Psykoterapiaa pitkäkestoisesti tai lyhyemmin

Jos koet, että psykoterapia voisi olla oikea prosessi sinulle, tässä joitakin vaihtoehtoja etenemiseen.

KELA-korvattu kuntoutuspsykoterapia

KELAn tukeman kuntoutuspsykoterapian edellytyksenä on lääkärin diagnosoima mielenterveyden häiriö (esim. masennus, ahdistus), ja hoidon keskeinen tavoite on työ- tai opiskelukyvyn tukeminen. Hakeutuessasi kuntoutuspsykoterapiaan tarvitset psykiatrin arvion tilanteestasi (B-lausunto) sekä KELA:n myöntävän päätöksen terapiatuesta. Usein terapiaprosessi käynnistetään työterveyshuollosta, terveysasemalta tai muusta vastaavasta tahosta. Voit myös hakeutua psykiatrin konsultaatioon omakustanteisesti käynnistääksesi psykoterapiaprosessin.

Mikäli olet saamassa B-lausunnon KELAn kuntoutuspsykoterapiajaksoa varten, voit halutessasi kysyä mahdollisuutta tutustumiskäynnille. Huomaathan, että KELA ei korvaa näitä käyntejä. Kuntoutuspsykoterapia on pituudeltaan noin 1-3 vuoden mittainen, tukea myönnetään kuitenkin aina vuodeksi kerrallaan. Tapaamiset ovat lähtökohtaisesti viikoittaisia. Uutta jaksoa voi hakea erityisin perustein aikaisintaan viiden vuoden kuluttua edellisen psykoterapian päätyttyä. Korvauksen enimmäismäärä yksittäisestä käyntikerrasta on 57,60 €. Tämän ylittävä osuus jää itse maksettavaksi.

Voit lukea kuntoutuspsykoterapiasta lisää KELAn sivuilta.

Itse maksettu psykoterapia, yksittäiset käynnit ja lyhytterapia

Olet tervetullut terapiaan myös ilman lähetettä. Tällöin et tarvitse diagnoosia, psykiatrin arviota tilanteestasi tai KELA:n tukipäätöstä. Näistä käynneistä ei kuitenkaan voi saada KELAn tukea. Työskentelyn pituudesta ja käyntitiheydestä päätetään yhteisesti.

Yksittäiset käynnit

Yksittäiset terapiakäynnit toimivat esimerkiksi pitkäaikaisemman psykoterapian tarpeen arvioimiseen, ajankohtaisen tilanteen jäsentämiseen, lievien oireiden tai ongelmien luotaamiseen, ja psykoterapian jälkeen ylläpitäväksi tilanteen ja suunnan tarkasteluun. Muutamastakin käynnistä (esim. 1-3 kertaa) voi olla jo hyötyä. Vaikea-asteisten ongelmien hoitoon tai traumojen purkamiseen suosittelen tiheämmin toteutuvaa psykoterapiaa.

Lyhytterapia (20 krt)

Viikoittainen, noin 5 kuukautta kestävä lyhytterapia sopii erityisesti lievempien ongelmien asioiden punnitsemiseen, eikä edellytä lääketieteellistä arviota tai lausuntoa. Lyhytterapiatyöskentelyä voi myös käyttää varsinaisen kuntoutuspsykoterapian tarpeen ja ajankohtaisuuden taustoittamiseen. Lyhytterapeuttista työskentelyä on hyödynnetty esimerkiksi työstressin jäsentämiseen tai elämäntapamuutoksen liikkeelle laittamiseen. Tiiviimmän luonteen vuoksi tästä terapiatyöskentelystä tehdään terapiasopimus, kuten varsinaisesta pitkäkestoisemmasta psykoterapiasta.

Tutustumiskäynnit aloittavat kaiken työskentelyn

Kaikki yhteistyösuhteet aloitetaan yhdellä tai useammalla tutustumiskäynnillä. Tämä antaa meille molemmille mahdollisuuden katsella tilannetta yhdessä ja pohtia mahdollisen yhteistyön aloittamista. Tutustumiskäynnillä pohdin itse erityisesti, onko juuri minun osaamisellani sekä lähestymis- ja työskentelytavoillani Sinulle annettavaa. Mikäli päätämme yhteisesti aloittaa yhteistyön, terapiajaksosta tehdään sopimus. Voit tutustua voimassa olevaan psykoterapiasopimukseen hinnasto ja ehdot -sivulta.

Huomaathan, että pyrin jossakin vaiheessa liittymään potilastiedon arkistoon (Kanta), sillä laki velvoittaa tätä yksityiseltä terveydenhuollon palvelunantajalta (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluista).

Muuta aiheeseen liittyvää