteenpäin vietävinä. 


Ohjauksen aloittamisesta

Ohjaus voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista, ja tapaamisten määrä sovitaan yksilöllisesti. Tavallisesti sovitaan kuitenkin useamman kerran jakso. Varsinaisessa työnohjauksessa sopimus tehdään puolesta vuodesta vuoteen kerrallaan, ja tapaamisia on yleensä kerran kuussa.

Ennen työskentelyn aloittamista on hyvä tulla ainakin yhdelle tutustumiskäynnille, jotta voimme arvioida, olenko juuri minä oikealta tuntuva henkilö keskustelukumppaniksi. Tarjoamani ohjauspalvelut ovat luottamuksellisia, myös silloin, kun ohjauksen maksaa työnantaja.

Yksittäiset käynnit

Jos tarvitset työkytköksen lisäksi laajempaa ohjausta (esim. työssäjaksaminen ja työhyvinvointi), olet tervetullut myös yksittäisille, jäsentäville konsultaatiokäynneille tarpeesi mukaan. Ylläolevat periaatteet pätevät myös tämänkaltaiseen yksilötyöskentelyyn.