Luennot ja koulutus

mustikat

Jokainen meistä on asemastaan tai roolistaan riippumatta ensisijaisesti biologinen ihminen, omanlaisensa kehitys- ja oppimishistorian tulos.

Mielen, kehon, ympäristön ja oppimishistorian keskinäinen vuoropuhelu liittyy erottamattomasti kaikkeen toimintaamme, huomasimme sitä tai emme.

Jos näiden tekijöiden suora yhteys käyttäytymiseen jäävät huomioimatta, omaa tai toisenkaan toimintaa on liki mahdoton ymmärtää.

Tarjoan mielelläni alustuksia, luentoja ja koulutusta psykofyysisestä näkökulmasta liittyen esimerkiksi aiheissa

 • työhyvinvointi ja työssäjaksaminen
 • tunteet ja työ
 • johtaminen ja hyvinvointi
 • terveyskäyttäytyminen
 • painonhallinnan psykologia
 • lihavuuteen liittyvät syömihäiriöt
 • ahmimiskäyttäytyminen
 • Binge eating disorder BED
 • psykofyysinen keho-mieli -yhteys painonhallinnan tukena.

Rakennan luento- ja koulutuskerrat yksilöllisesti, niin tutkittua tietoa kuin elävän elämän esimerkkejä hyödyntäen.

Yleisönäni on tähän asti ollut muun muassa:

 • Eri alojen esimiesyhteisöjä ja asiantuntijoita,
 • Terveydenhoitajia, lääkäreitä, ravitsemusterapeutteja ja psykoterapeutteja,
 • Painonhallinta- ja liikuntaneuvontaa tarjoavia ammattilaisia,
 • Syömisellä oirehtivia sekä heidän omaisiaan,
 • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan, psykologian ja muiden alojen opiskelijoita,
 • Tutkijoita.
 • jne.

Luento- ja koulutustilaisuuksista voi tiedustella ottamalla yhteyttä.