Luennot ja koulutus

mustikat

Mielen ja kehon vuoropuhelu liittyy erottamattomasti kaikkeen toimintaamme. Hyvää tietoa voi olla paljon, mutta se ei silti välttämättä siirry arjen toiminnaksi saati uusiksi toimintatavoiksi. Useimpia meistä vaivaa tuttu ja tuskastuttava ristiriita: Tiedän miten minun tulisi toimia, mutta toimin silti toisin. Jos ajatusten, tunteiden ja elämänhistoriallisten tekijöiden rooli, kehon reagointi sekä näiden tekijöiden suora yhteys käyttäytymiseen jäävät huomioimatta, omaa tai toisenkaan toimintaa on liki mahdoton ymmärtää.

Tarjoan mielelläni alustuksia, luentoja ja koulutusta muun muassa lihavuuteen liittyvien syömishäiriöiden, ahmimisongelmien, terveyskäyttäytymisen ja painonhallinnan psykologiasta. Rakennan luento- ja koulutuskerrat yksilöllisesti, niin tutkittua tietoa kuin elävän elämän esimerkkejä hyödyntäen.

Yleisönäni on tähän asti ollut muun muassa:

  • Terveydenhoitajia, lääkäreitä, ravitsemusterapeutteja ja psykoterapeutteja
  • Painonhallinta- ja liikuntaneuvontaa tarjoavia ammattilaisia
  • Syömisellä oirehtivia sekä heidän omaisiaan
  • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan, psykologian ja muiden alojen opiskelijoita
  • Tutkijoita.

Luento- ja koulutustilaisuuksista voi tiedustella ottamalla yhteyttä.