Hinnasto ja ehdot

Hinnasto on voimassa 21.5.2020 alkaen ja koskee uusia asiakkaita. Pidätän oikeuden muuttaa hinnastoa, mutta muutokset koskevat aina uusia asiakkaita, ja kesken sovitun työskentelykauden esimerkiksi vastaanottokäyntien hinta ei muutu.

Tutustuthan myös peruutusehtoihin ja mikäli olet hakeutumassa kuntoutuspsykoterapiaan, erityisesti psykoterapiasopimukseen tutustuminen on tärkeää, sillä se asettaa raamit yhteiselle työskentelylle. Molemmat löydät skrollaamalla sivua alaspäin.

Hinnasto

Kaikki tutustumiskäynnit
(psykologin käynti, työnohjaus, terapia)
85 € / 60 min
Psykologikäynti
Terveydenhuollon palvelu on arvonlisäverotonta. Lue lisää tästä.
100 € / 60 min
Työnohjaus + työkonsultaatiot
Työnohjauspalvelut ovat käytännössä aina arvonlisäverollista toimintaa. Lue lisää tästä.
100 € + 24 % alv (yht. 124 €) / 60 min
Psykoterapiakäynti, KELA-asiakkaat
KELA-korvaushinta vain myönteisen kuntoutuspäätöksen saaneille.
Huomaa, että työskentelyyn sitoudutaan vuodeksi kerrallaan. Voit lukea kuntoutuspsykoterapiaan tarkoitetusta tuesta lisää KELA:n sivuilta.
95 € / n. 45 min
KELA-korvauksen (57,60 €) jälkeen 37,40 € / käynti.

Toisin sanoen, esimerkisi viikoittainen henkilökohtainen yksilöterapia maksaa kuukaudessa tällöin n. 149,60 €.
Lyhytterapiakäynti / yksittäinen terapiakäynti
Lyhytaikaiseen työskentelyyn, oman prosessin ylläpitämiseen, ja yksittäiset käynnit
90 € / 45 min

Näillä katan ensisijaisesti toimipisteen ylläpitämisestä aiheutuvat kulut. Mikäli muuta ei ole sovittu, laskutan pääsääntöisesti kerran kuussa.

Ajan peruminen

Voit perua varaamasi ajan veloituksetta 24 tuntia ennen varattua aikaa. Tämän jälkeen veloitan 50 % varaamasi käynnin hinnasta. Perumatta jääneestä ajasta veloitan käynnin täyden hinnan. Sairaustapauksissa pyrimme ensisijaisesti löytämään korvaavan ajan. Omasta mahdollisesta sairastumisestani ei toki koidu sinulle kuluja!

Kelan kuntoutuspsykoterapia-asiakkaiden on hyvä tietää, että Kela ei valitettavasti korvaa peruuntuneista tai perumatta jääneistä käynneistä koituneita kuluja, eikä esim. perumatta jääneiden aikojen laskutukseen siten sovelleta KELA-korvaustaksaa.

Psykoterapiasopimus

Psykoterapia on lähes aina pitkäaikaista ja intensiivistä työskentelyä. Kun kyseessä on kuntoutuspsykoterapia, psykoterapeutti varaa sinulle henkilökohtaisen, viikoittaisen asiakaspaikan, pyrkien tukemaan työskentelyäsi kohti haluamiasi tavoitteita ja itsesi näköistä elämää. Paikka on Sinun koko jakson, käytännössä tavallisesti vuoden ajan. Työskentelyn luonteesta ja tapaamisten tiheydestä johtuen psykoterapiaan kohdistuu satunaisia käyntejä paljon enemmän käytänteitä, joista on tärkeä olla yhtä mieltä jo ennen työskentelyn aloittamista. Arvioi ne siis rauhassa!

Seuraavaan psykoterapiasopimukseen on kirjattu omia hyväksi havaittuja käytänteitäni ja työskentelyperiaatteitani. Lähtiessämme yhteistyöhön sitoudumme näihin yhteisesti. Mikäli jokin asia tai kohta mietityttää, siitä on aina hyvä jutella etukäteen.

Lataa tiedosto tästä:
Psykoterapiasopimus ja kuvaus työskentelystä (PDF)

Dokumentin tärkeimpänä asiana on varmistaa, että työskentelyllämme on toimivat, selkeät puitteet ja pelisäännöt, joista olemme molemmat tietoisia ja yhteisymmärryksessä. Lisäksi sillä varmistetaan, että jakson aloitus on harkittu ja ajankohtainen, työskentely mahdollista voimavarojen ja ajan puolesta, ja että huolehdimme molemmat sovituista asioista kiinni pitämisestä (tapaamisajat, laskutusasiat).

Huomaathan, että tarkistan työskentelyn alussa, että olet lukenut sopimuksen ja hyväksyt sen periaatteet. Mikäli et siis saa tiedostoa auki, olethan minuun yhteydessä! :) Sopimus allekirjoitetaan yhdessä, kun työskentely aloitetaan.

EU-sääntelyn mukainen pakollinen tiedonanto:


“Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (kuluttajaneuvonta.fi).”

(puuh!)