Tarjoamani vaihtoehdot: psykoterapiaa pitkäkestoisesti tai lyhyemmin

Jos koet, että psykoterapia voisi olla oikea prosessi sinulle, tässä joitakin vaihtoehtoja etenemiseen.

🌱KELA-korvattu kuntoutuspsykoterapia

KELAn tukeman kuntoutuspsykoterapian edellytyksenä on lääkärin diagnosoima mielenterveyden häiriö (esim. masennus, ahdistus). Psykoterapiajakson keskeinen kohde ja tavoite on työ- tai opiskelukyvyn tukeminen / kuntoutus.

Hakeutuessasi kuntoutuspsykoterapiaan tarvitset psykiatrin arvion tilanteestasi (B-lausunto). Usein terapiaprosessi käynnistetään työterveyshuollosta, terveysasemalta tai muusta vastaavasta tahosta, mutta voit myös hakeutua psykiatrin konsultaatioon omakustanteisesti esimerkiksi yksityisen lääkäriaseman kautta. KELA:lta kuntoutuspsykoterapiatukea voi hakea siinä vaiheessa, kun olet löytänyt itsellesi sopivan psykoterapeutin, ja sopinut hänen kanssaan terapian aloittamisesta.

Mikäli olet saamassa B-lausunnon KELAn kuntoutuspsykoterapiajaksoa varten, voit halutessasi kysyä mahdollisuutta tutustumiskäynnille. Huomaathan, että KELA ei korvaa näitä käyntejä. Kuntoutuspsykoterapia voi olla pituudeltaan 1-3 vuoden mittainen, tukea myönnetään kuitenkin aina vuodeksi kerrallaan. Tapaamiset ovat lähtökohtaisesti viikoittaisia.

Voit lukea kuntoutuspsykoterapiasta lisää KELAn sivuilta.

🌱Itse maksettu psykoterapia, yksittäiset käynnit ja lyhytterapia

Olet tervetullut terapiaan myös ilman lähetettä. Tällöin et tarvitse diagnoosia, psykiatrin arviota tilanteestasi tai KELA:n tukipäätöstä. Näistä käynneistä ei kuitenkaan voi saada KELAn tukea. Työskentelyn pituudesta ja käyntitiheydestä päätetään yhteisesti.

Yksittäiset käynnit ja lyhytterapia

Yksittäiset käynnit toimivat esimerkiksi pitkäaikaisemman psykoterapian tarpeen arvioimiseen, ajankohtaisen tilanteen jäsentämiseen, lievien oireiden tai ongelmien luotaamiseen, ja psykoterapian jälkeen ylläpitäväksi tilanteen ja suunnan tarkasteluun. Muutamastakin käynnistä (esim. 1-3 kertaa) voi olla jo hyötyä. Vaikea-asteisten / pitkäaikaisten ongelmien hoitoon tai traumojen purkamiseen tällaiset käynnit eivät sovellu.

Viikoittainen lyhytterapia (esim. 4-20 krt) sopii erityisesti lievien ja selkeärajaisten ongelmien asioiden tutkimiseen. Lyhytterapiatyöskentelyä voi myös käyttää varsinaisen kuntoutuspsykoterapian tarpeen ja ajankohtaisuuden taustoittamiseen. Lyhytterapeuttista työskentelyä on hyödynnetty esimerkiksi työstressin jäsentämiseen tai elämäntapamuutoksen tukemiseksi. Tiiviimmän luonteensa vuoksi tästä työskentelystä tehdään terapiasopimus, aivan kuten varsinaisesta pitkäkestoisemmasta psykoterapiasta.

🌱Tutustumiskäynnit aloittavat kaiken työskentelyn

Kaikki yhteistyösuhteet aloitetaan aina yhdellä tai useammalla tutustumiskäynnillä, joiden aikana selvitetään tilannettasi, muutostoiveitasi sekä yhteistyön aloittamisen mahdollisuuksia. Tutustumiskäynnillä pohdin erityisesti sitä, onko juuri minun osaamisellani sekä lähestymis- ja työskentelytavoillani Sinulle annettavaa. Mikäli päätämme aloittaa yhteistyön, terapiajaksosta tehdään sopimus. Voit tutustua voimassa olevaan psykoterapiasopimukseen hinnasto ja ehdot -sivulta.

Huomaathan, että olen liittymässä potilastiedon arkistoon (Kanta), sillä laki velvoittaa tätä yksityiseltä terveydenhuollon palvelunantajalta (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluista).

Muuta aiheeseen liittyvää